Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kroppsøvingsdidaktikk Fagets utvikling. Hvorfor? …har vi kroppsøving i skolen? …har vi kroppsøving i skolen? Nytteverdi? Nytteverdi? Egenverdi? Egenverdi?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kroppsøvingsdidaktikk Fagets utvikling. Hvorfor? …har vi kroppsøving i skolen? …har vi kroppsøving i skolen? Nytteverdi? Nytteverdi? Egenverdi? Egenverdi?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kroppsøvingsdidaktikk Fagets utvikling

2 Hvorfor? …har vi kroppsøving i skolen? …har vi kroppsøving i skolen? Nytteverdi? Nytteverdi? Egenverdi? Egenverdi?

3 Historie Antikken: Fra grekerne stammer idèen om et holistisk eller helhetlig menneskesyn Antikken: Fra grekerne stammer idèen om et holistisk eller helhetlig menneskesyn Middelalderen: Religiøsiteten tvinger fram et dualistisk menneskesyn hvor kropp og sjel tilhørte hver sin verden. Middelalderen: Religiøsiteten tvinger fram et dualistisk menneskesyn hvor kropp og sjel tilhørte hver sin verden. Renessansen: Folk flest så på mennesket som et hele som var både kroppslig og tenkende. Vitenskapen baserte seg på et dualistisk menneskesyn. Renessansen: Folk flest så på mennesket som et hele som var både kroppslig og tenkende. Vitenskapen baserte seg på et dualistisk menneskesyn.

4 Norsk kroppsøving-historie 1739: Lov om Allmueskolen. Fysisk aktivitet var syndig. 1739: Lov om Allmueskolen. Fysisk aktivitet var syndig. 1848: Kroppsøving innført som skolefag for gutter i byene. 1848: Kroppsøving innført som skolefag for gutter i byene. 1889: Gymnastikk obligatorisk for både gutter og jenter i byskolene. 1889: Gymnastikk obligatorisk for både gutter og jenter i byskolene. 1936: Faget obligatorisk for alle, både i byen og på landet 1936: Faget obligatorisk for alle, både i byen og på landet

5 Norsk kroppsøving-historie 1959: Forsøksplan 1959: Forsøksplan 1974: Mønsterplanen, M 74 1974: Mønsterplanen, M 74 1987: Mønsterplanen, M 87 1987: Mønsterplanen, M 87 1997: Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen, L 97 1997: Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen, L 97

6 Kroppsøvingsfagets innhold i historien Militære øvelser og våpenbruk Militære øvelser og våpenbruk Stillingsgymnastikk Stillingsgymnastikk Bedre helse Bedre helse Lære om kroppens bygning, funksjon og vedlikehold Lære om kroppens bygning, funksjon og vedlikehold Bygge på elevenes glede og motivasjon Bygge på elevenes glede og motivasjon Motoriske og affektive mål, holdnings- og ferdighetsmål; lite kunnskap Motoriske og affektive mål, holdnings- og ferdighetsmål; lite kunnskap

7 Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen, L 97 Tre hovedbegrunnelser for hvorfor en har læreplaner i skolen: Læreplanen er styring fra statens side Læreplanen er styring fra statens side Læreplanen er veiledning til læreren Læreplanen er veiledning til læreren Læreplanen er informasjon til elever og foreldre Læreplanen er informasjon til elever og foreldre

8 Oppbyggingen av L 97 1. Generell del 2. Broen (prinsipper og retningslinjer for opplæring i grunnskolen) 3. Læreplanen for fagene

9 Fagplaner Fagplanene inneholder tre målnivåer: Felles mål for faget Felles mål for faget Mål for hovedtrinnene Mål for hovedtrinnene Mål / hovedmomenter for klassetrinnet Mål / hovedmomenter for klassetrinnet

10 Fagplanen i kroppsøving Kroppsøvingsfagets emneområder: Sansemotorikk Sansemotorikk Leik Leik Idrett Idrett Dans Dans Friluftsliv Friluftsliv

11 Kroppsøvingsfagets egenart Fysisk aktivitet står i sentrum Fysisk aktivitet står i sentrum Kroppsøving aktiviserer hele mennesket Kroppsøving aktiviserer hele mennesket Kropp, bruk av kropp og bevegelse er i fokus Kropp, bruk av kropp og bevegelse er i fokus Undervisningen foregår på mange ulike arenaer Undervisningen foregår på mange ulike arenaer Organisering og tilrettelegging er svært viktig Organisering og tilrettelegging er svært viktig Samværsformen mellom elevene og mellom lærer / elev blir annerledes Samværsformen mellom elevene og mellom lærer / elev blir annerledes


Laste ned ppt "Kroppsøvingsdidaktikk Fagets utvikling. Hvorfor? …har vi kroppsøving i skolen? …har vi kroppsøving i skolen? Nytteverdi? Nytteverdi? Egenverdi? Egenverdi?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google