Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eugenio Barba, f.1936 Italiensk teaterleder, instruktør og teoretiker i Odin Teatret, Danmark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eugenio Barba, f.1936 Italiensk teaterleder, instruktør og teoretiker i Odin Teatret, Danmark."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eugenio Barba, f.1936 Italiensk teaterleder, instruktør og teoretiker i Odin Teatret, Danmark

2 Om opprinnelsen til Odin Teatret Startet gruppeteateret Odin Teatret i Oslo i 1964, med refuserte søkere til teaterskolen Samarbeidet med Jens Bjørneboe Anmeldelse av Elsa Kvammes bok om Eugenio Barba og Jens Bjørneboe og starten av Odin Teatret http://www.teaternett.no/forum/bokanmeldel ser/2005-0114-101.htm http://www.teaternett.no/forum/bokanmeldel ser/2005-0114-101.htm

3 Odin Teatret Holder til i Holstebro, Danmark, fra 1966 Hjemmeside http://www.odinteatret.dk/http://www.odinteatret.dk/ Virksomhet Forestillinger Skuespillertrening/arbeidsdemonstrasjoner Teaterfestivaler Odin Week åpen uke for å delta i teaterets skuespillertrening, seminarer, se forestillinger og delta i praktiske gjøremål ved teateret. Forskningssamarbeid med universitetet i Århus Internasjonale samarbeid og utvekslinger

4 Bakgrunn Tilhører den såkalte tredje teaterrevolusjonen etter Stanislavskij og Brecht Observatør i 3 år hos Grotowski i Polen 1964 Oslo, dannet Odin Teatret med refuserte søkere til teaterskolen 1966 til Holstebro, Danmark pga tilbud om å finansiere tatereksperimentene, noe Oslo, Norge ikke ville 10 år med trening i isolasjon Åpnet opp og viste sitt arbeid

5 Bakgrunn, forts Viste arbeidet først i Italia, i små landsbyer i sør Videre trening og forestillinger i Italia Utforsket andre kulturers teateruttrykk Etablerte ”det tredje teater” etter møte i Beograd 1976 Møte mellom isolerte og anonyme teatre i Europa og Latin-Amerika ”Første teater”: tradisjonelt nasjonalt teater ”Andre teater”: Avant Garde teater dvs de som er nyskapende, eksperimentelle og kunstnerisk utforskende ”Tredje teater”: Ghetto teater

6 ”Det tredje teater” Ghetto Ghetto kan innebære negativ isolasjon (pga politiske system og økonomiske faktorer som i øst-europa, sør- amerika, Cuba, afrikanske land, med mer) Men ghetto kan og bety beskyttelse og mulighet for nyskaping Barba spør seg Hva er teatrets sosiale verdi? Hvilke relasjoner etablerer teateret til publikum? I hvilken grad påvirker teateret dem? Hvordan klarer teatret å bli påvirket av dem?

7 ”Det tredje teater” forts Definisjon i Artikkel: ”Teaterkultur” i Spillerom nr2, 1982:s28: De gruppene jeg kaller Det tredje teater har ikke en felles linje ller særlige tendenser. Men de lever alle i en diskriminert situasjon: personlig eller kulturelt, profesjonelt, økonomisk eller politisk. /…/ Det er mennesker som, gjennom teater, forfølger drømmen om å bygge sitt eget liv.”

8 ISTA Første møte i Bonn 1980 Vitenskapsfolk fra forskjellige fagområdere og skuespillere fra forskjellige kulturer Pedagogisk skole med ca 50 skuespillere og regissører fra forskjellige land møtes Mål: å lære å forstå ”lover” for skuespillerkunst og teater Forsøke å finne energimessig kvalitet i våre handlinger og tanker på scenen

9 Teaterform Inspirert av Grotowski Fokuserer på fysiske teaterformer Internasjonal utveksling av teater Barter (”bytte” av teater på tvers av kulturer, med visninger som betalingsmiddel) ISTA – International School of Theatre Anthropology Studier av fysiske teaterformer over hele verden 50 studenter Teaterledere og teoretikere

