Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norunn Askeland, Høgskolen i Vestfold Lennart Hellspong og Per Ledin: Vägar genom texten Handbok i brukstextanalys.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norunn Askeland, Høgskolen i Vestfold Lennart Hellspong og Per Ledin: Vägar genom texten Handbok i brukstextanalys."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norunn Askeland, Høgskolen i Vestfold Lennart Hellspong og Per Ledin: Vägar genom texten Handbok i brukstextanalys

2 Norunn Askeland, Høgskolen i Vestfold Teksttypar Temporal kopling – Forteljande (og, så, deretter) Additiv kopling – Beskrivande (og, dessutan) Adversativ kopling- Argumenterande (men, på den andre sida) Kausal kopling- Utgreiiande (nemlig, derfor)

3 Norunn Askeland, Høgskolen i Vestfold Kva er ein tekst? Ein tekst er kommunikativ Ein tekst er intensjonell Ein tekst er verbal Ein tekst er stabil Ein tekst er koherent (ytre kohesjon, indre koherens, hierarkisk oppbygning) Ein tekst er konvensjonell Ein tekst er kreativ

4 Norunn Askeland, Høgskolen i Vestfold Ein tekstmodell Kontekst Situasjonskontekst (aktivitet, deltakarar, kommmunikasjonsmåte) Intertekstuell kontekst Kulturkontekst Tekststruktur (tekstuell, ideasjonell, mellompersonlig) Stil

5 Norunn Askeland, Høgskolen i Vestfold Konteksten Det som er saman med teksten Nærliggande situasjonskontekst (formål, tid, stad, diskurs, deltakarar, roller, sosiale relasjonar, kommunikasjonsmåte, sjanger, kode, medium) Intertekstuell kontekst (vertikal intertekstualitet, horisontal intertekstualitet, open eller skjult) Overgripande kulturkontekst (materiell kultur, sosial organisasjon, åndeleg kultur) Tekst

6 Norunn Askeland, Høgskolen i Vestfold Tekstuell struktur Leksikogrammatikk (ordklassar, orddanning, fagord, overleksikalisering, frasar, hypotakse, paratakse, setningar, nominal-verbal, spesifikk-allmenn, abstrakt-konkret) Tekstbinding (referansebinding, tematisk binding, konnektiv binding og retorisk binding) Komposisjon (tekstmønster, disposisjon, metatekst

7 Norunn Askeland, Høgskolen i Vestfold Ideasjonell struktur (innhaldsmønster) Tekstens tema (det teksten handlar om, uttrykt i ein nominalfrase), makro-mikro, eksplisitt-implisitt Tekstens proposisjonar (det teksten kjem fram til, uttrykt i ei setning), makro-mikro, eksplisitt-implisitt, presupposisjonar, inferensar, prosessar Tekstens modalitet (faktiske og ikkje-faktiske proposisjonar) Tekstens perspektiv (subjektperspektiv, samanlikningsperspektiv)

8 Norunn Askeland, Høgskolen i Vestfold Den mellompersonlege strukturen Det mønsteret teksten sjølv teiknar for samspelet med lesaren Språkhandlingar (allmenne, indirekte, positive, negative, metatekstuelle, sosiale strategiar) Holdningar (verdiord, plussord, minusord, garderingar, maktforhold) Rammer (sendar-og mottakarroller, tilvising, referat, sitat, nærleik, distanse, sosiale figurar)

9 Norunn Askeland, Høgskolen i Vestfold Stilen Tekstuelle dimensjonar (nominal-verbal, tung-lett, enkel-utsmykka, pratete- konsentrert) Ideasjonelle dimensjonar (konkret-abstrakt, prosesstypar, perspektiv, vag-eksakt) Mellompersonlege dimensjonar (dialogisk- monologisk, uformell-formell, subjektiv- objektiv, personleg-upersonleg, engasjert- distansert) Kontekstorienterte dimensjonar (epokestilar, moderne-alderdommeleg, fagspråk- allmennspråk, kåserande-poetisk, forteljande- diskuterande)

10 Norunn Askeland, Høgskolen i Vestfold Kritisk tekstanalyse Avsløre manipulasjon? Gjere ei kritisk vurdering av samspelet mellom tekst og kontekst? Klargjere korleis tekstar er deltakarar i sosiale endringar og konfliktar? Språklege val har alltid ei årsak Tekstar viser sosiale og ideologiske krefter i samfunnet Homogene eller heterogene tekstar?


Laste ned ppt "Norunn Askeland, Høgskolen i Vestfold Lennart Hellspong og Per Ledin: Vägar genom texten Handbok i brukstextanalys."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google