Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettvett, etikk og personvern

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettvett, etikk og personvern"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettvett, etikk og personvern
Tor Arne Wølner

2 Nivå 1 i kompetansemål for digital kompetanse
Under ”søking og utveksling av digital informasjon” står det: hente relevant informasjon fra en kjent digital kilde bruke kildekritikk og ha kunnskap om opphavsrett

3 Nivå 2 i kompetansemål for digital kompetanse
Under ”bruk av ikt-systemer” står det: Forstå og ivareta egen sikkerhet gjennom rutiner for trygg og sikker bruk med særlig vekt på personvern og informasjonssikkerhet. Under ”søking og utveksling av digital informasjon” står det: Velge ut og bruke egnede informasjonskilder, og ta hensyn til opphavsrett Benytte IKT til å søke, finne og bruke informasjon som er relevant.

4 Nivå 3 i kompetansemål for digital kompetanse
Under ”søking og utveksling av digital informasjon” står det: velge ut og bruke egnede informasjonskilder i sammenheng med komplekse oppgaver søke, velge og registrere informasjon fra ikt-baserte kilder, og vurdere relevans i forhold til forholdet.

5 Er du på nett? Har du lagt ut video på You Tube
eller bilder på Picasa/Flickr? Har du sett video på You Tube? Er du på Facebook? Har du blitt tagget på Facebook?

6 Tagget på nett ”Ære så fali a?”
Kilde:dubestemmer.no

7 Visste du at? Når du registrerer deg på Facebook, aksepterer du samtidig at Facebook kan bruke de opplastede opplysningene og bildene til hva de vil, for eksempel reklame. Dette gjelder også etter at en profil er slettet. I tillegg kan Facebook endre brukerbetingelsene når de vil. Facebook følger ikke norsk lovgivning, men amerikansk. Kilde:dubestemmer.no

8 Hvem har mobil med kamera?
DRA OPP BUKSESMEKKEN. Gni søvnen ut av øynene. Pell deg for all del ikke i nesa. Sjekk at håret er OK og at buksa sitter som den skal. Smil! Kameraet går – du blir fotografert! Husk!! Du skal du skal kanskje søke (ny) jobb.

9 Dine bilder kan ende opp hvor som helst!
Fant bilde av seg selv på nazinettsted Ei jente la igjen bilder av seg selv på et nettsted hvor hun hadde fast kontakt med fotointeresserte venner for utveksling av bilder og fototips. Noen måneder senere fant hun igjen bildet av seg selv på en rasistisk hjemmeside. Under tittelen ”Norske skjønnheter” lå det bilder av 122 intetanende jenter, inkludert henne selv, med teksten ”Bilder utstilt for alle som elsker den nordiske rase …”. Flere av bildene var hentet fra det samme nettstedet. Bildene lå der i flere måneder, uten at jentene var klar over det. Kilde: Datatilsynet

10 Arbeid med voksne elever som skal bruke
Kan dere alt om lover og regler innenfor det som blir deres arbeidsområder? Arbeid med voksne elever som skal bruke Tekst Foto Lyd Bilder Digitale tekster (løste oppgaver) Bilde E-post

11 På nett er du din egen redaktør
HEI! HER ER JEG! SJEKK HJEMMESIDEN MIN! SE PÅ MEG! PÅ FACEBOOK! PÅ YOUTUBE! PÅ PICZO! SE PÅ MEG! STEM PÅ MEG! Internett er fantastisk. Det gir et hav av muligheter; du kan lage egen hjemmeside og besøke andres, laste ned musikk og filmer, chatte med venner på MSN, dele bilder og intime betroelser. Men husk!! Nettet er også nådeløst. Når noe er sagt eller gjort, er det for sent å trykke på angreknappen. Den finnes nemlig ikke Kilde:dubestemmer.no

12 Du er din egen lykkes smed.
Du har søkt jobb og kommer til intervju. Det er bare en lei ting med det. Sjefen har googlet deg på nett. Fra filmen Fotoalbumet dubestemmer.no Sjefen sjekker også Facebook, og der fant han dette Får du jobben??

