Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skuleåret 2010 -2011 Foreldremøte Bryn 4.februar 2010 1Foreldremøte Bryn 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skuleåret 2010 -2011 Foreldremøte Bryn 4.februar 2010 1Foreldremøte Bryn 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skuleåret 2010 -2011 Foreldremøte Bryn 4.februar 2010 1Foreldremøte Bryn 2010

2 Utdanningsprogram for yrkesfag Kort gjennomgang av val Med bakgrunn i Vg1 Med bakgrunn i Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Bygg- og anleggsteknikk Med bakgrunn i Vg1 Med bakgrunn i Vg1 Teknikk og industriell produksjon Teknikk og industriell produksjon 2Foreldremøte Bryn 2010

3 Korleis bruker du MinID? Du bruker MinID for å logge inn på vigo.no Du bruker MinID for å logge inn på vigo.no vigo.no Du får brev med PIN-kodar til MinID til den folkeregistrerte adressa di ved årsskiftet Du får brev med PIN-kodar til MinID til den folkeregistrerte adressa di ved årsskiftet Første gong du bruker MinID treng du: Første gong du bruker MinID treng du: fødselsnummer (11 siffer) fødselsnummer (11 siffer) PIN-kodar frå kodebrev PIN-kodar frå kodebrev Du legg inn sjølvvalt passord, mobilnummer* og e-postadresse Neste gong du bruker MinID treng du: Neste gong du bruker MinID treng du: fødselsnummer fødselsnummer sjølvvalt passord sjølvvalt passord kode som kjem på SMS * kode som kjem på SMS * Tips! Test at du får til å logge inn på vigo.no med MinID i god tid før søknadsfristen!vigo.no Hjelp til MinID? Kontakt brukarstøtte 800 30 300 minid@difi.no Les meir på vilbli.novilbli.no * Har du ikkje mobiltelefon må du bruke PIN-kodar frå kodebrevet kvar gong du skal logge inn på vigo.no med MinID vigo.no 3Foreldremøte Bryn 2010

4 Inntakskalenderen 2010 Måndag 1. mars :Søknadsfrist – Ordinær skole-/læreplass – Måndag 1. mars :Søknadsfrist – Ordinær skole-/læreplass – NB: Søknadsskjema som blir sendt på papir, må vere poststempla 2. mars NB: Søknadsskjema som blir sendt på papir, må vere poststempla 2. mars 4Foreldremøte Bryn 2010

5 Inntakskalenderen 2010 Tysdag 15. juni: Innsending av søknad på individuelt grunnlag. Tysdag 15. juni: Innsending av søknad på individuelt grunnlag. Torsdag 8. juli: Melding om at inntaket er ferdig blir sendt deg på SMS. Deretter må du gå inn på www.vigo.no for å sjå inntaksresultatet, og svare på om du tek imot det tilbodet du får. Søkjarar som ikkje har opplyst mobiltelefonnummer får skriftleg melding om inntaksresultatet eit par dagar seinare. Pålogging til vigo.no skjer på same måte som ved innsøking. Torsdag 8. juli: Melding om at inntaket er ferdig blir sendt deg på SMS. Deretter må du gå inn på www.vigo.no for å sjå inntaksresultatet, og svare på om du tek imot det tilbodet du får. Søkjarar som ikkje har opplyst mobiltelefonnummer får skriftleg melding om inntaksresultatet eit par dagar seinare. Pålogging til vigo.no skjer på same måte som ved innsøking. 5 Foreldremøte Bryn 2010

6 Inntakskalenderen 2010 Tysdag 27. juli: Svarfrist 1. inntaksomgang. Manglande svar blir rekna som Nei-svar, og du mister tildelt plass og/eller blir stroken av ventelista utan nærare varsel. Tysdag 27. juli: Svarfrist 1. inntaksomgang. Manglande svar blir rekna som Nei-svar, og du mister tildelt plass og/eller blir stroken av ventelista utan nærare varsel. Tysdag 3. august: Melding om at 2. inntaksomgang er ferdig blir sendt på SMS. Melding blir berre sendt til dei som får plass. Bruk www.vigo.no for svar- registrering. Dersom du ikkje får sms-melding kan du likevel gå inn på www.vigo. no og sjå eventuelle endringar på ventelista frå 1. inntaksomgang. Tysdag 3. august: Melding om at 2. inntaksomgang er ferdig blir sendt på SMS. Melding blir berre sendt til dei som får plass. Bruk www.vigo.no for svar- registrering. Dersom du ikkje får sms-melding kan du likevel gå inn på www.vigo. no og sjå eventuelle endringar på ventelista frå 1. inntaksomgang. 6Foreldremøte Bryn 2010

