Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

13.06.2015 Fysioterapi ved Bekhterev sykdom Hanne Dagfinrud Fysioterapeut MNFF, spes. MT og idrettsfysioterapi Stipendiat UiO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "13.06.2015 Fysioterapi ved Bekhterev sykdom Hanne Dagfinrud Fysioterapeut MNFF, spes. MT og idrettsfysioterapi Stipendiat UiO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fysioterapi ved Bekhterev sykdom Hanne Dagfinrud Fysioterapeut MNFF, spes. MT og idrettsfysioterapi Stipendiat UiO

2 Ankyloserende spondylitt ”Bekhterev sykdom” Ankyloserende spondylitt (AS) er en kronisk, progressiv inflammatorisk sykdom Angriper columna og bekken Stivhet, smerte og funksjonstap Flere menn enn kvinner (2-3/1)

3 Ankyloserende spondylitt Sykdommen er mest aktiv mellom 20 og 50 år, altså i en krevende fase av livet både sosialt og yrkesmessig Prevalens varierer: i Norge ca %

4 Patologiske forandringer involverer hovedsakelig columna, thorax og iliosacralledd over tid typiske radiologiske forandringer (bamboo spine) ryggsøylen mister fleksibilitet og tenderer til å bøyes framover

5 Patologiske forandringer Aseptisk inflammasjon i synovialt vev, særlig i virvelsøylen i tillegg: ligamentfester (enthesopathier), intervertebraldisker, øyne, hjerte sekundært fibrose og calcifikasjon av elastiske strukturer

6 Biomekaniske aspekter Bevegelsesinnskrenkning i alle tre plan i virvelsøylen lumbal lordose utrettes, bekken tiltes, gir kompensatoriske forandringer i statikken tilstivning av cervicalcol, fremskutt hode

7 Biomekaniske aspekter Hofte og kneledd får i tillegg til den patologiske prosessen også endrete biomekaniske forhold, som forsterker hverandre muskelsvakhet, stivhet og forkortning

8 Diagnostiske kriterier 1. Nedsatt bevegelighet i korsryggen i alle plan 2. smerter nedre del av rygg, minst 3 mndr. i varighet 3. thoraxbevelighet mindre eller lik 2.5 cm 4. røntgenologisk sacroiliitt (obligatorisk) grad 2-3 bilateralt eller 3-4 unilateralt sikker diagnose krever nr 4 + ett øvrig

9 Kliniske trekk Smerter bekken/iliosacralledd Smerter og redusert bevegelighet lumbalcol (redusert Schober) Smerter/stivhet thorax, pustebesvær Enthesopathy For noen: affeksjon av perifere ledd, regnbuehinnebetennelse, hjerteaff.

10 Kliniske trekk morgenstivhet! korte netter, må tidlig opp tretthet Differential diagnostisk viktig: bedres av aktivitet, forverres av ro.

11 Variasjoner de individuelle variasjoner i sykdomsutvikling/alvorlighetsgrad varierer sterkt kjønnsforskjeller

12 Behandling av AS 2 hovedmål og - tiltak: begrense konsekvensene av den inflammatoriske prosessen ved hjelp av medikamenter (NSAID, DMARD) hindre/begrense tap av bevegelighet og deformitet av ryggsøyle, hofte og skulderledd ved hjelp av fysioterapi

13 Fysioterapi Tiltakene er begrunnet utfra biomekaniske og patofysiologiske aspekter har som mål å bedre/vedlikeholde fysisk funksjon og forhindre feilstillinger/tilstivning

14 Mål for behandlingen Bedre/vedlikeholde styrke/utholdenhet begrense innskrenking av leddbevegelighet og feilstillinger i ledd Dempe/ håndtere smerte Bedre/vedlikeholde funksjon i dagliglivets aktiviteter Motivere til egentrening

15 En god klinisk test......er spesifikk for å fange opp fenomener forårsaket av den tilstanden/ sykdommen som studeres (validitet) gir samme (konsistente) resultater med forskjellige undersøkere (reliabilitet) fanger opp endringer (responsivitet)

16 Testing av pas. med AS (”core-set” for fysioterapi) Objektive tester: ryggbevegelighetCE, Schober, OWD Selvrapporterte (subjektive) tester: smerteVAS patient global assessment VAS stivhetVAS fysisk funksjonBASFI

17 Bevegelighetstester Core-set tester: Schober OWD Thoraxekskursjon (CE) Andre aktuelle tester: FFD I-S-ledd Cervical rotasjon

18 Schober’s test

19 Schober’s test klinisk anvendelig høy intertesterkorrelasjon i noen studier ikke særlig sensitiv for endring usikkerhet knyttet til referansepunkter og avstand mellom merker (antall segmenter) skårer høyt på kriterievaliditet i flere studier

20 Occiput to wall distance Avstand fra bakhode til vegg. Pas. står med heler og rygg inntil veggen. Prøver å nå vegg med bakhodet, haken inn.

