Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Skriving og refleksjon i den digitale offentligheten Ruth Grüters-Eiken Stipendiat ved NTNU

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Skriving og refleksjon i den digitale offentligheten Ruth Grüters-Eiken Stipendiat ved NTNU"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Skriving og refleksjon i den digitale offentligheten Ruth Grüters-Eiken Stipendiat ved NTNU ruth.gruters-eiken@hf.ntnu.no

2 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Disposisjon Tirsdag: kort foredrag om blogging –Læringssyn –Eksempler og diskusjon Onsdag: Blog-analyse –Tips og veiledning –Blog-mekking

3 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Definisjon: blog Nettside som oppdateres jevnlig Den siste posten ligger øverst En eller flere forfattere

4 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin ”min blogg er blitt et Kinderegg... moro!” Studentenes forventninger ved oppstarten Eksempler!

5 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin 1. frikvarter til diskusjon: Gå sammen i grupper og diskuter: Hvorfor sluttet/fortsatte du å blogge? Hvordan brukte du bloggen? Kommer du til å bruke bloggen i andre fag? Noter svarene

6 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Litt historikk Rebecca Blood: Weblogs: A history and perspectiveWeblogs: A history and perspective Blog-portal? The Year of the Blog: Weblogs in the Writing ClassroomThe Year of the Blog Into the Blogosphere

7 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Ulike innfallsvinkler Tekstsyn Remediering Identitet Læringssyn

8 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Tegn og medium ”… there is no such thing as a sign without a medium, without a defined writing space.” (Bolter: Electronic Signs) Å forstå/ å skape mening er avhengig av mediet/artefaktet

9 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Et nytt leser- paradigme? Teksten som ”betydningscontainer ” Teksten som mulighet/stimulus Teksten som tegnsystem

10 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Hva er en tekst? tegnsystem (ett eller flere) åpen, dynamisk, multimedial summen av alle hyperkoblinger?

11 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Til diskusjon Kan vi snakke om en elektronisk leser? Hva kjennetegner den elektroniske teksten?

12 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Tekstens ”uendelige historie” Er intertekstualiteten uendelig? (R.Barthes) Teksten er spill med tegn - spillet er uendelig (Derrida) Ønsket om sammenfallet mellom signifikanten og signifikatet - ”Ding - an- sich”

13 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Tekstens ”endelige historie” Er elektroniske tekster –”finitte” tekster, – reduserbare til pekerfunksjoner, – uoverskuelige, men ikke uendelige (i valgmulighetene)?

14 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin ”All mediation is remediation” nyere medier remedierer eldre eldre medier remedierer nyere

15 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Remediering Remederi (lat.) - å lege, å helbrede Som forbedring: digital tv motiverer seere e-post: større potensiale enn trad.post hypertekst: gjør romanen interaktiv VR - gir bedre opplevelse enn video og film Blogging?????????

16 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin 2. frikvarter til diskusjon Hvilke sjangrer remedieres av bloggen? Diskutér sjangerbegrepet i forhold til blogskriving. Kan vi snakke om en ny blogsjanger?

17 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Remediering som reform Pedagogisk reform: IKT i læring Sosial reform: globale venner/partnere på nettet nye praksiser rundt mediet

18 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Det polysentriske selv Selvet er sine relasjoner til omverdenen Representasjonsteknologi som identitetsskaper Vi definerer oss selv i relasjon til kulturens menneskebilder (moter, kunst, idrett, etc.) Det remedierte selv

19 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Kroppen som medium Kroppen som medium ved valg av klær, smykker, kosmetisk kirurgi, tatovering, kroppsbygging, idrett, spisevegring etc. Kroppen som tegn (signifikant) for noe annet?

20 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

21 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

22 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Det medierte selv Å materialisere seg gjennom sine uttrykk, er å materialisere seg gjennom ulike medier. Disse uttrykkene representerer min tilstedeværelse i verden.

23 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Identitet og opplevelse Mennesket har et behov for å være umiddelbart til stede for seg selv. Hvordan bekrefter vi oss selv og for andre? Empati i VR

24 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin William James’ selv - det empiriske selv - det materielle selv - det sosiale selv - det åndelige selv - det virtuelle selv James, William 1950. The Principles of Psychology. 1890. Reprint ed., New York: Dover.

