Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skriving og refleksjon i den digitale offentligheten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skriving og refleksjon i den digitale offentligheten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skriving og refleksjon i den digitale offentligheten
Ruth Grüters-Eiken Stipendiat ved NTNU Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

2 mene, mene tekel upharsin
Disposisjon Tirsdag: kort foredrag om blogging Læringssyn Eksempler og diskusjon Onsdag: Blog-analyse Tips og veiledning Blog-mekking Observasjon av to utvalgte blogger går som kjent gjennom hele studieåret. Skriveprosessen ble forsiktig igangsatt i dag, og en mer eller mindre ferdig tekst skal leveres meg i uke 14/15. Dere kan også allerede denne uka sende meg skisser/spørsmål/disposisjoner, om dere ønsker det. Så skal jeg respondere. Rammene for dette mappekravet er følgende: ** Oppgaven MÅ inneholde: - noe om blogging generelt - en analyse av bloggen(e) du følger (du trenger ikke ta opp alle moment, velg gjerne et par interessante aspekt) - dine synspunkt på blogg-fenomenet. - referanser!!! ** Oppgaven KAN inneholde: - en komparativ analyse av de to bloggene du følger eller - en grundigere analyse av én av bloggene du følger - refleksjoner rundt din egen blogging - refleksjoner/betraktninger til dine medstudenters blogging - didaktiske/pedagogiske betraktninger **Altså: DU bestemmer om du vil ha en dyp analyse, der du konsentrerer deg om bloggen(e) du følger, eller om du vil skrive en breiere anlagt oppgave der du lar blogganalysen inngå som en del av flere sidestilte moment. Omfang: 5-6 sider # posted by 2:01 PM 0 comments   Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

3 mene, mene tekel upharsin
Definisjon: blog Nettside som oppdateres jevnlig Den siste posten ligger øverst En eller flere forfattere Ofte med linker og kommentarer til andre nettsider. Innholdet kan variere fra private dagbøker til faglige forskningsblogs. De kan inneholde bilder, fotografier osv. Det som imidlertid kjennetegner alle bloggene, er at postene er tidfestet (dato, klokkeslett) og at den nyeste posten ligger øverst. Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

