Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NordDRG Outpatient - nytt DRG-system for poliklinikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NordDRG Outpatient - nytt DRG-system for poliklinikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 NordDRG Outpatient - nytt DRG-system for poliklinikk
Møte med spesialforeningene Leena Kiviluoto SINTEF Unimed PaFi, Oslo

2 Egner seg ikke uten videre til poliklinikk!
Norsk DRG-system i dag Opprinnelig laget for innleggelser! Hensyn til diagnose, prosedyrer mm. Alle kostnader for opphold inkludert Tar ikke hensyn til andre enn operasjonsstuekrevende prosedyrer Egner seg ikke uten videre til poliklinikk!

3 Grupperingsalgoritme:
Diagnoser Prosedyrer DRG Egne regler for hver sykdomskategori Større prosedyrer (TX o.l.) ? ? HDG medisinske data HDG HDG DRG DRG DRG ... Eks. Svulster i nyrer: HDG 11 -“Nyre- og urinveissykdommer”

4 . . . ? ? HDG 11: -“Nyre- og urinveissykdommer” Hva slags prosedyrer ?
Diagnoser Prosedyrer DRG HDG 11: -“Nyre- og urinveissykdommer” Hva slags prosedyrer ? Hva slags diagnoser ? ? ? MED DRG KIR DRG KIR DRG MED DRG KIR DRG MED DRG Eks. DRG 303- Nyreoperasjon på grunn av svulst Eks. DRG 319 -Svulster i nyre

5 Utfordringer i dagens finansiering av polikliniske behandlinger
Dagkirurgi og dagmedisin håndteres ulikt i ISF Polikliniske behandlinger i sykehusene finansieres til dels med RTV-refusjoner og til dels med DRG-baserte refusjoner Samme tjenester av private spesialister finansieres med ulike takster enn av offentlige spesialister

6 Dagmedisin vs. Dagkirurgi i ISF
i hovedsak fast refusjon (DRG-vekt 0,15) unntak: kjemoterapi, dialyse mm. ”lønnsomt” å legge inn pasienter beskrives med diagnoser, ressurs-krevende (medisinske) prosedyrer ikke synlige differensiert refusjon basert på ressursbruk samme refusjon for dagkirurgi og innleggelse beskrives med diagnoser og (kirurgiske) prosedyrer

7 RTV-takst vs. DRG-refusjon
usikker kostnadsgrunnlag basert på registrerte takstkoder finansierer deltjenester oppdatert kostnadsgrunnlag basert på registrerte medisinske data finansierer hele behandlingstilbud

8 Konsekvenser av ulike takstsystemer for offentlige og private spesialister
ulik beskrivelse av samme behandling ulik pris for samme behandling oversikt, planlegging og sammenligning problematisk

9 Initiativ fra Hagen-gruppen til HD
“ Det utarbeides et enhetlig prosedyrekodeverk for å dekke aktivitetene innen spesialisthelsetjenesten ” “ Arbeidet må samordnes med kode- og klassifiseringsarbeidet i Norden for øvrig, herunder NordDRG-O”

10 NOU 2003:1 (Innst. fra Hagen-utvalget)
“ Det må utarbeides et enhetlig, diagnosebasert klassifiseringssystem for all somatisk spesialisthelsetjeneste som inkluderer medisinske prosedyrer og all aktivitet ved poliklinikker og hos private spesialister “

11 Forenkling av finansieringssystem
Polikliniske tjenester registrert takst = refusjon Innleggelser, dagkirurgi og dagmedisin Registrerte pasientdata = refusjon

12 Nord-DRG-O: nytt klassifiseringsssystem for poliklinikk
Resultat av nordisk samarbeid Svensk versjon innført i Sverige (VG region) Realistisk alternativ for Norge!

13 Nord-DRG-O: problemer som kan løses
Polikliniske endoskopier Ikke-kirurgiske prosedyrer Mindre prosedyrer Prosedyrer med eller uten anestesi

14 NordDRG-O: grunnprinsipper
Parallellitet: 150 DRG-er parallelle med “klassiske” DRG-er Fokus på prosedyre: DRG-par er slått sammen DRG-er for barn og voksne er slått sammen samme prosedyre på ulike indikasjoner er slått sammen Færre DRG-er !

15 NordDRG-O: Nye DRG-er ! Flere DRG-er ! Endoskopier: Mindre inngrep:
19 nye DRG-er for endoskopiske prosedyrer (DRG 701O-719O) Mindre inngrep: 24 nye DRG-er (DRG 801O-823O og DRG 825O) Uten inngrep: 25 nye DRG-er (DRG 901O-925O) Flere DRG-er !

16 Hva skjer i praksis? Medisinske prosedyrekoder utvikles av KITH (og Unimed) NordDRG-O testes mot norske forhold (2003) NordDRG-O prøves ut i Norge (2004) avhengig av fremskritt i arbeid med prosedyrekoder forutsetter kostnadsberegninger og enhetlig registrering Når nytt klassifiseringssystem kommer på plass, kan takstsystemet sløyfes (2005 ?)


Laste ned ppt "NordDRG Outpatient - nytt DRG-system for poliklinikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google