Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Program for ungdomskolen i faget ”Utdanningsvalg”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Program for ungdomskolen i faget ”Utdanningsvalg”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Program for ungdomskolen i faget ”Utdanningsvalg”
Jobbskygging Program for ungdomskolen i faget ”Utdanningsvalg” Utviklet av Ungt Entreprenørskap 2008

2 Hvorfor jobbskygging? Elevene får mulighet til å:
Erfare hva som finnes av jobbmuligheter Bli kjent med arbeidslivets krav til kvalifikasjoner Næringslivet får mulighet til å: Møte fremtidens arbeidskraft Informere om arbeidslivets kompetansekrav Jobbskygging gir elevene mulighet til å erfare hva som finnes der ute av yrker, og bli bevisste på hva som kreves av dem når de er ferdig utdannet Jobbskygging er en av få muligheter dagens unge har for å kunne erfare og oppdatere seg på hvilken kompetanse arbeidsmarkedet forventer. De voksne i skolen har ingen mulighet til å være oppdatert på yrkeslivet til enhver tid. Jobbskygging er en aktivitet som gir næringslivet muligheter til å møte fremtidens arbeidskraft, og informere om hva som trengs av kompetanse innenfor de ulike yrker. Jobbskygging stimulerer nysgjerrigheten, gir kunnskap om ulike yrker og arbeidsplasser og styrker tilhørigheten til lokalsamfunnet

3 Hva er Jobbskygging? Forberedelser, eleven planlegger Jobbskyggingsdagen Gjennomføring, eleven følger en yrkesaktiv gjennom en arbeidsdag Etterarbeid, eleven informerer medelever, lager reportasje, skriver takkebrev Eleven arbeider i forkant med relevante oppgaver, slik at han kan få best mulig utbytte av selve jobbskyggingen. Kjernen av jobbskygging er at eleven skal følge en yrkesaktiv gjennom en tilnærmet normal arbeidsdag Etter jobbskyggingen skal eleven lage en rapport eller reportasje, samt skrive et takkebrev til sin ledsager.

4 Hvordan finne ledsagere?
8. trinn, kjent ledsager 9. trinn, ukjent ledsager 10. trinn, elev i videregående skole Eksempler på hvor man kan finne ledsager 8. Trinn, kjent ledsager I elevens eget nettverk, foreldre/foresatte, tanter, onkler, andre familiemedlemmer, venners foreldre, naboer o.l 9. trinn, ukjent ledsager I foreldregruppa (andre elevers foreldre), kollegaer av kjente personer, lokalt næringsliv, kommunen 10.trinn, elev i videregående skole Elever på videregående skole Eleven/lærer kontakter ledsager på forhånd og gjør avtaler og skriver kontrakt Ledsagere bør få informasjon om programmet jobbskygging på forhånd for å kunne yte best mulig ”service” til eleven.

5 Mål for eleven Bli mer bevisst på utdanning og yrkesvalg
Få oversikt over yrkesgrupper og næringsliv i lokalmiljøet Oppleve en hverdag i yrkeslivet Se sammenhengen mellom skolefag og yrkeskompetanse

6 Mål for næringslivet Samarbeide med fremtidens arbeidskraft
Styrke egen fremtidig rekruttering Stimulere elever til å komme tilbake til lokalt næringsliv etter utdanning Støtte ungdom til utdanning og fremtidige yrker Være synlig i lokalsamfunnet

7 Læremidler Veiledning Elevhefte 8., 9. og 10. trinn
Eksempler og maler på ue.no Veiledning Veiledningshefte for lærere Elevhefte Elevhefte for hvert enkelt trinn Eksempler og maler på ue.no Informasjon til foreldre/foresatte ( 8 – 9 -10) Informasjonsbrev til ledsager ( 8 – 9 -10) Takkebrev til ledsager ( 8 – 9 -10) Partnerskapsavtale ( 8 – 9 -10) Mal oppsummering ( 8 – 9 -10) Arbeidsavtale ( 8 – 9) Arbeidsdokumenter for elev før skygging ( 8 – 9 ) Informasjon til 10.klasse eleven (10) Informasjon til vgs eleven (10)

8 Forankring

9 ”Opplæringen skal gi elever innsyn i variasjonen og bredden i vårt arbeidsliv, og formidle kunnskaper og ferdigheter i forbindelse med det.” Kunnskapsløftet 06

10 ”Opplæringen har ikke bare egenverdi for eleven, men har også som mål å forberede de unge til å påta seg arbeidslivets og samfunnslivets oppgaver.” Kunnskapsløftet 06

11 ”Lærerne skal virke sammen med foreldre, arbeidsliv og myndigheter som utgjør vesentlige deler av skolens brede læringsmiljø.” Kunnskapsløftet 06

12 ”Skolen skal være aktiv som et ressurs-, kraft- og kultursenter for lokalsamfunnet, der det knyttes nærmere kontakter, ikke bare mellom voksne og unge, men også til lokalt arbeids- og næringsliv. Kunnskapsløftet 06

13 ”Opplæringen må rettes ikke bare mot faginnhold, men også mot de personlige egenskaper en ønsker å utvikle, ved å utforme omgivelser som gir rike muligheter for barn og unge til å utvikle bevisst samfunnsansvar og handlingskompetanse for rollen som voksen.” Kunnskapsløftet 06


Laste ned ppt "Program for ungdomskolen i faget ”Utdanningsvalg”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google