Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra ”Nesten som deg selv”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra ”Nesten som deg selv”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra ”Nesten som deg selv”
MORALSK UTVILING Fra ”Nesten som deg selv”

2 BARNS MORALSKE UTVIKLING
Kognitiv moralsk utvikling KOHLBERG Prekonvensjonelt nivå 1. Lydighet og straff 2. Gjensidighet og gjengjeldelse Konvensjonelt nivå 3. Forventninger og relasjoner 4. Plikt og sosialt system Postkonvensjonelt system 5. Grunnleggende rettigheter og forpliktende avtaler 6. Universelle etiske prinsipper UTVIKLINGSRETNING: Egne interesser - relasjoner og regler - prinsipper

3 PROSOSIAL MORALSK UTVIKLING
EISENBERG-BERG Selvsentrert orientering 2. Orientering mot andres behov 3. Orientering mot moralske egenskaper, evt. tilslutning fra Andre 4. Orientering ut fra internaliserte verdier

4 EMOSJONELLE ASPEKTER ALICE MILLER Ledsagelse i stedet for oppdragelse:
- aktelse for barnet - respekt for dets rettigheter - toleranse overfor dets følelser - beredskap til å lære av andres atferd Psykologiske lovmessigheter: - Identifisering med og kopiering av voksne - Fortrengt og forbudt hat vil siden rette seg mot erstatningspersoner

5 - Pedagogens ros og anerkjennelse, tillit og respekt
EMOSJONER FORTS. ROGERS - Involvering - Pedagogens ros og anerkjennelse, tillit og respekt - Empatisk forståelse - Tar avstand fra formidling av konkrete moralske verdier

6 Selvbildet stor betydning for moralsk utvikling
EMOSJONER FORTS. BÅDE MILLER OG ROGERS: Selvbildet stor betydning for moralsk utvikling Selvbildet styrer motiver og handlinger Barns speiler seg i andre

7 BARNS MORALSKE UTVIKLING
Kognitiv moralsk utvikling KOHLBERG Prekonvensjonelt nivå 1. Lydighet og straff 2. Gjensidighet og gjengjeldelse Konvensjonelt nivå 3. Forventninger og relasjoner 4. Plikt og sosialt system Postkonvensjonelt system 5. Grunnleggende rettigheter og forpliktende avtaler 6. Universelle etiske prinsipper UTVIKLINGSRETNING: Egne interesser - relasjoner og regler - prinsipper Prososial moralsk utvikling EISENBERG-BERG 1. Selvsentrert orientering 2. Orientering mot andres behov 3. Orientering mot moralske egenskaper, evt. tilslutning fra Andre 4. Orientering ut fra internaliserte verdier BARNS MORALSKE UTVIKLING BARNS MORALSKE UTVIKLING BARNS MORALSKE UTVIKLING Følelser forts. JOSEPH LUFT OG HARRY INGHAM Jo-Hari-Vinduet: Størrelsen på rutene viser hvor mye forskjellige personer vet om meg. 1 2 Bare JEG Både JEG og ANDRE Ingen Bare ANDRE Liten når jeg er åpen Stor når jeg er lukket Liten når andre er åpne og gir respons Trygg på meg selv og ikke selvopptatt Stor når andre er lukket og ikke gir respons à Utrygg på meg selv og selvopptatt.


Laste ned ppt "Fra ”Nesten som deg selv”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google