Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Unimed 1 NordDRG Outpatient - nytt DRG-system for poliklinikk Møte med spesialforeningene 12.6. 2003 Leena Kiviluoto SINTEF Unimed PaFi, Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Unimed 1 NordDRG Outpatient - nytt DRG-system for poliklinikk Møte med spesialforeningene 12.6. 2003 Leena Kiviluoto SINTEF Unimed PaFi, Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Unimed 1 NordDRG Outpatient - nytt DRG-system for poliklinikk Møte med spesialforeningene 12.6. 2003 Leena Kiviluoto SINTEF Unimed PaFi, Oslo

2 Unimed 2 Norsk DRG-system i dag Opprinnelig laget for innleggelser! Hensyn til diagnose, prosedyrer mm. Alle kostnader for opphold inkludert Tar ikke hensyn til andre enn operasjonsstuekrevende prosedyrer Egner seg ikke uten videre til poliklinikk!

3 Unimed 3 Grupperingsalgoritme: HDG medisinske data ? Større prosedyrer (TX o.l.) ? Egne regler for hver sykdomskategori DRG HDG Eks. Svulster i nyrer: HDG 11 - “Nyre- og urinveissykdommer”... Diagnoser Prosedyrer DRG

4 Unimed 4... ? Hva slags prosedyrer ? ? Hva slags diagnoser ? KIR DRG KIR DRG KIR DRG MED DRG MED DRG MED DRG HDG 11: -“Nyre- og urinveissykdommer” Eks. DRG 303- Nyreoperasjon på grunn av svulst Eks. DRG 319 - Svulster i nyre Diagnoser Prosedyrer DRG

5 Unimed 5 Utfordringer i dagens finansiering av polikliniske behandlinger Dagkirurgi og dagmedisin håndteres ulikt i ISF Polikliniske behandlinger i sykehusene finansieres til dels med RTV-refusjoner og til dels med DRG-baserte refusjoner Samme tjenester av private spesialister finansieres med ulike takster enn av offentlige spesialister

6 Unimed 6 Dagmedisin vs. Dagkirurgi i ISF  i hovedsak fast refusjon (DRG-vekt 0,15) unntak: kjemoterapi, dialyse mm.  ”lønnsomt” å legge inn pasienter  beskrives med diagnoser, ressurs- krevende (medisinske) prosedyrer ikke synlige differensiert refusjon basert på ressursbruk samme refusjon for dagkirurgi og innleggelse beskrives med diagnoser og (kirurgiske) prosedyrer

7 Unimed 7 RTV-takstvs. DRG-refusjon usikker kostnadsgrunnlag basert på registrerte takstkoder finansierer deltjenester oppdatert kostnadsgrunnlag basert på registrerte medisinske data finansierer hele behandlingstilbud

8 Unimed 8 Konsekvenser av ulike takstsystemer for offentlige og private spesialister  ulik beskrivelse av samme behandling  ulik pris for samme behandling  oversikt, planlegging og sammenligning problematisk

9 Unimed 9 Initiativ fra Hagen-gruppen til HD “ Det utarbeides et enhetlig prosedyrekodeverk for å dekke aktivitetene innen spesialisthelsetjenesten ” “ Arbeidet må samordnes med kode- og klassifiseringsarbeidet i Norden for øvrig, herunder NordDRG-O”

10 Unimed 10 NOU 2003:1 (Innst. fra Hagen-utvalget) “ Det må utarbeides et enhetlig, diagnosebasert klassifiseringssystem for all somatisk spesialisthelsetjeneste som inkluderer medisinske prosedyrer og all aktivitet ved poliklinikker og hos private spesialister “

11 Unimed 11 Polikliniske tjenester Innleggelser, dagkirurgi og dagmedisin registrert takst Registrerte pasientdata = refusjon Forenkling av finansieringssystem

12 Unimed 12 Nord-DRG-O: nytt klassifiseringsssystem for poliklinikk Resultat av nordisk samarbeid Svensk versjon innført i Sverige 1.1.2003 (VG region) Realistisk alternativ for Norge!

13 Unimed 13 Nord-DRG-O: problemer som kan løses Polikliniske endoskopier Ikke-kirurgiske prosedyrer Mindre prosedyrer Prosedyrer med eller uten anestesi

14 Unimed 14 NordDRG-O: grunnprinsipper Parallellitet:  150 DRG-er parallelle med “klassiske” DRG-er Fokus på prosedyre :  DRG-par er slått sammen  DRG-er for barn og voksne er slått sammen  samme prosedyre på ulike indikasjoner er slått sammen Færre DRG-er !

15 Unimed 15 NordDRG-O: Nye DRG-er ! Endoskopier:  19 nye DRG-er for endoskopiske prosedyrer (DRG 701O-719O) Mindre inngrep :  24 nye DRG-er (DRG 801O-823O og DRG 825O) Uten inngrep :  25 nye DRG-er (DRG 901O-925O) Flere DRG-er !

16 Unimed 16 Hva skjer i praksis? Medisinske prosedyrekoder utvikles av KITH (og Unimed) NordDRG-O testes mot norske forhold (2003) NordDRG-O prøves ut i Norge (2004) avhengig av fremskritt i arbeid med prosedyrekoder forutsetter kostnadsberegninger og enhetlig registrering Når nytt klassifiseringssystem kommer på plass, kan takstsystemet sløyfes (2005 ?)


Laste ned ppt "Unimed 1 NordDRG Outpatient - nytt DRG-system for poliklinikk Møte med spesialforeningene 12.6. 2003 Leena Kiviluoto SINTEF Unimed PaFi, Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google