Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ANATOMI-MUSKULATUR Utvalgte deler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ANATOMI-MUSKULATUR Utvalgte deler."— Utskrift av presentasjonen:

1 ANATOMI-MUSKULATUR Utvalgte deler

2 Musklene på truncus Halsmuskler De egentlige ryggmusklene
Brystkassens muskulatur Bukmuskulatur Bekkenbunnens muskulatur

3 De egentlige ryggmusklene Fire hovedgrupper
Fra midlinje – skrått lateralt og kranialt (M.Splenius) Lange, nær midtlinjen Fra tverrtagg-ryggtagg – kranial retning En virvel – neste. Ekstra`s: M.Serratus posterior superior M.Serratus Posterior inferior Lig. Lumbocostale Fascia thoracolumbalis Lig.nuchae

4 Mm.intertransversarii Mm.interspinales
Dyp ryggmuskulatur Mm.intertransversarii Mm.interspinales

5 M. Erector spinae M. Iliocostalis (tarmben-ribbemuskelen) M
M.Erector spinae M.Iliocostalis (tarmben-ribbemuskelen) M.longissimus (lange ryggstrekker) M.Spinalis (Lange ryggtaggsmuskel)

6 M.Erector spinae (b) Felles U: Nederste del rygg og hoftekam Funksjon:
Fester: Vekslende oppover. Ruggvirvler og ribbein – helt opp til halsen. Funksjon: Dobbeltsidig: Strekker og dorsalflekterer Ensidig:Roterer og lateralflekterer Øker bekkehelling Lateral del: Iliocostelas Intermediær del: Longissimus Medial del: M.spinales

7 Det transversospinale system
Fra tverrtagg til ryggtagg mm.Rotatores (1-2 v) mm.Multifidi (2-3 virvl) mm.Semispinales(4-6 v) Funksjon: Roterer og strekker columna v.

8 Korte muskler mellom virvler
mm.Intertransversarii Forløp: Mellom tverrtagger Funksjon: Strekker virvelsøylen mm.Interspinales Forløp: Mellom ryggtagger Funksjon: Strekker virvelsøylen

9 Oppsummering fra dyp ryggmuskulatur
M.Iliocostalis (Til 4 nederste C.) Utspr: Crista iliaca Ryggtagger Lumbaldel og 2 nederste th.virvler Os sacrum Feste: Ribbevinkler Tv.tagger+4 nederste C. Virkning: Fikserer dobbeltsidig Øker bekkenhelning Bøyer, roterer M.Longissimus (Lumbal + Th. Regionen) Tverrtagger, ribber, Proc.mastoideus M.Spinalis (Th.regionen) mm.Rotatores mm.Multifido mm.Semispinalis Tv.tagg-ryggtagg(1) 2-3 virvler 4-6 virvler Mellom tverrtagger Mellom ryggtagger Dreier Fikserer mm.Intertransversarii mm.Inter-spinales Strekker,fikserer Muskulatur - Ole Sveen

10 Brystkassens egen muskulatur
Ytre og indre intercostalmuskulatur Ribbeløftere Diaphragma Centrum tendineum

11 M.Diaphragma (”Mellomgulvet”)
3.deler: Pars lumbalis Pars costalis Pars sternalis Funksjon: Inspirasjon V/forsert inspirasjon: Andre muskelgrupper understøtter

12 Abdominalmuskulatur Muskulatur - Ole Sveen

13 BUKMUSKLER ABDOMINALMUSKULATUR
M.Rectus abdominis (Rette buksmuskel) M.Obliquus internus abdominis (Indre, skrå) M.Obliquus externus abdominis (Ytre, skrå) M.Transversus abdominis (Tverrgående b.) M.Quadratus lumborum (Firkantede lendemuskel) Bløtdeler mellom thorax, columna og bekkenet. Danner bukveggen De brede danner sidevegger Linea alba

14 M.Rectus abdominis (Den rette bukmuskel)
U: Brystbensspiss mm. F: Foran på bekkenben V: Bøye kropp fram, dreie bekken opp - >Se forøvrig felles virkning

15 DISSEKSJON Muskulatur - Ole Sveen

16 M.Obliquus externus abdominis (Ytre, skrå bukmuskel)
U: 7-8 nesderste ribber F: Hoftekam, lyskebånd Forløp:Skrått fram og ned – steilere bak

17 M.Obliquus internus abdominis (Indre, skrå bukmuskel)
U: Korsrygg og lyskebånd FO:Vifteform frem og opp F: nederste ribber, midtre del av magen (rectusskjeden)

18 M.Transversus abdominis
U: Ribber og korsrygg F:Hoftekam/lyskebånd og rectusskjeden. FO: Transversalt fiberforløp

19 M.Quadratus lumborum F/U: 12 ribbe til hoftekam
V:Trekker 12.ribbe ned ved inspirasjonen, lateral/dorslafleksjon

20 FUNKSJON - BUKMUSKLER Mrk.:Rectusskjeden Ventralfleksjon
Dreier/flekterer Aksessorisk ekspirasjon Stabilisering Bukpresse Skjermer mot ytre vold Holder igjen mot dorsalfleksjon


Laste ned ppt "ANATOMI-MUSKULATUR Utvalgte deler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google