Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SÄLJÖ: LÆRING I ET SOSIOKULTURELT PERSPEKTIV

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SÄLJÖ: LÆRING I ET SOSIOKULTURELT PERSPEKTIV"— Utskrift av presentasjonen:

1 SÄLJÖ: LÆRING I ET SOSIOKULTURELT PERSPEKTIV

2 Hva skal elever lære? I hvilke sammenhenger tilegnes kunnskap?
Alene eller sammen? På hvilken måte tilegnes kunnskap?

3 3 NØKKELBEGREPER Læring Kunnskap Sosiokulturelt perspektiv (1-6)

4 1. LÆRING Læring- resultat av menneskelig virksomhet
Foregår i ulike kontekster; samspill individ-kollektiv- Ulike oppfatninger av læring Forhold mellom lærer-elev-elev Tradisjon: kvantitativt syn Læring; negativ og positiv

5 2. KUNNSKAP Å kunne alene Å kunne i fellesskap
Oppgjør med transportmetaforen Oppgjør med myten om felles kunnskapforståelse Kamp om kunnskap Engasjement

6 3. SOSIOKULTURELT PERSPEKTIV
Kommunikasjon en grunntanke og et vilkår for læring Interaksjon, dvs samspill med andre mennesker Termen redskap (verktøy) sentral i dette perspektiv (Vygotsky)

7 Dysthe: Sosiokulturelt læringsperspektiv
1. Læring er grunnleggende sosial 2. Læring er situert 3. Læring er distribuert 4. Læring er mediert 5. Språket er sentralt i læringsprosessen 6. Læring er deltaking i læringsfellesskap 

8 3 SAMVIRKENDE FORHOLD 1. utvikling og bruk av intellektuelle redskaper (språk) 2. utvikling og bruk av fysiske redskaper 3. kommunikasjon og samarbeid om bruk av redskaper i kollektive virksomheter

9 NOEN SPØRSMÅL 1. HVORDAN SKAPES GODE VILKÅR FOR LÆRING HOS BARN OG UNGE? 2. AV HVEM? 3. HVA SKAL BARNET LÆRE SEG I DE SITUASJONER DET GÅR INN I ? 4. I HVILKEN GRAD DEFINERES KUNNSKAP SOM ”SANN” I LK 06 OG PÅ SKOLEN?

10 Kilder Sâljô, Roger: Læring i praksis. Et sosiokulturelt perspektiv. Cappelen Dysthe,Olga Dyste: ”Teoretiske perspektiver på mappevurdering” www-lu.hive.no/ansatte/moh/Olga%20Dysthe.doc Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK 06)


Laste ned ppt "SÄLJÖ: LÆRING I ET SOSIOKULTURELT PERSPEKTIV"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google