Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 SLIK FUNGERER: TEKSTTELEFONENTJENESTEN 149 OG NØDTELEFONEN 1412.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 SLIK FUNGERER: TEKSTTELEFONENTJENESTEN 149 OG NØDTELEFONEN 1412."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 SLIK FUNGERER: TEKSTTELEFONENTJENESTEN 149 OG NØDTELEFONEN 1412

2 2 Teksttelefontjenesten levert av Telenor 1 2 Generelt om teksttelefonen 3 4 Teknisk informasjon Annen informasjon og web-linker Bakgrunnsinformasjon

3 3 Bakgrunnsinformasjon om teksttelefontjenesten Teksttelefontjenesten er en tjeneste Telenor leverer. Dette er en del av de leveringspliktige tjenestene Telenor har ansvar for og inngår i en avtale mellom Staten ved Samferdselsdepartementet og Telenor. Teksttelefonformidlingen befinner seg i Mosjøen og driftes og bemannes av Opplysningen AS. Det benyttes to nummer til Teksttelefonformidlingen i dag –149 for vanlige samtaler –1412 kun for nødsamtaler (tilsvarer samtaler til 110, 112, 113) 1

4 4 Generelt om teksttelefontjenesten Når døve, talehemmede døvblinde eller de som på annen måte ikke kan benytte vanlig telefon skal kunne kommunisere med andre, kan det benyttes en teksttelefon. En teksttelefon er en telefon der kommunikasjonen foregår skriftlig i stedet for ved hjelp av tale. Tekst og tale kan i noen teksttelefoner kombineres. Kommunikasjonen mellom to personer som benytter teksttelefon foregår på samme måte som en vanlig samtale. Det vil si, de ringer direkte til hver andre. Skal en som bruker vanlig telefon kommunisere med en teksttelefonbruker, må det ringes via Teksttelefonformidlingen 149. Det samme gjelder for en teksttelefonbruker som ønsker å kommunisere med en som ikke benytter teksttelefon. Der er også mulig å kommunisere med Teksttelefonformidlingen via SMS. Det er trygdeetatene i kommunen som distribuerer selve teksttelefon- apparatene til brukerne. 2

5 5 149 - brukes til ”daglige” samtaler 1.En samtale til 149 blir tatt i mot av en ekspedient på formidlingssentralen. Denne ekspedienten ringer så opp det telefonnummeret innringer ønsker kontakt med. Ekspedienten fungere deretter som en tolk i samtalen mellom brukeren av teksttelefonen og brukeren av den ordinære telefonen. 2.Samtalen blir formidlet på en profesjonell måte der ekspedienten opptrer så langt som mulig som en nøytral part. 3.Både samtaler til fasttelefoner og til mobiltelefoner kan formidles. 4.Om brukeren av teksttelefonen ønsker å snakke selv eller høre selv, er det mulig for ekspedienten å veksle mellom tekst og tale. 5.Det er gratis å ringe til 149, og samtalen blir først taksert når det oppnåes kontakt på tilringt nummer. *) –Takst for vanlig Norges Samtaler er kr 0,70 pr. påbegynt 2 minutt *) –Til mobiltelefon og andre spesialnummer gjelder andre priser –Samtaler til utlandet følger fastlagte takster 2 *) gjelder pr. feb. 2007

6 6 149 - brukes til ”daglige” samtaler 1.For å nå teksttelefonformidlingen i Norge Fra utlandet må du ringe +47 149 00000. Samtalen vil bli taksert som vanlig samtale til Norge der du oppholder deg. 2.Det er også mulig å nå Tekstformidlingen via mobiltelefon og SMS, dette er å betrakte som en ekstra tjeneste og vi kan ikke garantere 100% respons til enhver tid. Ved å sende en SMS til 2080 vil det bli generert en e-mail som blir sendt til tekstformidlingen, de vil i neste omgang ta kontakt med avsender eller utføre beskjeden. Dette koster kr 10,- pr SMS Meldingen kan se slik ut: Husk mellomrom etter 149 2 149 ring 91589597 og si at Gjørme kommer kl 14 149 ta kontakt med meg på 91589597 Gaathberg