25 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin The networked selv Fra cogito ergo sum til connecto ergo sum epost og chat nyhetsgrupper og diskusjonslister personlige hjemmesider blogger VR-identitet

26 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Personlige nettsider Hvilke sider ved meg selv viser jeg fram? Hvilke sjangere velger jeg? Hvilket design gir jeg hjemmesiden? Hvilke tekniske løsninger velger jeg? Hvilke presentasjonsformer velger jeg? Hvilke(n) målgruppe(r) retter jeg meg mot?

27 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Materiell og teknisk dimensjon Et nytt medium er interessant fordi det – remedierer på en ny måte – utnytter ny teknologi – representerer ny funksjonalitet – åpner et grensesnitt for flere brukere – representerer større kapasitet (sml. lagringsmuligheter) – flere?

28 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Økonomisk dimensjon Hva må til for at et nytt medium skal lykkes? ha et marked og selge bedre enn et eldre medium tilhøre en omverden av attraktive jobber, lønninger, aksjekurser tilhøre en ”familie av remedieringer”

29 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Sosial dimensjon Et nytt medium gir en ny dimensjon fordi: det gir større status det fornyer og forbedrer arbeidsmåter det skaper nye fellesskap det svekker eller styrker vår identitet det aktiviserer nye grupper mennesker

30 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Til diskusjon: Finn 3 feil! I en undersøkelse i Dagbladet ble det stilt følgende spørsmål: Har du lært mer ved hjelp av IKT? Resultatet viste at flertallet av guttene svarte ja, flertallet av jentene nei.

31 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Nettbasert læring ”Når forandringens vind blåser, bygger noen vindskjermer, mens andre bygger vindmøller.” (Kinesisk ordtak)

32 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin En liten svart regnsky - eller hvor synlig bør faglæreren være?

33 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Hva er læring? ” For å forstå den individuelle psyken(’mind’, ’consciousness’) må ein gå til kulturen, det ’sosiale rom’ som individet er innfelt i” (Rommetveit) ”The social dimension of consciousness is primary in time and fact. The individual dimension is derivative and secondary.” (Vygotsky)

34 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Hva er læring? Et komplekst samspill mellom det indre og det ytre mellom individ og fellesskap mellom tanke og språk kommunikasjon og innhold Sosiokulturelt bakteppe

35 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Læring i et sosiokulturelt perspektiv ”... som en konstruksjonsprosess i sosial kontekst. Dette innebærer at det som blir lært (kunnskap, ferdigheter...) er sosialt "distribuert" før det blir internalisert i den enkelte (Vygotskij 1978).” (Bostad 2000)

36 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Klassisk dialogforståelse Gadamer, Habermas og Buber normativ definisjon av ”den gode dialogen” det beste argumentet (Habermas) Det autentiske mellom ”jeg” og ”du” (Buber) Lag en definisjon med sidemannen: –Hva er en god dialog?

37 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Foreløpig konklusjon? I stedet for en læringskultur med fokus på lærer og innhold som de viktigste elementene for læring, må vi få en læringskultur med fokus på læringssituasjon og student. En utvikling av nettbaserte læringsdialoger er et skritt i en slik retning.

38 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Den digitale dialogen- nettbasert læring –teknisk funksjonalitet – brukervennlighet – muligheter for sosiale praksiser

39 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin 3. frikvarter til diskusjon Hvordan vil dere karakterisere en læringsdialog? Kan en blog betegnes som nettbasert læringsdialog? Hvilke krav stiller dere til god nettbasert veiledning?

40 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin IKT som kommunikasjons-og samhandlingsverktøy Weblog – blog –loggskriving –refleksjonsverktøy –samarbeidsverktøy

41 Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin I stedet for en oppsummering: Noen eksempler –KursbloggKursblogg –NorskklasseNorskklasse –BerlinturBerlintur –BilledblogBilledblog –MediekunnskapsblogMediekunnskapsblog


Laste ned ppt "Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin Skriving og refleksjon i den digitale offentligheten Ruth Grüters-Eiken Stipendiat ved NTNU"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google