Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sjukepleie ved hjerneslag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sjukepleie ved hjerneslag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sjukepleie ved hjerneslag
Åshild Havnerås nov

2 Apoplexia Cerebri Trombosis cerebri pga. trombose i ei arteriosklerotisk åre Haemorrhagia cerebri – blødning i ei arterie Embolia cerebri- emboli frå hjarta eller halsarterien TIA – små embolier Arterosklerosis cerebri

3 Symptom Lammelser i ekstremitetane Lammelse i ansiktet
Sensibilitetstap Taleforstyrrelser Svelgvansker Kognitive utfall Kvalme, svimmelhet, dobbeltsyn

4 Behandlingsprinsipp Fremje pas. sin eigeninnsats og aktivitet
Fremje kognitive evner Fremje samarbeid mellom hø. og ve. kroppshalvdel, symmetri og likevekt Fremje normalt bevegelsesmønster Fremje læring av normal motorisk adferd i daglege funksjonar

5 Observasjoner BT x 2, puls Temp x 4 Surstoffmengde i blod - SaO2
Respirasjon, Bevissthetsnivå, Språk, Ev. pareser Blæretømming

6 Tiltak i akutt fase Innl. av PVK Administrere iv. væske Ernæring
Administrere O2- tilførsel, nasekateter eller maske Informasjon Sengeleie/ aktivitet Omsorg for pårørande Tilretteleggje for / hjelpe ved undersøkingar

7 Væske – og ernæring PVK i frisk arm
1000 ml. Ringer i.v. ( lege forordner) + kompensasjon for tida før innl. Vurdere svelgfunksjonen Vurdere alternative ernæringsformer

8 Observasjonar og vurderingar –væske og ernæring
Sitjestilling / hovudstilling Ansiktet Munn og kjeve Tannstatus Artikulasjon Svelging Drikkekonsistens Måltidet Pas. sin forståelse og kapasitet Pas. sin opplevelse Pårørande

9 Tiltak – væske og ernæring
Skjerme pas. Sitjestilling Kostjustering Spesielt utstyr Guiding Stimulering av munnslimhinnene Munnstell Dokumentering Informasjon

10 Sengeleie Behagelig og naturlig sengeleie
Regelmessig snuing v/ sengeleie Fortrinnsvis sideleie Bruk sengemekanismen og puter, unngå søsterhjelp, sengebånd,og sparkekasse Lån videoen: ”Forflyttingsteknikker ved hjerneslag” – Biblioteket, HSH

11 Aktivitet / Personleg hygiene
Pas. skal opp på sengekanten 1. døgn. Sittebalanse før aktiv trening på å stå, gå. Aktivisering i seng, bekkenløft Samarbeid med fysioterapeut Stell i seng / -ved vask Påkledning

12 Eliminasjon Vannlating Defekasjon Urininkontinens Urinretensjon
Obstipasjon

13 Sensorisk utfall Sensibilitetsforstyrrelser
Redusert / mangelfull overfladisk sensibilitet Manglande / redusert djup sensibilitet Hemianopsi – halvsidig synsfeltsutfall

14 Tiltak v/ sensorisk utfall
Vær observant på sitje/ liggestilling - mtp. luksasjon av skulderledd, hofteledd Obs. fare for at pas. kan brenne seg på varm drikke, kjem nær ovn o.l. Tilrettelegg for synsfeltsutfall ved aktiviteter, måltid o.l.

15 Sjukepleie ved kognitiv utfall
Neglekt- gi den lamme sida oppmerksomhet, handling frå den lamme sida Agnosi – orienter og tilrettelegg Vanskar med rom - og kroppsoppfatning – guide, orientere og sikre Vanskar med tidsoppfatninga- orientere Apraksi- orientere, tilretteleggje ,guide, Neglekt - halvsidig uoppmerksomhet Agnosi - vanskar med å tolke sanseinntrykk rett. Apraksi - vanskar med å gjennomføra tidlegare kjende handlingar / bevegelsar Hukommelsestap Konsentrasjonsvanskar

16 Kommunikasjonsforstyrrelsar
Afasi Motorisk afasi - vanskar med å uttrykkje seg, ja - nei, Sensorisk afasi - dårleg språkforståing, ordsalat Total afasi - kombinasjon av sensorisk og motorisk. Mange har ein kombinasjon av desse formene Dysartri

17 Tiltak ved kommunikasjonsforstyrrelsar
Vær synleg for pasienten Tidsbruk Bruk kroppsspråket bevisst Unngå lange setningar Hjelpemiddel som klokke, kart, kalender, bilde, penn og papir. Ikkje skift samtaleemne for brått Gi detaljert informasjon Still ja- / nei –spørsmål Observer utvikling i språket, Motiver, gi oppmuntrande tilbakemeldingar, men vær ærleg.

18 Sjukepleie ved psykiske forandringar
Emosjonell labilitet Endra personlighet; Aggresjon, Initiativløshet, Depresjon, Kritikkløshet, Benekting og bagatellisering, Hallusinasjoner Sjukepleie: Skjerming, realitetsorientering, veiledning , informasjon

19 Rehabilitering ”Å gjenopprette eller gjeninnsette i tidlegare verdighet og rettighet” Målet med rehabilitering: Betre funksjonsevne, gjenvinne tapte ferdigheter og om nødv. tilpassa seg ny situasjon Byrjar dag 1 Eigen ”slagenhet” eller sengepost Tverrfagleg samarbeid og behandlingsprinsipp


Laste ned ppt "Sjukepleie ved hjerneslag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google