4 ”min blogg er blitt et Kinderegg... moro!”
Studentenes forventninger ved oppstarten Eksempler! Tuesday, October 12, 2004 Begrepet "blogg" og refleksjoner omkring dette. Min første blogg er en refleksjon over begrepet "blogging", både som forståelse av det tekniske, samt hvordan jeg tror det vil bli å benytte dette som en hjelpende hånd til faget "mediekunnskap". Blogging er en del av den faglige utviklingen gjennom året og skal brukes som en rettleder og pekepinn på nettopp dette. Personlig syns jeg at dette er en god ide, fordi det vil være enklere å bevitne en progresjon i faget når en har det skriftlig. Vedrørende det tekniske er blogging, slik jeg har forstått det til nå (med mine særs begrensede datakunnskaper) en digital videreutvikling av loggføring, noe som de fleste har vært borti før. Blogging, eller web-logg som det er forkortelsen for er et nett-redigeringsverktøy med en dagbok-funksjon som bidrar til en kommunikasjon på nettet. Dette fordi du som leser har muligheten til å kommentere det du leser og kan dermed påvirke "den levende teksten" som det blir når det er skjermtekst. Blogging er også en "digital sjanger" slik som en kan si at dagbok-formatet er en egen sjanger. Som student brukes blogging som en del av refleksjonsdelen av studiet, et slags arkiveringssystem for tanker en har dannet seg gjennom en tid. Personlig var dette et helt nytt begrep, men forståelsen for ideen bak blogging ble klarere etter en titt på disse linkene; Vi blogges (Dagbladet ) • Utleverer seg på Internett (Dagbladet ) • Weblogg, blogging og bloggere (Dagbladet ) • Fenomenet blogging • Liste over norske weblogger Anbefaler å ta en titt om du er like ny på dette fenomenet som meg! posted by StineMB | 11:23 AM | 1 comments   Hva i all verden er dette???? Ja, ja...første gang på bloggen...og må vel si at dette er litt uforståelig for meg!Hvorfor i all verden skal jeg dele mine tanker og refleksjoner med deg?? posted by Kateda at 11:36 | 2 comments   Bloggen og meg... Dette er min første blogg. Her skal jeg legge ut om mine tanker og refleksjoner om hovedsaklig mediekunnskap studie. Men jeg vil nok også legge ut om andre ting også. Få mine tanker nedtegnet på dataen, ut på bloggen, og videre ut på det store internettet. Vrenge sjela mi for de som måtte ha interesse av den. Spørsmålet blir hvor ofte jeg kommer til å oppdatere bloggen? Vel, jeg har en lei tendens til å begynne på noe for deretter å miste litt interessen og bli litt sløv. Men jeg skal prøve så sant tiden strekker til å holde siden fresh og oppdatert. Da var vi igang... Disse ordene er altså mine aller første som "blogger" :) Jeg sitter nå på skolen, hører på musikk (Millencolin) og er ganske fornøyd med meg selv. Ikke nok med at jeg har fått meg min egen digitale mappe (nettsted), men nå har jeg altså også min egen weblogg. Det skal sies at jeg ser frem til å skrive litt her hver dag, men jeg er ganske glemsk så det hender nok at det blir relativt stille her noen dager også. Først og fremst vil bloggen min fungere som en dagbok, men innlegg fra hverdagen min, tanker og refleksjoner om alt og ingenting. Men den skal også fungere som et verktøy i skole sammenheng, med alt dette medfører (det vil tiden vise). Jeg tror blogging vil bli en morsom måte å kunne se tilbake på det jeg har vært igjennom som student her ved Høgskolen i Vestfold, avhengig av hvor aktiv jeg er selvfølgelig. Jeg skal prøve å få lagt til et innlegg hver ukedag om ikke annet, helger tør jeg ikke å si noe om foreløpig. Utenom for min egen fordel, kan jo bloggen vise seg å bli morsom lesing for andre også, men dette vil jeg ikke uttale meg for sikkert om riktig enda. Jeg kan ihvertfall si at jeg gleder meg til å prøve ut dette fenomenet! Når det gjelder bloggen som medierelatert sjanger tror jeg ikke vi kan kalle bloggen en sjanger i seg selv, snarere et medium til å publisere tekster av forskjellige sjangrer. Om det er fiksjonstekst eller fagtekst, eller bare skriblerier for den saks skyld er helt opp til forfatteren. "Bloggeren" kan selv velge hvilken sjanger stoffet han publiserer går inn under, og derfor vil jeg gjerne definere sjangerbegrepet i sammenheng med blogging som svært flyktig. Ikke at jeg er noen spesialist på området, men alle har vi jo rett på våre egne meninger! ;P Blogging har veldig mange forskjellige bruksområder, du har f.eks bloggeren som bare skriver om dagliglivet, følelser, kjærlighet og andre tanker eller refleksjoner om livet. Andre bruker bloggen som et medium for å diskutere saker vedkommende brenner for, enten det er politikk, etiske verdier eller sport for den saks skyld. Interesser er den generelle tanken. Alt i alt kan man vel si at fenomenet "blogging" kan brukes til det meste, det er fantasien som setter grensene! Så da kan man vel bare si: BLOGG IVEI! Hahahehihø...heh...eh? tirsdag, oktober 12, 2004 Oppstart Dette var noe nytt å sette seg inn i. Helt uvant fra det jeg har vært vant med fra før. Har egentlig aldri likt ordet "logg", minner meg bare om de dårlige loggene vi måtte levere på ungdomskolen som ingen leste. Web-logg, blogg, hørtes ut som noe litt mer spennende og nyttig. Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

5 1. frikvarter til diskusjon:
Gå sammen i grupper og diskuter: Hvorfor sluttet/fortsatte du å blogge? Hvordan brukte du bloggen? Kommer du til å bruke bloggen i andre fag? Noter svarene Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

