Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VURDERING I KUNNSKAPSLØFTET Motivasjon Fra vurdering av læring til vurdering for læring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VURDERING I KUNNSKAPSLØFTET Motivasjon Fra vurdering av læring til vurdering for læring."— Utskrift av presentasjonen:

1 VURDERING I KUNNSKAPSLØFTET Motivasjon Fra vurdering av læring til vurdering for læring

2 Tre innfallsvinkler til motivajon og læring Elev som lærende Artikkel av Kari Smith Artikkel W. Harlen

3 Eleven som lærende – kompetanser for livslang læring Fire hovedkomponenter ved læringsmiljøet (I ’Læringsstrategier’ 2006, side 29) :  Læringsoppgavens krav og tidsbegrensninger  Sosial kontekst  Tilgjengelige ressurser  Lærerforventninger/oppfatninger

4 Disse fire hovedkomponentene interager med personen og fremmer utvikling av :  Motivasjon  Kunnskapskonstruksjon og tenkning  Lære–å-lære-ferdigheter (Weinstein, C.E., Husman, J og Dierking, D.R.”self- regulation interventions witha focus on learning strategies” i ”Handbook of self-regulation”

5 Motivasjon:  Å sette seg og bruke mål  Framtidsperspektiv  Orientering mot mestring  Forventning om mestring  Attribusjon til strategisk innsats  Positive følelser  Interesse, verdier og innstillinger

6 Kunnskaper om:  Seg selv som lærende  Faglige oppgaver  Læringsstrategier  Faglig innhold  Læringskontekst Ferdighet i:  Bruk av læringsstrategier(repetisjon, organisering, eleborering, overvåking)

7 Selvregulering:  Tidsplanlegging  Systematisk tilnærming til læring og oppgaveløsning (målsetting, refleksjon, planlegging, valg, overvåking, evaluering, modifisering)  Overvåking og regulering av følelser, motivasjon, konsentrasjon og forståelse.

8 Kari Smith - Om Motivasjon Motivasjon er den prisen en person er villig til å betale for å få oppnådd noe  Indre motivasjon er knyttet til prosessen rundt en læringssituasjon  Ytre motivasjon er drevet av konkrete ytre belønninger

9 Motivasjon og læring  Jo sterkere motivasjon, dess større innsats blir satt inn i prosessen  Flere forskere påstår at et sterkt fokus på ytre motivasjon har en negativ virkning på den indre motivasjon, og at  En prosess som hovedsakelig er fokuser på ytre belønning fører til mer overfladisk eller grunn læring (Kari Smith)

10 Motivasjon og vurdering  Psykometriske tester andre vurderingsformer  Tidspunkt for vurdering  Ved slutten av prosessen  Under prosessen

11 To sentrale spørsmål  Er det mulig å endre elevenes orientering fra et ytre orientert målfokus, til et mer indre prosessorientert fokus?  Er det mulig å styrke motivasjonen ved å bruke læringsfremmende vurderingsmetoder?

12 Tre hovedkomponenter i konstruktive tilbakemeldinger  Fokus på positive elementer ved prestasjonen  Fokus på hva som kreves av forbedringer i framtidige situasjoner  Fokus på hvordan man setter forbedringene ut i livet

13 W. Harlen – tilnærminger til motivasjon Komponenter i begrepet motivasjon for læring  Interesse  Målorientering  Locus of control (Om eleven opplever selv å ha kontroll over suksess eller ikke)  Egenvurdering som menneske og lærende  Egenvurdering i forhold til et gitt emne/fag  Selvregulering


Laste ned ppt "VURDERING I KUNNSKAPSLØFTET Motivasjon Fra vurdering av læring til vurdering for læring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google