Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ANATOMI-MUSKULATUR Utvalgte deler. Musklene på truncus Halsmuskler De egentlige ryggmusklene Brystkassens muskulatur Bukmuskulatur Bekkenbunnens muskulatur.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ANATOMI-MUSKULATUR Utvalgte deler. Musklene på truncus Halsmuskler De egentlige ryggmusklene Brystkassens muskulatur Bukmuskulatur Bekkenbunnens muskulatur."— Utskrift av presentasjonen:

1 ANATOMI-MUSKULATUR Utvalgte deler

2 Musklene på truncus Halsmuskler De egentlige ryggmusklene Brystkassens muskulatur Bukmuskulatur Bekkenbunnens muskulatur

3 De egentlige ryggmusklene Fire hovedgrupper Ekstra`s: M.Serratus posterior superior M.Serratus Posterior inferior Lig. Lumbocostale Fascia thoracolumbalis Lig.nuchae 1. Fra midlinje – skrått lateralt og kranialt (M.Splenius) 2. Lange, nær midtlinjen 3. Fra tverrtagg- ryggtagg – kranial retning 4. En virvel – neste.

4 Dyp ryggmuskulatur Mm.intertransversarii Mm.interspinales

5 M.Erector spinae M.Iliocostalis (tarmben-ribbemuskelen) M.longissimus (lange ryggstrekker) M.Spinalis (Lange ryggtaggsmuskel)

6 M.Erector spinae (b) Felles U: Nederste del rygg og hoftekam Fester: Vekslende oppover. Ruggvirvler og ribbein – helt opp til halsen. Funksjon: Dobbeltsidig: Strekker og dorsalflekterer Ensidig:Roterer og lateralflekterer Øker bekkehelling

7 Det transversospinale system Fra tverrtagg til ryggtagg mm.Rotatores (1-2 v) mm.Multifidi (2-3 virvl) mm.Semispinales(4-6 v) Funksjon: Roterer og strekker columna v.

8 Korte muskler mellom virvler mm.Intertransversarii Forløp: Mellom tverrtagger Funksjon: Strekker virvelsøylen mm.Interspinales Forløp: Mellom ryggtagger Funksjon: Strekker virvelsøylen

9 Muskulatur - Ole Sveen9 Oppsummering fra dyp ryggmuskulatur M.Iliocostalis (Til 4 nederste C.) Utspr: Crista iliaca Ryggtagger Lumbaldel og 2 nederste th.virvler Os sacrum Feste: Ribbevinkler Tv.tagger+4 nederste C. Virkning: Fikserer dobbeltsidig Øker bekkenhelning Bøyer, roterer M.Longissimus (Lumbal + Th. Regionen) Tverrtagger, ribber, Proc.mastoideus M.Spinalis (Th.regionen) Ryggtagger mm.Rotatores mm.Multifido mm.Semispinalis Tv.tagg-ryggtagg(1) 2-3 virvler 4-6 virvler Mellom tverrtagger Mellom ryggtagger Dreier Fikserer mm.Intertransversarii mm.Inter-spinales Strekker,fikserer

10 Brystkassens egen muskulatur Ytre og indre intercostalmuskulatur Ribbeløftere Diaphragma Centrum tendineum

11 M.Diaphragma (”Mellomgulvet”) 3.deler: Pars lumbalis Pars costalis Pars sternalis Funksjon: Inspirasjon V/forsert inspirasjon: Andre muskelgrupper understøtter

12 Muskulatur - Ole Sveen12 Abdominalmuskulatur

13 BUKMUSKLER ABDOMINALMUSKULATUR M.Rectus abdominis (Rette buksmuskel) M.Obliquus internus abdominis (Indre, skrå) M.Obliquus externus abdominis (Ytre, skrå) M.Transversus abdominis (Tverrgående b.) M.Quadratus lumborum (Firkantede lendemuskel)

14 M.Rectus abdominis (Den rette bukmuskel) U: Brystbensspiss mm. F: Foran på bekkenben V: Bøye kropp fram, dreie bekken opp - >Se forøvrig felles virkning

15 Muskulatur - Ole Sveen15 DISSEKSJON

16 M.Obliquus externus abdominis (Ytre, skrå bukmuskel) U: 7-8 nesderste ribber F: Hoftekam, lyskebånd Forløp:Skrått fram og ned – steilere bak

17 M.Obliquus internus abdominis (Indre, skrå bukmuskel) U: Korsrygg og lyskebånd FO:Vifteform frem og opp F: nederste ribber, midtre del av magen (rectusskjeden)

18 M.Transversus abdominis U: Ribber og korsrygg F:Hoftekam/lyskebånd og rectusskjeden. FO: Transversalt fiberforløp

19 M.Quadratus lumborum F/U: 12 ribbe til hoftekam V:Trekker 12.ribbe ned ved inspirasjonen, lateral/dorslafleksjon

20 FUNKSJON - BUKMUSKLER Mrk.:Rectusskjeden Ventralfleksjon Dreier/flekterer Aksessorisk ekspirasjon Stabilisering Bukpresse Skjermer mot ytre vold Holder igjen mot dorsalfleksjon


Laste ned ppt "ANATOMI-MUSKULATUR Utvalgte deler. Musklene på truncus Halsmuskler De egentlige ryggmusklene Brystkassens muskulatur Bukmuskulatur Bekkenbunnens muskulatur."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google