Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tabeller HTML II IT og læring IT20 4. november 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tabeller HTML II IT og læring IT20 4. november 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tabeller HTML II IT og læring IT20 4. november 2004

2 Noen bruksområder lage tabeller simulere innrykk sette opp tekst i spalter strukturere tekst og bilder

3 -elementet … omslutter hele tabell- området innenfor taggene spesifiseres rader og celler

4 Noen attributter til –WIDTH=tall, angis enten i prosent eller i piksler, angir tabellens bredde –BORDER=tall, angir bredden på tabellens ramme i piksler –ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT - angir hele tabellens plassering på siden –BGCOLOR=”fargekode” - farge for hele tabellen –eks …

5 forts. attributter til –CELLPADDING=tall, - angir ”luft” mellom cellenes kant og deres innhold, i piksler –FRAME=type, void|above|below|hsides|lhs|rhs|vsides|box|border –Internet Explorer: BORDERCOLOR=”fargekode”, BACKGROUND=URL - Angir bakgrunnsgrafikk for hele tabellen

6 Noen elementer innenfor …... - overskrift til tabellen, sentrert på siden... - (table row) definerer hver rad i tabellen... - (table data) definerer hver celle i tabellen

7 ... - hver rad i tabellen noen attributter med verdier: ALIGN= LEFT|CENTER|RIGHT|JUSTIFY BGCOLOR=”fargekode” VALIGN=BOTTOM|CENTER|TOP IE: BORDERCOLOR =”fargekode”

8 ... - hver celle i tabellen noen attributter med verdier: –ALIGN= LEFT|CENTER|RIGHT|JUSTIFY, angir horisontal justering –VALIGN=BOTTOM|CENTER|TOP, angir vertikal justering av innholdet i cellen –BGCOLOR=”fargekode” –COLSPAN=tall, angir hvor mange kolonner cellen skal strekke seg over –ROWSPAN=tall, angir hvor mange rader cellen skal strekke seg over


Laste ned ppt "Tabeller HTML II IT og læring IT20 4. november 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google