Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT i læring - Verdensveven Samling 2 23.september.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT i læring - Verdensveven Samling 2 23.september."— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT i læring - Verdensveven Samling 2 23.september

2 Ikke så lett når nye ting til stadighet skal integreres: (http://www.youtube.com/watch?v=zotTf0G9STM&feature=related)

3 Tilbakeblikk på første samling Porteføljemetodikk  Fokusere på læring, ikke aktivitet Målark Refleksjon Vurdering  Underveisvurdering(formativ)  Sluttvurdering(summativ)

4 Gjennomføringsfasen Arbeidsplan Måldokument Refleksjon Aktivitet Veiledning Refleksjon Dokumentasjon Veiledning Refleksjon Vurdering

5 Porteføljejungel…. - hvor skal vi ha mappene våres? Åpne nettsider - CMS Blogg LMS Wiki

6 LMS - Learning management system

7 Mappevurdering/ mappemetodikk/ porteføljemetodikk… Styringsdokumenter  Stortingsmelding 30 LMS’ens inntog i norsk skole Digital kompetanse  Digitale ferdigheter i alle fag  ”Fra ord til handling” 2008 – vi er best i verden LK06 – 5 grunnleggende ferdigheter

8 Hva er en (L)MS? LMS er som regel en kombinasjon av noen eller alle av de følgende elementer: Innloggingssystem Integrering med brukeradministrasjonssystemer Plattformen er tilgjengelig i vanlige nettlesere (Internet Explorer, Opera, Netscape, Mozilla, Safari…) Verktøy for kommunikasjon (epost/meldingstjenester, oppslagstavle, chat) Samarbeidsverktøy (diskusjonsforum, intranett, kalendere) Verktøy for å produsere, laste opp og administrere bl.a. oppgaver, innhold og undervisningsopplegg Verktøy for vurdering og karaktersetting Kontrolleringsmuligheter for tilgang til læringsressurser/digitale læremidler

9 Hva sier markedsføringen om LMS? I følge markedsføringen vil LMS tilføre din utdanning et pedagogisk og administrativt verktøy som underbygger og styrker de lærendes læringsaktiviteter gjøre at alle aktuelle målgrupper får enklere tilgang til kunnskap. på 1-2-3 være en pedagogisk læringsplattform som øker elevenes læringskvalitet, blant annet ved at LMS i seg selv øker den pedagogiske bruken av IKT.

10 Noen vanlige LMS: Classfronter - Fronter It’s learning First class MLG ???

11

12 LMS – It’s learning

13 Hva bruker skolene LMS’en til? Arkivskuff eller læringsarena? Hva er viktig? Hva er hensiktsmessig? Hvor skal fokus være? Hvem bestemmer?

14 Uansett føringer om LMSer, så er du og de andre lærernes syn det aller viktigste. Hva mener lærerne om LMSer og læring? Hvilke muligheter ligger i en LMS, som kan være med på å gi en bedre læreprosess? Er LMSen forenlig med den pedagogikk som ligger til grunn for undervisningen på skolen/i klasserommet? Hva mener du kan gi eleven økt og bedre læring gjennom bruk av en LMS Hvilke muligheter har en LMS framfor andre verktøy som vevsider, blogg eller Wiki – eller omvendt Bør det ene foretrekkes framfor det andre, eller bør vi kombinere bruken av de forskjellige verktøyene Dere blir spesialistene som skal kunne uttale dere om saken.

15 LMS i en pedagogisk og sosiokulturell porteføljemetodikk-setting Går det an?


Laste ned ppt "IKT i læring - Verdensveven Samling 2 23.september."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google