10 Treningsform og filosofi Total tilstedeværelse Inspirert av Østens teaterformer Pga opplevelse av intensitet i uttrykket selv i en ”kald” arbeidsdemonstrasjon Forsøker å tilpasse prinsippene til sine vestlige eksperimentelle teaterform Fysiske handlinger At de skal formidle følelse Individuelt arbeid styrt av skuespilleren Utvikling av øvelser og treningsform

11 Stemme og diksjon Lyd og stemme fem resonnatorer: over hodet, masken, halsen, brystet, magen PLUSS skjelettet, andre deler av kroppen, retning i rommet Barba bruker Gjengangere av Ibsen som eksempel Vanligvis ”ren aksent, vakker diksjon, ”litterær”” Men hvor i livet støter man på en slik uniform diksjon? I livet finnes utallige diksjonsformer som beror på alderen, sykdommer, karakteren, den enkeltes psyko-somatiske struktur

12 Stemme forts Kanskje fru Alving hadde gebiss, selv om ikke Ibsen antyder noe. Hvordan ville hun snakke da? Det å holde seg til en diksjonsform betyr forarming av skuespillerens sonore (lydmessige) muligheter, ”akkurat som om man tvang skuespillere til å kle seg i sammen kostyme” Diksjonen er et middel til å karakterisere, parodiere, demaskere helten, maske-resonnatoren (vanligst) hemmer karakteren på sammen måte, sier Barba Resonnatorene ”muliggjør en nyansert skala av sonore effekter som i livet tilsvarer forskjellige situasjoner og psykiske tilstander”

13 Dramaturgi MONTASJE Barba´s oppfatning av tekst Skuespill er blitt bevart gjennom skrift men tekst er ikke bare det skrevne ord Før ordet tekst refererte til en skrevet tekst, trykket eller manuskript-tekst, betydde tekst ”a weaving together” På den måte finnes det ikke noen forestilling uten ”tekst” Det som har med teksten å gjøre, kan bli definert som ”dramaturgi”

14 Dramaturgi forts drama-ergon = work ”the work of the actions” i forestillingen Måten handlingene virker på er plot´et (det vi ser framstilt) Actions Er alle relasjonene, eller interaksjonene mellom karakterene, eller mellom karakterene og lyserne, lydene, rommet Actions er det som virker/arbeider direkte på publikums oppmerksomhet, på deres forståelse, deres stemning/følelse, deres helhetsopplevelse

15 Dramaturgi, forts Plot´et To begreper Sammenkjeding Samtidighet Problemet er balansen mellom disse to polene For mye sammenkjeding virker søvndyssende og trøttende eller behaglig gjenkjenning For mye samtidighet kan føre til at forestillingen faller inn i vilkårlighet, kaos eller usammenhengende vås

16 Dramaturgi forts Syntese Mange simultant tilstedeværende hendelser Scenisk polemikk Vende opp-ned på en handlings verdi, fysisk eller vokal, innføre ekspressive elementer som står i kontrast

17 Dramaturgi, scenisk polemikk ”Jo mer forestillingen gir publikum opplevelsen av en opplevelse, jo mer må den også rettlede dets (publikums) oppmerksomhet i kompleksiteten/mangfoldet av handlingene (actions), som finner sted, så det (publikum) ikke mister følelsen av retning, følelsen av fortid og nåtid og av fremtid, altså fortellingen (story), ikke som anekdote (”det var en gang”), men som den historiske tid” for forestillingen.

