Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnleggende lese- og skriveopplæring LUB

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnleggende lese- og skriveopplæring LUB"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnleggende lese- og skriveopplæring LUB 08.10.08

2 Lærebøkene De tre L-ene og lettlestbegrepet: Lesverdighet Leselighet
Lesbarhet

3 Tilpassede tekster (adaptasjon)
Ulike adaptasjonsformer: Stoffvelgende adaptasjon Formvelgende adaptasjon Stilvelgende adaptasjon Mediumvelgende adaptasjon

4 Oppgavehefter i den første lese- og skriveopplæringa
Vil arbeidet med oppgaven hjelpe barna til å legge merke til språket og slik legge grunnlaget for innsikt i språkets struktur og natur?

5 Oppgavehefter i den første lese- og skriveopplæringa (forts.)
Blir skrift synliggjort i arbeidet med oppgaveheftet, og vil arbeidet med oppgaven hjelpe barna til å skjønne sammenhengen mellom tale og skrift?

6 Oppgavehefter i den første lese- og skriveopplæringa (forts.)
Legger oppgaven opp til flere løsningsalternativer, eller til ”ett rett svar”?

7 Oppgavehefter i den første lese- og skriveopplæringa (forts.)
Stimulerer oppgavene til videre arbeid, til samtale, estetiske aktiviteter, lek?

8 Oppgavehefter i den første lese- og skriveopplæringa (forts.)
Legger oppgavene opp til individuelt eller kollektivt arbeid, til samarbeid eller konkurranse?

9 Oppgavehefter i den første lese- og skriveopplæringa (forts.)
Kan løsingen av oppgaven bli negativt påvirket av at barn har ulik bakgrunn sosialt, geografisk, kulturelt eller språklig? Eks: Finn ord som rimer på ”bøtte”

10 Oppgavehefter i den første lese- og skriveopplæringa (forts.)
Representerer oppgavene passelige utfordringer for barna i den aktuelle aldersgruppa?

11 Begrepsutvikling 4-5-månedersalderen: viser interesse for gjenstander rundt seg 1 år: ordsamlestadiet 3-5 år: eksplosiv vekst Semantisk kompetanse/objekters permanens

12 Hva er et begrep? Generalisering Symbolforståelse
Ords mening kan beskrives som et rikt assosiasjonsnettverk av ting, gjøremål, erfaringer, tanker og følelser (Hagtvedt 2002).

13 Språklig bevissthet Fonologisk bevissthet
Kunnskap om lydstrukturer i språket Sammenheng mellom fonologisk struktur i talt språk og visuell struktur i det skrevne ordet.

14 Språklig bevissthet Morfologisk bevissthet
Forstå hvordan språket er bygd opp med sammensetninger og bøyninger av ord Kunnskap om morfologiske regler har betydning for lese- og skriveferdighetene

15 Språklig bevissthet Syntaktisk bevissthet
Kunne reflektere over den indre sammenhengen i setninger

16 Språklig bevissthet Pragmatisk bevissthet
Har å gjøre med hvordan vi bruker språk i sosiale sammenhenger Språk som handling

17 Utvikling av språklig bevissthet
Bevissthet om hvordan ord/språk er bygd opp kommer i forbindelse med skriftspråkopplæringen (Vygotsky).

18 Hvordan? Rim og regler Sang og rytme Stavelser ordlek

19 Staving og skriveutvikling
Lineær utviklingsmodell (Anne Høigård) Skriverabling Bokstavutforsking Helordsskriving Fonologisk skriving Ortografisk skriving Dualistisk modell Den fonologiske ruten Den ortografiske ruten


Laste ned ppt "Grunnleggende lese- og skriveopplæring LUB"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google