6 mene, mene tekel upharsin
Litt historikk Rebecca Blood: Weblogs: A history and perspective Blog-portal? The Year of the Blog: Weblogs in the Writing Classroom Into the Blogosphere Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

7 Ulike innfallsvinkler
Tekstsyn Remediering Identitet Læringssyn Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

8 mene, mene tekel upharsin
Tegn og medium ”… there is no such thing as a sign without a medium, without a defined writing space.” (Bolter: Electronic Signs) Å forstå/ å skape mening er avhengig av mediet/artefaktet Meningsskaping i papirtekst er mye overlatt til leseren og leserens sosiokulturelle kontekst Hypertekstprinsippet tilbyr stier/ leseveier: å klikke seg fra node til node gir en annen mulighet i meningsskapingen. ”Å lade et uttrykk” med mening, dvs. lage bokmerker eller hyperkoblinger gir andre muligheter for både skriveren og leseren. Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

9 Et nytt leser- paradigme?
Teksten som ”betydningscontainer ” Teksten som mulighet/stimulus Teksten som tegnsystem Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

10 mene, mene tekel upharsin
Hva er en tekst? tegnsystem (ett eller flere) åpen, dynamisk, multimedial summen av alle hyperkoblinger? Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

11 mene, mene tekel upharsin
Til diskusjon Kan vi snakke om en elektronisk leser? Hva kjennetegner den elektroniske teksten? Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

12 Tekstens ”uendelige historie”
Er intertekstualiteten uendelig? (R.Barthes) Teksten er spill med tegn - spillet er uendelig (Derrida) Ønsket om sammenfallet mellom signifikanten og signifikatet - ”Ding -an- sich” Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

13 Tekstens ”endelige historie”
Er elektroniske tekster ”finitte” tekster, reduserbare til pekerfunksjoner, uoverskuelige, men ikke uendelige (i valgmulighetene)? Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

14 ”All mediation is remediation”
nyere medier remedierer eldre eldre medier remedierer nyere Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

15 mene, mene tekel upharsin
Remediering Remederi (lat.) - å lege, å helbrede Som forbedring: digital tv motiverer seere e-post: større potensiale enn trad.post hypertekst: gjør romanen interaktiv VR - gir bedre opplevelse enn video og film Blogging????????? Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

16 2. frikvarter til diskusjon
Hvilke sjangrer remedieres av bloggen? Diskutér sjangerbegrepet i forhold til blogskriving. Kan vi snakke om en ny blogsjanger? Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

17 Remediering som reform
Pedagogisk reform: IKT i læring Sosial reform: globale venner/partnere på nettet nye praksiser rundt mediet Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

18 Det polysentriske selv
Selvet er sine relasjoner til omverdenen Representasjonsteknologi som identitetsskaper Vi definerer oss selv i relasjon til kulturens menneskebilder (moter, kunst, idrett, etc.) Det remedierte selv Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

19 mene, mene tekel upharsin
Kroppen som medium Kroppen som medium ved valg av klær, smykker, kosmetisk kirurgi, tatovering, kroppsbygging, idrett, spisevegring etc. Kroppen som tegn (signifikant) for noe annet? Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

20 mene, mene tekel upharsin
Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

21 mene, mene tekel upharsin
Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

22 mene, mene tekel upharsin
Det medierte selv Å materialisere seg gjennom sine uttrykk, er å materialisere seg gjennom ulike medier. Disse uttrykkene representerer min tilstedeværelse i verden. Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

23 Identitet og opplevelse
Mennesket har et behov for å være umiddelbart til stede for seg selv. Hvordan bekrefter vi oss selv og for andre? Empati i VR Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

24 mene, mene tekel upharsin
William James’ selv - det empiriske selv - det materielle selv - det sosiale selv - det åndelige selv - det virtuelle selv James, William The Principles of Psychology Reprint ed., New York: Dover. Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

25 mene, mene tekel upharsin
The networked selv Fra cogito ergo sum til connecto ergo sum epost og chat nyhetsgrupper og diskusjonslister personlige hjemmesider blogger VR-identitet Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

