Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VURDERING I KUNNSKAPSLØFTET

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VURDERING I KUNNSKAPSLØFTET"— Utskrift av presentasjonen:

1 VURDERING I KUNNSKAPSLØFTET
Motivasjon Fra vurdering av læring til vurdering for læring

2 Tre innfallsvinkler til motivajon og læring
Elev som lærende Artikkel av Kari Smith Artikkel W. Harlen

3 Eleven som lærende – kompetanser for livslang læring
Fire hovedkomponenter ved læringsmiljøet (I ’Læringsstrategier’ 2006, side 29): Læringsoppgavens krav og tidsbegrensninger Sosial kontekst Tilgjengelige ressurser Lærerforventninger/oppfatninger

4 Kunnskapskonstruksjon og tenkning Lære–å-lære-ferdigheter
Disse fire hovedkomponentene interager med personen og fremmer utvikling av: Motivasjon Kunnskapskonstruksjon og tenkning Lære–å-lære-ferdigheter (Weinstein, C.E., Husman, J og Dierking, D.R.”self- regulation interventions witha focus on learning strategies” i ”Handbook of self-regulation”

5 Motivasjon: Å sette seg og bruke mål Framtidsperspektiv Orientering mot mestring Forventning om mestring Attribusjon til strategisk innsats Positive følelser Interesse , verdier og innstillinger

6 Kunnskaper om: Ferdighet i: Seg selv som lærende Faglige oppgaver
Læringsstrategier Faglig innhold Læringskontekst Ferdighet i: Bruk av læringsstrategier(repetisjon, organisering, eleborering, overvåking)

7 Selvregulering: Tidsplanlegging
Systematisk tilnærming til læring og oppgaveløsning (målsetting, refleksjon, planlegging, valg, overvåking, evaluering, modifisering) Overvåking og regulering av følelser, motivasjon, konsentrasjon og forståelse.

8 Kari Smith - Om Motivasjon
Motivasjon er den prisen en person er villig til å betale for å få oppnådd noe Indre motivasjon er knyttet til prosessen rundt en læringssituasjon Ytre motivasjon er drevet av konkrete ytre belønninger

9 Motivasjon og læring Jo sterkere motivasjon, dess større innsats blir satt inn i prosessen Flere forskere påstår at et sterkt fokus på ytre motivasjon har en negativ virkning på den indre motivasjon, og at En prosess som hovedsakelig er fokuser på ytre belønning fører til mer overfladisk eller grunn læring (Kari Smith)

10 Motivasjon og vurdering
Psykometriske tester andre vurderingsformer Tidspunkt for vurdering Ved slutten av prosessen Under prosessen

11 To sentrale spørsmål Er det mulig å endre elevenes orientering fra et ytre orientert målfokus, til et mer indre prosessorientert fokus? Er det mulig å styrke motivasjonen ved å bruke læringsfremmende vurderingsmetoder?

12 Tre hovedkomponenter i konstruktive tilbakemeldinger
Fokus på positive elementer ved prestasjonen Fokus på hva som kreves av forbedringer i framtidige situasjoner Fokus på hvordan man setter forbedringene ut i livet

13 W. Harlen – tilnærminger til motivasjon
Komponenter i begrepet motivasjon for læring Interesse Målorientering Locus of control (Om eleven opplever selv å ha kontroll over suksess eller ikke) Egenvurdering som menneske og lærende Egenvurdering i forhold til et gitt emne/fag Selvregulering


Laste ned ppt "VURDERING I KUNNSKAPSLØFTET"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google