Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gyldendal ASA Presentasjon av 2004-resultater. Dette sa vi om utsiktene for 2004 Stabilt høyt volum for bokbransjen. Hard konkurranse i alle delbransjer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gyldendal ASA Presentasjon av 2004-resultater. Dette sa vi om utsiktene for 2004 Stabilt høyt volum for bokbransjen. Hard konkurranse i alle delbransjer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gyldendal ASA Presentasjon av 2004-resultater

2 Dette sa vi om utsiktene for 2004 Stabilt høyt volum for bokbransjen. Hard konkurranse i alle delbransjer. Våre hovedkonkurrenter: Bonnier, Egmont, Schibsted, Aschehoug.

3 Vi tok feil på et vesentlig punkt: Bokmarkedet gikk tilbake i 2004. Fall i volum gjennom distribusjonssentralene på 5,7 %.

4 Gyldendals hovedtall 20032004Endring Prosentvis Driftsinntekter1455,11512,3+57,2+ 3,9 % Driftsresultat91,5114,0+22,5+ 24,5 % Res. før skatt61,183,8+22,7+ 37,2 %

5 Hovedtall tre siste år 200220032004 Driftsinntekter1453,61455,11512,3 Driftsresultat79,691,5114,0 Res. før skatt31,061,183,8

6 Gyldendals hovedstrategi fra 2000 Arbeide i alle delbransjer. Omforming av profesjonsforleggeriet i Norge. Etablere filialkjede med sterk bokprofil som nytt forretningsområde. Investere i nettdistribusjon. Investert 450 MNOK. Uten kapitaltilførsel.

7 Finanskapital satt i arbeid Økte finanskostnader Økte goodwillavskrivninger Nødvendig å utvikle lønnsomhet i stagnerende marked Økt risiko/bransjeturbulens Konsekvenser 2000- 2004

8 Utvikling av Gyldendals driftsresultat 46,0 79,6 91,5 114,0

9 Utvikling av resultat før skatt 5,1 31,0 61,1 83,8

10 Konklusjon 2000 - 2004 Drifts- og totalresultat viser markant bedring. God driftskontroll og effektivisering på alle hovedområder. ARK etablert og utviklet som nytt hovedområde. Gyldendal ASA har fullført omdanningen til bokkonsern. Vi har innfridd hovedmålene.

11 Utviklingstrekk i bokbransjen: Fra forlagshus til bokkonsern GyldendalAschehougBonnier/Cappelen - forlagshus- forlagshus - forlagshus - distribusjon- distribusjon - distribusjon - bokklubb- bokklubb - bokklubb - bokhandel- bokhandel Egmont/DammSchibsted - forlagshus- forlagshus - distribusjon- distribusjon - bokklubb - bokhandel Bokkonsernene arbeider i flere eller alle delbransjer i bokbransjen. Tre av konsernene er del av nordiske mediekonsern: Bonnier, Egmont, Schibsted.

12 Gyldendals hovedområder ForlagshusGyldendal Norsk Forlag Leksika/ordbøkerKunnskapsforlaget Distribusjon/logistikkForlagsentralen BokklubbDe norske Bokklubbene BokhandelArk Bokhandel

13 Gyldendal Norsk Forlag 200220032004 Driftsinntekter 494,4472,5463,8 Resultat 36,224,423,4

14 GNF 2004 God utvikling for våre to største forlag: Gyldendal Akademisk og Gyldendal Undervisning. Markedsleder innen profesjonslitteratur. Skjønn og generell litteratur ga negativ resultatutvikling.

15 GNF 2004 Skjønn og generell litteratur Tilbakegang totalmarked. Økt priskonkurranse. Påvirket særlig - Fakta - Dokumentar

16 GNF 2004 Men positiv utvikling for Norsk skjønnlitteratur. Oversatt skjønnlitteratur. Pocket. Barn og ungdom.

17 Ark Bokhandel 200220032004 Driftsinntekter 544,7563,8652,7 Resultat 14,518,026,1

18 ARK Lykkes i stagnerende marked. Tiltrekker seg unge kunder. Vokser lønnsomt.

19 ARK Ark Pocket lansert. Nyetableringer. Antall butikker økt fra 57 til 69.

20 ARK Utvider og utvikler bokmarkedet. Har bygget gode relasjoner til leverandører. Åpen salgskanal. Vinner fram hos kundene.

21 Kunnskapsforlaget (50%) 200220032004 Driftsinntekter 47,750,043,9 Driftsresultat 2,12,40,5

22 Preget av kommende lansering av SNL januar 2005. Kunnskapsforlaget

23 Forlagsentralen (50%) 200220032004 Driftsinntekter 83,189,284,4 Driftsresultat 7,714,413,7

24 God drift. Effektivisering gir grunnlag for prisreduksjon. Distributører er de eneste som tjener på at forlagene gir bokhandel rause returavtaler…. Forlagsentralen

25 De norske Bokklubbene (48,5%) 200220032004 Driftsinntekter 341,3336,5325,8 Resultat * 12,319,938,6 * Andel av finansresultat etter skatt

26 Preget av: Lavere investeringer i akkvisisjon. Omstilling/reduserte kapasitetskostnader. Realisering av verdiutvikling bygg. De norske Bokklubbene

27 For Gyldendal vil året bli preget av investeringer innen: –Utvikling nye læremidler skolebokmarkedene. –Utvikling nye utgivelser store områder innen profesjonslitteratur. –Nytt anlegg distribusjon/logistikk. –Salgskanaler i en ny konkurransesituasjon 1. mai 2005. 2005

28 Hva det siste betyr? Vi inviterer dere tilbake i mai!


Laste ned ppt "Gyldendal ASA Presentasjon av 2004-resultater. Dette sa vi om utsiktene for 2004 Stabilt høyt volum for bokbransjen. Hard konkurranse i alle delbransjer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google