Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kroppsøvingsdidaktikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kroppsøvingsdidaktikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kroppsøvingsdidaktikk
Fagets utvikling

2 Hvorfor? …har vi kroppsøving i skolen? Nytteverdi? Egenverdi?

3 Historie Antikken: Fra grekerne stammer idèen om et holistisk eller helhetlig menneskesyn Middelalderen: Religiøsiteten tvinger fram et dualistisk menneskesyn hvor kropp og sjel tilhørte hver sin verden. Renessansen: Folk flest så på mennesket som et hele som var både kroppslig og tenkende. Vitenskapen baserte seg på et dualistisk menneskesyn.

4 Norsk kroppsøving-historie
1739: Lov om Allmueskolen. Fysisk aktivitet var syndig. 1848: Kroppsøving innført som skolefag for gutter i byene. 1889: Gymnastikk obligatorisk for både gutter og jenter i byskolene. 1936: Faget obligatorisk for alle, både i byen og på landet

5 Norsk kroppsøving-historie
1959: Forsøksplan 1974: Mønsterplanen, M 74 1987: Mønsterplanen, M 87 1997: Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen, L 97

6 Kroppsøvingsfagets innhold i historien
Militære øvelser og våpenbruk Stillingsgymnastikk Bedre helse Lære om kroppens bygning, funksjon og vedlikehold Bygge på elevenes glede og motivasjon Motoriske og affektive mål, holdnings- og ferdighetsmål; lite kunnskap

7 Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen, L 97
Tre hovedbegrunnelser for hvorfor en har læreplaner i skolen: Læreplanen er styring fra statens side Læreplanen er veiledning til læreren Læreplanen er informasjon til elever og foreldre

8 Oppbyggingen av L 97 Generell del
Broen (prinsipper og retningslinjer for opplæring i grunnskolen) Læreplanen for fagene

9 Fagplaner Fagplanene inneholder tre målnivåer: Felles mål for faget
Mål for hovedtrinnene Mål / hovedmomenter for klassetrinnet

10 Fagplanen i kroppsøving
Kroppsøvingsfagets emneområder: Sansemotorikk Leik Idrett Dans Friluftsliv

11 Kroppsøvingsfagets egenart
Fysisk aktivitet står i sentrum Kroppsøving aktiviserer hele mennesket Kropp, bruk av kropp og bevegelse er i fokus Undervisningen foregår på mange ulike arenaer Organisering og tilrettelegging er svært viktig Samværsformen mellom elevene og mellom lærer / elev blir annerledes


Laste ned ppt "Kroppsøvingsdidaktikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google