21 Thoraxekskursjon Målt med målbånd 4. intercostalrom, hender i nakken og armer i frontalplan. Hindrer kontraksjon av adduktorer som gir økning av omkretsen. Letter tilgang. Forskjell i cm mellom maksimal utpust og innpust.

22 F ingertip- to- F loor- D istance (FFD) Avstand midterste finger til gulv i maksimalt foroverbøyd stilling. Strake bein Oppvarming og tid på døgnet bør standardiseres

23 Cervical rotasjon Testes med forskjellig utstyr, vanligst Myrinometer plassert på pas. hode, sittende stilling Kan være vanskelig å standardisere

24 Perifere ledd Tester av bevegelighet i hofte- og skulderledd

25 B ath A nkylosing S pondylitis F unctional I ndex BASFI; måler fysisk funksjon hos pasienter med AS. Spørsmålene reflekterer aktiviteter i dagliglivet. Utviklet i samarbeid mellom revmatologer, fysioterapeuter og pasienter

26 BAS-G ( global assessment) BAS-G : hvilken virkning har sykdommen hatt på ditt velbefinnende siste uke/siste halvår? reflekterer effekten av sykdommen på pasientens velbefinnende over en definert tidsperiode.

27 Behandling/tiltak passive teknikker, hovedsakelig mobiliserende aktive tiltak: øvelser, egentrening, gruppetrening, bassengtrening, egenmobilisering

28 Aktive tiltak trening; daglige øvelser, gruppetrening, basseng spes. styrke av svak ekstensormuskulatur,tøyning av kort muskulatur og egenmobilisering all aktivitet er bra!

29 Øvelser Holdningskorrigerende Mobiliserende Styrke Tøyning! Kondisjonstrening (pust!) Basseng Hjemmetreningsprogram

30 Passive tiltak forsiktige mobiliseringsteknikker for å øke bevegelighet der det er indisert tøyning av kort muskulatur eventuelle smertedempende tiltak: varme, massasje, elektroterapi

31 Andre tiltak ”Bekhterevskole” : Tverrfaglig undervisning, gruppetrening, utveksle erfaringer med mennesker i samme situasjon, motivasjon. Rehabiliteringsopphold Behandlingsreiser til utlandet

32 Terapeutens oppgaver behandling samtale, veiledning legge opp/justere aktivitet/trening styrke pasientens egen kompetanse motivasjon

33 Krav til pasienten leve med kronisk sykdom pasienter med Bekhterev sykdom får et ansvar for å begrense negativ utvikling. Det har både positive og negative sider.

34 Hva vet vi om effekt av fysioterapi ved AS? Effekten av passive behandlingsteknikker er ikke tilstrekkelig undersøkt, men lang erfaring gir sterke indikasjoner for at pas. med Bekhterev sykdom har god effekt av mobiliserende teknikker

35 Hva vet vi om effekt av fysioterapi ved AS? Effekten av trening/øvelser er til en viss grad undersøkt: Pas. med Bekhterev bedrer sin fysiske funksjon ( målt som bevegelighet i columna) og sin livskvalitet med fysioterapi/fysisk aktivitet Effekt på smerte er usikkert Tilleggseffekt av å trene i gruppe (Dagfinrud.H, Hagen KB, 2001: Cochrane Review)

36 Oppsummering Bekhterev sykdom er varierende og kronisk Kan føre til økt fleksjon og tilstivning av virvelsøylen, smerter og funksjonstap Mål for behandlingen å opprettholde god posisjon, begrense tilstivning og redusere smerte


Laste ned ppt "13.06.2015 Fysioterapi ved Bekhterev sykdom Hanne Dagfinrud Fysioterapeut MNFF, spes. MT og idrettsfysioterapi Stipendiat UiO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google