13 men… hva er lov/ ikke lov?
Enkelt å gjøre………! men… hva er lov/ ikke lov?

14 Bruk av materiale fra Internett/bøker/bilder til egne oppgaver/digitale mapper
Kopiering fra Internett/bok uten opphavsmannens samtykke, er IKKE tillatt. Bilder, film, musikk, lyd/tale, tekst Kopiering med kildehenvisning er i gråsonen. Bruk Internett og andre studenters digitale mapper som inspirasjon og kilde til økt kunnskap. Spør ALLTID om lov!

15 GRAMO, lydinnspillinger (RADIO) LINO, skribenters NORWACO, video (TV)
Når det gjelder rettigheter er det seks organisasjoner som arbeider med forvaltning av opphavsrettslig vernede verk: BONO, billedkunst GRAMO, lydinnspillinger (RADIO) LINO, skribenters NORWACO, video (TV) TONO, musikkverk (MUSIKK) KOPINOR, trykte åndsverk (BØKER)

16 Spesielt om fotografier i åndsverkloven:
Fotografier som regnes som åndsverk (har verkshøyde), har samme beskyttelse som andre åndsverk.  Store deler av loven kommer til anvendelse.  Vernetida er 70 år etter opphavsmannens dødsår. Fotografier som ikke er åndsverk, og det gjelder antakelig de fleste bilder tatt av amatørfotografer, er beskyttet etter § 43a.  Her gjelder også eneretten (se nedenfor), men vernetida er kortere.  Vernetida er til 15 år etter fotografens død, men minst 50 år etter at bildet ble laget. Fotografier som avbilder en person, kan som hovedregel ikke vises offentlig uten samtykke av den avbildede (§ 45c).

17 Opphavsrett Opphavsrett er enkelt sagt sterkt i slekt med eiendomsrett. Knyttet til betegnelsen finnes det et sett med regler som gir skaperen av et åndsverk enerett til å "råde over verket" Kilde: Jon Bing

18 Regelsett 1 Grunnleggende i åndsverkloven er det at opphavsmannen selv i utgangspunktet har enerett til å fremstille eksemplar av verket, som for eksempel kan bety å kopiere en tekst spille inn en plate på kassett ta et TV-program opp på video kopiere en datadiskett Kilde: Jon Bing

19 Regelsett 2 Grunnleggende i åndsverkloven er det at opphavsmannen selv i utgangspunktet har enerett til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten, for eksempel ved å selge eksemplarer av en bok fremføre en sang eller et skuespill fra en scene stille ut et maleri Kilde: Jon Bing

20 Rettighetshavere Opphavsmenn; skribenter, oversettere, komponister, arrangører, fotografer, billedhuggere, illustratører, kunsthåndverkere, redaktører og regissører. Utøvende kunstnere; skuespillere, sangere, dansere, og musikere. Produsenter; fonogram- og filmprodusenter, kringkastingsselskap og katalogfrembringere. Rettigheter kan overføres til andre, f.eks. ved avtale, arv eller skifte mellom ektefeller.

21 Foto og film Datatilsynet likestiller levende- og stillbilder
Foto er likestilt med person-opplysninger (Personvernloven) Publisering er å gjør tilgjengelig for allmenheten

22 Samtykke § 2 nr.7 i personopplysningsloven
Samtykke er en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun godtar behandling av opplysninger om seg selv… Ett slikt samtykke kan når som helst trekkes tilbake

23 Lover du som lærer bør ha med deg inn i kursrommet.

24 Offentliggjøring §45c, §54 og §55 Åndsverksloven
§246 Straffeloven (ærekrenkelse) §11 Personopplysningsloven

25 Åndsverkloven §45c Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når bildet har aktuell og allmenn interesse, personen er mindre viktig enn hovedinnholdet bildet gjengir forsamlinger, folketog ol. som har allmenn interesse den avbildede ikke nedlegger forbud, kan det vises som reklame for fotografens virksomhet Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår.

