Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elevaktivitet M4 onsdag 1. april 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elevaktivitet M4 onsdag 1. april 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elevaktivitet M4 onsdag 1. april 2009

2 Hva er elevaktiv undervisning?
Undervisning som innbyr til selvstendige tankeprosesser, ikke bare imitasjon Aktiviteten foregår først og fremst inne i hodet til elevene – det kan være mye elevaktivitet selv om elevene er rolige

3 Elevaktiv undervisning kan være…
Problemløsning (uten innblanding fra lærer) Konstruksjon av begreper og aloritmer Utforsking Ulike former for kommunikasjon Refleksjon Framstilling og diskusjon av hypoteser Konstruktiv bruk av feil og misoppfatninger

4 Elevaktiv undervisning
Stein m.fl. beskriver undervisningsopplegg ved oppleggets kognitive krav (”cognitive demand”) De kognitive krav karakteriseres ved ulike typer av tenkning som krves av elevene. Kravene deles inn i fire nivåer

5 Kognitive krav Lavnivå (huske resultater og prosedyrer)
Å skulle huske resultater (memorere) Å kunne gjennomføre prosedyrer uten å forbinde dem med resonnementer eller med de inngående begreper (procedures without connections) Høynivå (ulike former for forståelse) Å kunne forbinde eventuelle prosedyrer med mening og med relaterte begreper (procedures with connections) Å engasjere seg i ordentlig matematisk tenking (doing mathematics)

6 Eksempel på lavnivå 1a) Å kunne den lille multiplikasjonstabellen
1b) å kunne utføre en multiplikasjon av typen 240 · 83.

7 Eksempel på høynivå 2a) Finne areal av ulike figurer ved å legge gjennomsiktige ruteark oppå 2b) Undersøke sammenhengen mellom omkrets og areal med kvadratiske brikker

8 Hvorfor elevaktivitet
Elevene forstår mer matematikk Elevene er som regel mer motiverte Større overføringsverdi (kunne bruke det en har lært i andre sammenhenger) Et viktig element i LK06

9 Elevaktivitet – hvordan
Problemløsning Utforsking Åpne oppgaver Rike oppgaver Jfr. tidligere forelesninger

10 Referanse Skott, J., Jess, K. & Hansen, H. C. (2008) Delta: Fagdidaktik. Frederiksberg, Forlaget Samfundslitteratur. (Matematik for lærerstuderende) Kapittel 6 (om elevaktivitet) finner du her: ( )


Laste ned ppt "Elevaktivitet M4 onsdag 1. april 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google