Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IDENTITET: BECK, BAUMAN & ZIEHE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IDENTITET: BECK, BAUMAN & ZIEHE"— Utskrift av presentasjonen:

1 IDENTITET: BECK, BAUMAN & ZIEHE
Forelesning 9. september 2009 Ungdomskunnskap Arnbjørg Engenes

2 IDENTITETSBEGREPER Evne til refleksjon Selvobjektivering
Valg av strategier og sosiale identiteter Valgfrihet vs tilskrevne egenskaper Identitet skapes, er ikke (bare) konsekvens!

3 Om ULRICH BECK Tysk sosiolog Risikosamfunnet Individualisering
Globalisering = ”hovedpilarene i refleksiv modernitet”

4 Risikosamfunnet (1986) Risikosamfunnet vs klassesamfunnet
Risiko før: personlig  Risiko nå: global Fordeling av risiko – risikoutsetting Moderniseringsprosessen: refleksiv Trusselfellesskap/-skjebne Ekspertuttalelser

5 Becks individualiseringstese
Endringer mht institusjonell struktur, f.eks globalisering, endret familiemønster og svakere klassebegrep: ”Vi lever hinsides klasse og stand” Konsekvenser av strukturendringer på individnivå: deregulering, destandardisering, destabilisering  individualisering

6 Becks individualiseringstese forts.
”Nødvendig med biografiske løsninger på systemiske motsigelser” (Beck) Dvs strukturen tvinger oss til selv å løse identitetsproblemet, sosiale posisjoner ikke lenger tilskrevne.

7 Om Zygmunt Bauman f.1925 i Warszawa Jødisk familiebakgrunn Sosiolog
Universitetet i Leeds

8 FLYTENDE MODERNITET FAST MODERNITET:  Klasse, nasjon, kjønn
Produsentrolle Identitet avhengig av grp.tilhørighet Ytelse FLYTENDE MODERNITET: Marked og forbruk Konsumentrolle Identitet avhengig av egen dyktighet Nytelse

9 Flytende modernitet forts.
Livsprosjekt  ”en kan alltid begynne på ny!” Vareleverandør  opplevelsessanker Frykt for avvik  frykt for utilstrekkelighet

10 Baumans identitetsteori
Begrepet identitet = ” bare mulig å være bevisst på hvis det er et problem!” Identitet: ikke oppdaget, men oppfunnet ”Ordet oppfører seg som et verb” ”Ikke gå til de gamle teoretikerne for å søke svar på våre identitetsproblemer!”

11 FORBRUKERIDENTITETER
”Forbrukergalskap” Vi shopper identitet Forbruksnormer, også f.eks kjærlighet (”Kundetilfredshet, ellers opphører avtalen”) Få, dype forhold  mange, overfladiske kontakter

12 VALGFRIHET NB! Unngå å bli fastlåst!
Umiddelbar behovstilfredsstillelse ”Forsinkelser er meningsløst” … eller valgtvang?

13 Thomas Ziehe f.1947 Professor i pedagogisk sosiologi
Universitetet i Hannover Ungdomskulturer

14 1: REFLEKSIVITET ”Vi skal iaktta, tematisere og kommentere oss selv!”
”- stadig tidligere!” Egen seksualitet Sosialisering som prosjekt (jfr Giddens) Narsisssisme - kulturelt fenomen

15 2: GJØRBARHET Kulturell forventning
Muligheten til selv å forme sitt livsløp Stadig flere livsområder: VALG! ”Det som ikke er skjebne, kan jeg forandre. Det jeg kan forandre, har jeg ansvar for!”

16 3: KULTURELL FRISTILLING
Befrielse fra gamle bånd (tradisjon, klassetilhørighet, bosted, yrkesvalg, interesser) Livsstilstilbud: mangfold + identifikasjonsbehov Ulempe: økt forventningspress  ambivalens ”= den kulturelle fristillingens ambivalens!” (Jfr Bauman)

17 4: INDIVIDUALISERING Familie, geografi og klasse betyr stadig mindre
Individuelle beslutninger Valg av livsstil=individuelle valg! Kulturell selvklassefisering

18 5: MULIGHETSHORISONTER
Produkt av det (sen)moderne! Større frihet enn noensinne! Samtidig: manglende fotfeste Hvordan mestre? Konvensjonalisme Kulturelle orienteringsforsøk (3 typer) Nykonservative motbud

19 3 typer kulturelle orienteringsforsøk
Subjektivering: søke nærhet/intimitet, f.eks i vennskap/parforhold Ontologisering: søke mening og helhet, gjennom f.eks gruppetilhørighet til nyreligiøse eller idealistiske bevegelser Estetisering/Potensiering: det å leve sterkt, stor vekt på symboler/tegn

20 Tips til videre lesning B & B
Bauman, Zygmunt (2004): Identity. Conversations with Benedetto Vecchi. Cambridge: Polity Press. Bauman, Zygmunt (2005) Moderniteten og Holocaust. Oslo: Vidarforlaget Bauman, Zygmunt (2006): Flytende modernitet. Oslo: Vidarforlaget. Bauman, Zygmunt (2006): Globaliseringen og dens menneskelige konsekvenser. Oslo: Vidarforlaget. Beck, Ulrich (1997): Risiko og frihet. Bergen: Fagbokforlaget Beck, Ulrich og Elizabeth Beck-Gernsheim (2002): Individualization: Institutionalized Individualization and its Social and Political Consequences. London: SAGE. Beck, Ulrich ( ): Globalisering og individualisering. Bind 1-3. Oslo: Abstrakt forlag.

21 Tips til videre lesning Z
Ziehe, Thomas (1989): Ambivalenser og mangfoldighed. En artikelsamling om ungdom, skole, æstetik og kultur.. Köbenhavn: Forlaget Politisk revy. Ziehe, Thomas & Herbert Stubenrauch (2008): Ny ungdom og usædvanlige læreprocesser. Kulturel frisettelse og subjektivitet. Köbenhavn: Forlaget Politisk revy. .


Laste ned ppt "IDENTITET: BECK, BAUMAN & ZIEHE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google