26 mene, mene tekel upharsin
Personlige nettsider Hvilke sider ved meg selv viser jeg fram? Hvilke sjangere velger jeg? Hvilket design gir jeg hjemmesiden? Hvilke tekniske løsninger velger jeg? Hvilke presentasjonsformer velger jeg? Hvilke(n) målgruppe(r) retter jeg meg mot? Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

27 Materiell og teknisk dimensjon
Et nytt medium er interessant fordi det remedierer på en ny måte utnytter ny teknologi representerer ny funksjonalitet åpner et grensesnitt for flere brukere representerer større kapasitet (sml. lagringsmuligheter) flere? Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

28 mene, mene tekel upharsin
Økonomisk dimensjon Hva må til for at et nytt medium skal lykkes? ha et marked og selge bedre enn et eldre medium tilhøre en omverden av attraktive jobber, lønninger, aksjekurser tilhøre en ”familie av remedieringer” Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

29 mene, mene tekel upharsin
Sosial dimensjon Et nytt medium gir en ny dimensjon fordi: det gir større status det fornyer og forbedrer arbeidsmåter det skaper nye fellesskap det svekker eller styrker vår identitet det aktiviserer nye grupper mennesker Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

30 Til diskusjon: Finn 3 feil!
I en undersøkelse i Dagbladet ble det stilt følgende spørsmål: Har du lært mer ved hjelp av IKT? Resultatet viste at flertallet av guttene svarte ja, flertallet av jentene nei. Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

31 mene, mene tekel upharsin
Nettbasert læring ”Når forandringens vind blåser, bygger noen vindskjermer, mens andre bygger vindmøller.” (Kinesisk ordtak) Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

32 En liten svart regnsky - eller hvor synlig bør faglæreren være?
Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

33 mene, mene tekel upharsin
Hva er læring? ” For å forstå den individuelle psyken(’mind’, ’consciousness’) må ein gå til kulturen, det ’sosiale rom’ som individet er innfelt i” (Rommetveit) ”The social dimension of consciousness is primary in time and fact. The individual dimension is derivative and secondary.” (Vygotsky) Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

34 mene, mene tekel upharsin
Hva er læring? Et komplekst samspill mellom det indre og det ytre mellom individ og fellesskap mellom tanke og språk kommunikasjon og innhold Sosiokulturelt bakteppe Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

35 Læring i et sosiokulturelt perspektiv
”... som en konstruksjonsprosess i sosial kontekst. Dette innebærer at det som blir lært (kunnskap, ferdigheter...) er sosialt "distribuert" før det blir internalisert i den enkelte (Vygotskij 1978).” (Bostad 2000) Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

36 Klassisk dialogforståelse
Gadamer, Habermas og Buber normativ definisjon av ”den gode dialogen” det beste argumentet (Habermas) Det autentiske mellom ”jeg” og ”du” (Buber) Lag en definisjon med sidemannen: Hva er en god dialog? Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

37 mene, mene tekel upharsin
Foreløpig konklusjon? I stedet for en læringskultur med fokus på lærer og innhold som de viktigste elementene for læring, må vi få en læringskultur med fokus på læringssituasjon og student. En utvikling av nettbaserte læringsdialoger er et skritt i en slik retning. Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

38 Den digitale dialogen- nettbasert læring
teknisk funksjonalitet brukervennlighet muligheter for sosiale praksiser Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

39 3. frikvarter til diskusjon
Hvordan vil dere karakterisere en læringsdialog? Kan en blog betegnes som nettbasert læringsdialog? Hvilke krav stiller dere til god nettbasert veiledning? Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

40 IKT som kommunikasjons-og samhandlingsverktøy
Weblog – blog loggskriving refleksjonsverktøy samarbeidsverktøy Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin

41 I stedet for en oppsummering:
Noen eksempler Kursblogg Norskklasse Berlintur Billedblog Mediekunnskapsblog Ruth Grüters-Eiken mene, mene tekel upharsin


Laste ned ppt "Skriving og refleksjon i den digitale offentligheten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google