7 7 1412 – skal kun brukes til nødsamtaler 1.En samtale til 1412 blir tatt i mot av en ekspedient på formidlingssentralen. 2.Samtaler til 1412 kan kun videreformidles til nødmottakene 110,112,113. 3.Nødnummeret 1412 er kun tilgjengelig for og kan bare brukes av teksttelefonbrukere. 4.1412 er ett prioritert nummer for nødtelefonen i det samme lokalet som teksttelefonformidlingen. Dette ekspedisjonsbordet har to separate telefonlinjer og i tillegg har det en linje for opprinnelsesmarkering. 5.Opprinnelsesmarkering brukes for å gi kundebehandleren informasjon om hvor det ringes i fra slik at ambulanse oa. kan komme til rett sted. 6.I det tilfellet der det allerede er en nødsamtale til 1412, vil en ny nødsamtale som kommer inn bli rutet til et reservebord. Dette er et bord som til vanlig brukes til Teksttelefonen 149, men har en utvidet funksjonalitet for å kunne avlasta nød-bordet. 7.Nødtelefonen 1412 er bemannet 365 dager i året 24 timer i døgnet. 8.Det er viktig å gi klare og enkle beskjeder til 1412, slik at en sparer tid. 9.Missbruk av 1412 kan bli påtalt til myndighetene. 2

8 Forskjellig informasjon og linker til leverandører Telenors side for funksjonshemmede : http://www.telenor.no/prosjekt/funksjonshemmede /produkter/db/http://www.telenor.no/prosjekt/funksjonshemmede /produkter/db/ Linker til leverandører av teksttelefoner: Windata : http://windata.no/http://windata.no/ GEWA: http://gewa.no/http://gewa.no/ Se også: Telehuset : www.telehuset.nowww.telehuset.no IdeData as: www.idedata.nowww.idedata.no disse har fine oversikt over forskjellige mobiltelefoner og smartphones med tastatur som greie å bruke. Informasjon om Teksttelefoni NFTH et nordisk samarbeid om bruk av teksttelefon http://www.npt.no/iKnowBase/Content/hefte1.pdf? documentID=47894http://www.npt.no/iKnowBase/Content/hefte1.pdf? documentID=47894 NAV - trygdeetaten http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/r9x.asp?lin ktype=iso&linkinfo=213609&include=00000http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/r9x.asp?lin ktype=iso&linkinfo=213609&include=00000 Post- og teletilsynet http://www.npt.no/pt_internet/venstremeny/publik asjoner/div_rapporter/handicap/hefte3.pdfhttp://www.npt.no/pt_internet/venstremeny/publik asjoner/div_rapporter/handicap/hefte3.pdf Windata as Bekkeveien 5 1472 Fjellhamar Telefon: 67 98 88 80 Telefax: 67 98 88 91 Teksttelefon: 67 98 88 82 E-post: post@windata.nopost@windata.no Gewa AS / Postboks 626, 1411 Kolbotn Tlf: 66 99 60 00 Fax: 66 80 94 90 E-post: gewa@gewa.nogewa@gewa.no Eksempler.

9 9 Teknisk informasjon om teksttelfontjenesten På de følgende sider er det skisser som viser hvorledes trafikken til 149 og 1412 blir rutet i telenettet. Skjermbildene som brukes av ekspedienten på Teksttelefonformidlingen 149 i Mosjøen blir det også gitt eksempler på. Er du ikke spesielt interessert i det tekniske – så avslutt her og nå Telenor og Teksttelefonformidlingen i Mosjøen håper du har hatt glede av denne lille innføringen om Teksttelefonen. For mer informasjon kan du Fornebu 8. februar 2007 2 Vi forbeholder oss retten til endringer i presentasjonen

10 Telenettet Nødtelefonen 1412 Lokale nødetater Opprinnelsesmarkering Mosjøen teksttelefonformidling 1412 HJELP JEG ER I NØD!!! 4

11 Hovedskjermbildet for teksttelefonekspedienten 4

12 Kø-kjermbildet for teksttelefonekspedienten 4

13 Litt teknisk informasjon: Innkommende trafikk, 149 OFFENTLIG TELENETT IN Hver Centrexgruppe har 8 linjer som brukes for innkommende trafikk, disse kan også brukes til utgående trafikk. Centrexgruppene har hvert sitt hovednummer. Kundebehandlerne kan melde seg ut og inn av Centrexgruppen ved å trykke en knapp i applikasjonen Centrex 149 IN holder rede på hvor mange anrop som er koplet opp mot hvert hovednummer. Hvis det ikke er ledige linjer til hoved- numrene, vil anropet bli tatt tilbake til IN og satt i en kø-fordeler. Denne kø-fordeleren har tre tilgjengelige nummer det er mulig å sette opp samtalene til. Samtaler som kommer inn på kø-numrene vil bli sendt til automatiske kø-svarere. Kundebehandler henter kø-samtaler og avvikler disse ved å ringe ut via Centrexlinje. 149 4

14 14 4


Laste ned ppt "1 SLIK FUNGERER: TEKSTTELEFONENTJENESTEN 149 OG NØDTELEFONEN 1412."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google