26 Åndsverkloven §54 Ved å overtre bestemmelser gitt i §45c kan man få bøter eller fengsel inntil tre åneder straffes den som forsettlig eller uaktsomt bryter denne lov ved. Selv om man har handlet i god tro!

27 Ærekrenkelse Straffeloven §246. Den som rettsstridig ved ord eller handling krenker en annens æresfølelse eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.

28 Personopplysningsloven
Enhver som publiserer foto eller andre personopplysninger må forholde seg til denne loven Publisering krever samtykke fra foreldrene (under 15 år) - også når nettstedet er lukket (LMS) Lagring må skje i tråd med grunnvilkårene i lovens § 11

29 Er det lov? Kilde:dubestemmer.no

30 Personopplysningsloven Grunnkrav til behandling av personopplysninger
Formålet med loven er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. Loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger.

31 Kopinor BARE SUPPLEMENT OPPGI KILDE ALDRI HELE BØKER
Kopiene skal bare benyttes som supplement til lærebøker OPPGI KILDE Opphavsmannens navn samt verkets og publikasjonens tittel skal oppgis på kopien. Ved bruk av Powerpoint, skal tilsvarende informasjon oppgis når kopien blir vist. ALDRI HELE BØKER Det kan kopieres inntil 15 % fra bøker Inntil et helt kapittel En hel novelle En hel scene fra et skuespill. Fra bøker som ikke lenger er å få i handelen eller direkte fra utgiver innen rimelig tid, kan det kopieres inntil 30 %. Fra notesamlinger kan det kopieres inntil 15 %, men ikke mer enn 10 sider. Det er ingen begrensninger på kopiering fra aviser og ukeblad IKKE ENGANGSMATERIALE Det er ikke tillatt å kopiere fra engangsmateriale. Dette kan være f.eks. arbeidshefter.

32 Sitatrett Et sitat er gjengitt i en sammenheng.
Du kan sitere uten tillatelse så fremt dette er i samsvar med god skikk, og nødvendig for et formål. Et krav at kilden angis og at sitatet er korrekt. Snakk med faglærere om hvordan dere kan sitere fra bøker eller nettsider, når dere har skriftlige oppgaver. Åndsverkloven § 22.

33 Vær varsomplakat Fusk anses som et grovt tillitsbrudd overfor universitetet/høgskole og usolidarisk overfor medstudenter. Det har de siste årene vært en økning i antall fuskesaker, særlig saker der studenter har kopiert tekster fra internett eller andre kilder, og brukt disse direkte eller i litt omarbeidet form i sine besvarelser uten å oppgi kilde. Ephorus (verktøy for plagieringskontroll) tas i bruk våren 2009, og kan medføre at flere slike saker avdekkes. Kilde: Universitetet i Oslo

34 Privat område Lov å f.eks. opplesning av et dikt i et selskap for familie og nære venner, eller fremføring av musikk i dåp eller bryllup. Lov å fremføre i klasserom og foreldremøter Lov å ta kopi for å lese noe hjemme Lov å kopiere for å henge på kjøleskapsdøra Fremføring på steder eller i lokaler hvor alle som ønsker det har adgang, anses som rettet mot allmennheten og krever derfor tillatelse fra rettighetshaver. Det har ingen betydning hvor mange som faktisk er tilstede. Avgjørende om allmennheten faktisk har adgang.

35 Div. litteratur Skolens avtale med Kopinor: Webcam i barnehage: Bergen kommunes rutiner: Kragerø kommunes rutiner: A8?OpenDocument Professor Jon Bings artikkel: Professor Olav Torvunds artikkel:


Laste ned ppt "Nettvett, etikk og personvern"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google