18 Forestillinger Siste forstilling høst 2006 Andersens drøm Bygd på en drøm HC Andersen hadde i 1874, om at han ble skubbet ned i en båt og er blant slavene på et slaveskip Scenografi av den italienske arkitekt Luca Ruzza

19 Odin Teatret, arketypiske figurer fra forestillingen Klabauterfolket, 1991

20 Odin Teatrets arketypeaktige figurer: Trickster, den hvidklædte udråber med tromme og masken med en tåre, Stylte- dæmonen med datteren, den «døde hund» og Mr. Peanut, «døden» på stylter. Disse figurer er udviklet af enkelte skuespillere gennem en årrække, men efterhånden er der tale om figurer, som overleveres til nye skuespillere, som en levende «tekst», med sin egen form for biografi, identitet og fortælling. Holstebro 1991, stykket «Klabauter Folket». (Torben Huss) Ref. video ”On The two Banks of the river”

21 The book of dances, 1974 Akrobatisk forestilling med arketypiske figurer, akrobatisk ritualistisk dans hos en av figurene, og spektakulær spillestil. Klipp fra hjemmesiden til Odin Teatret There is no story, but there are many characters: dwarfs, warriors, tall ladies on stilts, a dancing town crier who is taken prisoner. The performance is born out of the individual training of the actors, transformed through costumes, masks, music, banners and songs, and fixed in precise scores of actions, reactions and relationships. Rudimentary music: drums and a xylophone made out of bottles filled with differing amounts of water.

22 Fra Mythos - Et ritual for det korte århundrede (1998)

23 Mythos som handler om de «store» myter, som mødes for at indlemme «den sidste myte» fra det 20. århundrede: revolutionsmyten. Myterne er «skuespillere», der gentager deres partiturer (handlinger). Revolutionens myte ender som afskårne hænder udstillet på museet. Mythos er baseret på digte af Henrik Nordbrandt. (Jan Rüsz)

24 Arbeidsdemonstrasjoner Skuespillerne (kjerne av 8 skuespillere i ensemblet) viser hvordan de arbeider Fysisk skuespillerarbeid Stemmearbeid Hvordan improvisasjon brukes til å utvikle en rolle Hvordan skuespillere og regissør arbeider sammen for å utvikle en forestilling Tekniske forklaringer vevd sammen med danser, biografisk materiale, improvisasjoner, fragmenter av tidligere roller og forestillinger, for å forklare hvordan Odin Teatrets teaterform blir til

25 Arbeidsdemo Torgeir Wethal i Paths of thought

26 Arbeidsdemo Roberta Carreri i Traces of snow

27 Skuespillerens arbeid Rollefigurer Fra ”Whispering Winds”, Forestilling 1997 – (video, Eik)

28 Forestilling bygd på selvbiografisk materiale Iben Nagel Rasmussen Fra før hun ble med i Odin Teateret Roller fra andre forstillinger brukt som metaforer: den døve Kattrin fra Brecht's Ashes, den vandrende shaman fra Come! And the Day will be Ours, trikseren (the Trickster fra Talabot

29 Skuespillerens arbeid Iben Nagel Rasmussen og mytologisk figur, shamanen

30 Julia Varley, arbeidsdemonstrasjoner Echo of silence, The dead brother, The flying carpet

31 Om forestilling bygd på Brecht liv, Samfunnsforhold i hans liv, og Brechts skuespill Mutter Courage Link

32 Fra forestillingen Kaosmos 1993 Ritualet med døren The ritual of the door Order and Disorder, chaos and cosmos, they are all one: Kaosmos. Om de som venter et helt liv med å gå gjennom den… Og en dør som er flyttbar og foranderlig, som boks eller Kiste på gulvet, kors eller dør mellom ingenting og ingenting

33 Skuespillernes arbeid Referanse: video Julia Varley i Castle of Holstebro

34 Julia Varley performing "The Castle of Holstebro” rolle: Dødningen, (på stylter)

35 Excerpt from Between Theater and Anthropology By Richard Schechner, University of Pennsylvania Press, 1985 Teaterleder, dramaturg og forfatter POINTS OF CONTACT BETWEEN ANTHROPOTOGICAL AND THEATRICAL THOUGHT hemi.nyu.edu/.../materials/text/schechner.htm hemi.nyu.edu/.../materials/text/schechner.htm

36 Video On the two banks of the river (1978) Moon and Darkness (1980-91) Odin teatret film


Laste ned ppt "Eugenio Barba, f.1936 Italiensk teaterleder, instruktør og teoretiker i Odin Teatret, Danmark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google