Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kultur og sosialisering Forelesning i Ungdomskunnskap 6.September 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kultur og sosialisering Forelesning i Ungdomskunnskap 6.September 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kultur og sosialisering Forelesning i Ungdomskunnskap 6.September 2004

2 Kultur Arrangementer som kulturetaten i kommunen står bak God film, musikk og litteratur Idrett (det utvidede kulturbegrep) Kultur som noe fint eller ufint Salderingspost (ikke livsnødvendig)

3 Kulturbegrepet Verdiorientert kulturbegrep Tar utgangspunkt i at kultur kan vurderes og tillegges en verdi. Originalitet, særpreg, kvalitet Kunst Viktig i ungdoms sosialiseringsprosess: Hva er godt og dårlig Hva er min greie / ikke min greie

4 Kulturbegrepet Beskrivende kulturbegrep: Tar utgangspunkt i å beskrive fremfor å vurdere. Hvordan gjør de det her? Hvordan begrunner folk det de gjør her? Vanskelig å fange kontekst Mellom-linjene-kunnskap – hvordan beskrive den – uten å bruke egne kulturelle vurderinger?

5 Kultur De ideer, verdier, regler, normer, koder og symboler som et menneske overtar fra den foregående generasjon og som en forsøker å bringe videre- oftest noe forandret til den neste generasjon (Det utdaterte kulturbegrepet fra 1871)

6 Kultur Handler om hvordan vi forstår verden og hvordan vi handler som en følge av vår forståelse. Vår fortolkningsramme – brillene som vi ser verden gjennom.

7 Barnekultur Kultur for barn –Barnebøker, filmer og teater Kultur med barn –Barneteater, sangkor og Barnekultur –Ærta berta buse – og hvem som har’n –Så er du pappa’n og da sa du…

8 Ungdomskultur Kultur for ungdom –Ungdomsteater, internettkafè og Idol Kultur med ungdom –Foreninger, skateramper og Idol Ungdomskultur –Er’u helt mongo eller? –Babe og dude –Idol –Sagging og luebruk

9 Sosialisering Prosessen som former barn og ungdom til å bli del av et samfunn og en kultur. Enkulturasjon Prosess der en blir en del av en kultur. Sosialisering på ulike arenaer

10 Arenaer for sosialisering Familien Felles historie, rot, (u)stabilt underlag Skolen Venner Foreninger – fritidsarenaer Internett

11 Jevnaldersosialisering Å bli en del av gjengen – eller ikke (ute/inne) Måkke komme her Kategorisering og labels (oss og de andre) Uskrevne regler og sanksjoner

12 Retninger Almenkulturell orientering –Prokultur –Legitimert kultur Ungdomskulturell orientering –Gatas justis –Stilutvikling –Brudd med etablerte samfunnsstrukturer

13 Se etter Verdier som legges i kultur. Hva er kultur/ukultur i denne filmen? Ungdomskulturelle elementer? Sosialisering – hvordan foregår det? Almenkulturell/ungdomskulturell orientering? De voksnes syn på ungdomskultur? Maktstrukturer? Hvem har makt? Hvordan demonstreres makt? Konflikter?

14 ARGHAMON http://www.gryphonmetal.ch/SarcomaInc.h tmlhttp://www.gryphonmetal.ch/SarcomaInc.h tml http://www.op.no/kultur/article806997.ece http://www.aftermath- music.com/frameset.htmhttp://www.aftermath- music.com/frameset.htm http://wavegothic.de/cdreviews.php4?was =review&id=4017http://wavegothic.de/cdreviews.php4?was =review&id=4017 http://www.metalheart.se/asp/recension.as p?ID=1204http://www.metalheart.se/asp/recension.as p?ID=1204


Laste ned ppt "Kultur og sosialisering Forelesning i Ungdomskunnskap 6.September 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google