Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jobbskygging Program for ungdomskolen i faget ”Utdanningsvalg” Utviklet av Ungt Entreprenørskap 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jobbskygging Program for ungdomskolen i faget ”Utdanningsvalg” Utviklet av Ungt Entreprenørskap 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jobbskygging Program for ungdomskolen i faget ”Utdanningsvalg” Utviklet av Ungt Entreprenørskap 2008

2 Hvorfor jobbskygging? Elevene får mulighet til å: Erfare hva som finnes av jobbmuligheter Bli kjent med arbeidslivets krav til kvalifikasjoner Næringslivet får mulighet til å: Møte fremtidens arbeidskraft Informere om arbeidslivets kompetansekrav

3 Hva er Jobbskygging? Forberedelser, eleven planlegger Jobbskyggingsdagen Gjennomføring, eleven følger en yrkesaktiv gjennom en arbeidsdag Etterarbeid, eleven informerer medelever, lager reportasje, skriver takkebrev

4 Hvordan finne ledsagere? 8. trinn, kjent ledsager 9. trinn, ukjent ledsager 10. trinn, elev i videregående skole

5 Mål for eleven Bli mer bevisst på utdanning og yrkesvalg Få oversikt over yrkesgrupper og næringsliv i lokalmiljøet Oppleve en hverdag i yrkeslivet Se sammenhengen mellom skolefag og yrkeskompetanse

6 Mål for næringslivet Samarbeide med fremtidens arbeidskraft Styrke egen fremtidig rekruttering Stimulere elever til å komme tilbake til lokalt næringsliv etter utdanning Støtte ungdom til utdanning og fremtidige yrker Være synlig i lokalsamfunnet

7 Læremidler Veiledning Elevhefte 8., 9. og 10. trinn Eksempler og maler på ue.no

8 Forankring

9 ” Opplæringen skal gi elever innsyn i variasjonen og bredden i vårt arbeidsliv, og formidle kunnskaper og ferdigheter i forbindelse med det.” Kunnskapsløftet 06

10 ” Opplæringen har ikke bare egenverdi for eleven, men har også som mål å forberede de unge til å påta seg arbeidslivets og samfunnslivets oppgaver.” Kunnskapsløftet 06

11 ”Lærerne skal virke sammen med foreldre, arbeidsliv og myndigheter som utgjør vesentlige deler av skolens brede læringsmiljø.” Kunnskapsløftet 06

12 ”Skolen skal være aktiv som et ressurs-, kraft- og kultursenter for lokalsamfunnet, der det knyttes nærmere kontakter, ikke bare mellom voksne og unge, men også til lokalt arbeids- og næringsliv. Kunnskapsløftet 06

13 ”Opplæringen må rettes ikke bare mot faginnhold, men også mot de personlige egenskaper en ønsker å utvikle, ved å utforme omgivelser som gir rike muligheter for barn og unge til å utvikle bevisst samfunnsansvar og handlingskompetanse for rollen som voksen.” Kunnskapsløftet 06


Laste ned ppt "Jobbskygging Program for ungdomskolen i faget ”Utdanningsvalg” Utviklet av Ungt Entreprenørskap 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google