7 Inntakskalenderen 2010 Tysdag 10. august: Svarfrist 2. inntaksomgang. Tysdag 10. august: Svarfrist 2. inntaksomgang. Fredag 13. august: Melding om at 3. inntaksomgang er ferdig blir sendt på SMS. Melding blir berre sendt til dei som får plass. Bruk www.vigo.no for svar- registrering. Fredag 13. august: Melding om at 3. inntaksomgang er ferdig blir sendt på SMS. Melding blir berre sendt til dei som får plass. Bruk www.vigo.no for svar- registrering. Onsdag 18. august :1. skoledag for elevane. Alle skolane tek til onsdag 18. august. Tilbodet om skoleplass gjeld berre for 1. skoledag. Det er ditt ansvar å møte på skolen til rett dag/tid. Dersom du ikkje møter 1. skoledag, og ikkje har fått formell skriftleg permisjon frå skolen, har du ikkje rett til å få tilbake plassen dersom du møter fram seinare. Du vil som hovudregel og bli plassert nederst på evt. venteliste før skolen/Inn-takskontoret kan gi deg nytt tilbod om plass. Onsdag 18. august :1. skoledag for elevane. Alle skolane tek til onsdag 18. august. Tilbodet om skoleplass gjeld berre for 1. skoledag. Det er ditt ansvar å møte på skolen til rett dag/tid. Dersom du ikkje møter 1. skoledag, og ikkje har fått formell skriftleg permisjon frå skolen, har du ikkje rett til å få tilbake plassen dersom du møter fram seinare. Du vil som hovudregel og bli plassert nederst på evt. venteliste før skolen/Inn-takskontoret kan gi deg nytt tilbod om plass. 7Foreldremøte Bryn 2010

8 Inntakskalenderen 2010 23.– 31. august: Oppfylling av ledige elevplassar. 23.– 31. august: Oppfylling av ledige elevplassar. For nærare informasjon For nærare informasjon http://www.hordaland.no/Hordaland- fylkeskommune/Vidaregaande-opplaring/Elev/Inntak/ http://www.hordaland.no/Hordaland- fylkeskommune/Vidaregaande-opplaring/Elev/Inntak/ http://www.hordaland.no/Hordaland- fylkeskommune/Vidaregaande-opplaring/Elev/Inntak/ http://www.hordaland.no/Hordaland- fylkeskommune/Vidaregaande-opplaring/Elev/Inntak/ Der du finn søkjarhandboka for elevar i den vidaregåande skulen Der du finn søkjarhandboka for elevar i den vidaregåande skulen 8 Foreldremøte Bryn 2010

9 Utrekning av poengsum ved søknad til vidaregåande kurs 2 Karakterar i alle fag blir lagt til grunn. Merk at også karakteren i tilvalsfag er poeng gjevande. Alle karakterar, standpunkt- og eksamens- karakterar, blir summerte og dividert på tal karakterar. Dette blir snittkarakteren din frå kompetanse- gjevande kurs. Snittkarakteren blir multiplisert med 10, og dette blir den poengsummen som du tevlar med ved inntaket til vidaregaiande. kurs 2 i den vidaregåande skolen. Merk at det ikkje blir gitt tilleggspoeng. Karakterar i alle fag blir lagt til grunn. Merk at også karakteren i tilvalsfag er poeng gjevande. Alle karakterar, standpunkt- og eksamens- karakterar, blir summerte og dividert på tal karakterar. Dette blir snittkarakteren din frå kompetanse- gjevande kurs. Snittkarakteren blir multiplisert med 10, og dette blir den poengsummen som du tevlar med ved inntaket til vidaregaiande. kurs 2 i den vidaregåande skolen. Merk at det ikkje blir gitt tilleggspoeng. Foreldremøte Bryn 2010 9

10 Gratis læremiddel og utstyr Frå skuleåret 2010–2011 får elevar på Vg1, Vg2 og Vg3 Frå skuleåret 2010–2011 får elevar på Vg1, Vg2 og Vg3 gratis trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr. gratis trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr. ikkje-behovsprøvd utstyrsstipend frå Lånekassen (gjeld berre elevar med ungdomsrett). stipendsatsane varierer frå eitt utdannings- program til eit anna (frå 820 til 2670 kroner skuleåret 2008– 2009). ikkje-behovsprøvd utstyrsstipend frå Lånekassen (gjeld berre elevar med ungdomsrett). stipendsatsane varierer frå eitt utdannings- program til eit anna (frå 820 til 2670 kroner skuleåret 2008– 2009). 10Foreldremøte Bryn 2010

11 Yrkeskompetanse 11Foreldremøte Bryn 2010

12 Påbygging til generell studiekompetanse 12Foreldremøte Bryn 2010

13 Fag- og timefordeling i Yrkesfaglege utdanningsprogram Timetala er oppgitt i 45 minutts einingar per veke. Timetala er oppgitt i 45 minutts einingar per veke. Prosjekt til fordjuping kan du bruke til Prosjekt til fordjuping kan du bruke til å førebu deg til eit programområde på Vg2 å førebu deg til eit programområde på Vg2 å førebu deg til eit lærefag å førebu deg til eit lærefag fellesfag frå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse fellesfag frå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Vg1 yrkesfaglege utdanningsprogram Fellesfag (12 timar/veke) 2 Norsk 3 Engelsk 3 Matematikk 2 Naturfag 2 Kroppsøving Felles programfag (17 timar/veke) Prosjekt til fordjuping (6 timar/veke) Totalt 35 timar/veke Vg2 yrkesfaglege utdanningsprogram Fellesfag (9 timar/veke) 2 Norsk 2 Engelsk 3 Samfunnsfag 2 Kroppsøving Felles programfag (17 timar/veke) Prosjekt til fordjuping (9 timar/veke) Totalt 35 timar/veke Opplæring i bedrift eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Fellesfag (30 timar/veke) 10 Norsk 5 Matematikk 3 Naturfag 2 Kroppsøving 1 Programfag 4 Nyare historie Totalt 30 timar/veke 13Foreldremøte Bryn 2010

14 Teknikk og industriell produksjon Vg1 Teknikk og Industriell produksjon Vg2 Arbeidsmaskiner Vg2 Bilskade og lakk Vg2 Brønnteknikk Vg2 Industriell møbelproduksjon X Båtbyggerfag 14 Foreldremøte Bryn 2010

15 Teknikk og industriell produksjon Vg 1 Teknikk og industriell produksjon Vg 2 X Design og trearbeid Vg 2 IKT- servicefag Vg 2 Industritekstil og møbelproduksjon Vg 2 Kjemiprosess Vg 2 Kjøretøy 15 Foreldremøte Bryn 2010

16 Teknikk og industriell produksjon Vg1 Teknikk og industriell produksjon XVg2 Kulde og varme- Pumpe teknikk Vg2 Laboratoriefag Vg2 Maritime fag Vg2 Produksjons- og industriteknikk Vg2 X Transport og logistikk 16 Foreldremøte Bryn 2010

17 Teknikk og industriell produksjon Vg1 Teknikk og industriell produksjon Vg2 Garverifaget Vg2 Gjenvinnings- faget Vg2 Låsesmedfaget Vg2 Plastfaget Vg2 Tekstil- reinhaldsfaget 17Foreldremøte Bryn 2010

18 Programfag Bygg- og anleggsteknikk Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Vg2 Byggteknikk Betongfag Murarfag Tømrarfag Stillasfag Vg2 Anleggsteknikk Anleggsfag Anleggs- Maskinkøyrarfag Fjellarbeidsfag Banemontørfaget Vg2 Klima, Energi Og Miljø Røyrleggjarfag Taktekkjarfag Ventilasjons- og Blekkslagarfag Vg2 Treteknikk Limtreproduksjonsfaget Trelastfaget Trevare og bygning innredningsfaget Vg2 Overflateteknikk Industrimålarfaget Målarfager Reinhaldsoperatør- faget 18 Foreldremøte Bryn 2010

19 Aktuelle nettstader For nærmare informasjon om yrke og yrkesval finn du mykje nyttig informasjon på desse nettstadene For nærmare informasjon om yrke og yrkesval finn du mykje nyttig informasjon på desse nettstadenevilbli.nomittyrke.nognizt.noUtdanning.no 19Foreldremøte Bryn 2010

20 Husk å logg deg på Eleven må logga deg på VIGO.no for å testa om han/ho kan logga deg på for søknad. Eleven må logga deg på VIGO.no for å testa om han/ho kan logga deg på for søknad. Eleven må hugsa at det er kun han/ho som har passord og skulen kan ikkje hjelpa eleven med dette. Eleven må hugsa at det er kun han/ho som har passord og skulen kan ikkje hjelpa eleven med dette. 20 Foreldremøte Bryn 2010

21 Heimesida vår eller ta kontakt med skulen 21 Foreldremøte Bryn 2010


Laste ned ppt "Skuleåret 2010 -2011 Foreldremøte Bryn 4.februar 2010 1Foreldremøte Bryn 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google