Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spør på 1 Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett (St. Olavsgt. 23,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spør på 1 Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett (St. Olavsgt. 23,"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Spør på 1 Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett (St. Olavsgt. 23, rom 403) o ofolk.uio.no/erikro

3 Spør på Ressurser Fakultetets semesterside Ressurssiden Nettstedet for disse forelesningene Meg! 2

4 Spør på Formålet med disse forelesningene Pant Tvangsfullbyrdelse Konkurs Dynamisk tingsrett 3

5 Spør på Konflikter om formuesgoder Rettigheter til ting Rettigheter i ting Fast eiendom Løsøre Fordringer Etc 4

6 Spør på Forskjellige typer konflikter Kontrakt – kontrakt Kreditorbeslag – kontrakt [Kontrakt – ekspropriasjon] Forskjellige typer kontrakter Forskjellige typer kreditorbeslag 5

7 Spør på 6 Mer på https://wiki.uio.no/jus/tredjemannsvern/index.php/Dynamisk_tingsretthttps://wiki.uio.no/jus/tredjemannsvern/index.php/Dynamisk_tingsrett

8 Spør på Forskjellige argumenttyper Ugyldighet Skyld/ tillit/ god tro Bevis/ notoritet/ faktisk tilstand Først i tid Vederlag Subsidiaritet 7

9 Spør på 8 Tinglysning Dokumentasjon Dokumentinnlevering Dagboka Grunnboka Tinglysningspåtegning

10 Spør på Hjelpebegreper Rettsvern Sikringsakt 9

11 Spør på 10 De viktigste lovene Konkursloven Dekningsloven Tingslysningsloven Panteloven Godtroloven Tvangsloven Gjeldsbrevloven

12 Avtaler generelt 11

13 Spør på Avtaler skal holdes Tvang som ressurs Obligatoriske og tinglige krav Et ganske alminnelig huskjøp 12

14 Tvangsfullbyrdelse 13

15 Spør på 14 Gangen i tvangsfullbyrdelse Mislighold Tvangsgrunnlag Utlegg Tvangssalg

16 Spør på 15 Fordelingen av kjøpesummen Omkostninger Fordeling etter prioritet Dekningsprinsippet

17 Pantavtaler 16

18 Spør på 17 Hovedproblemer i pant Hvorfor pant? Kontraktsrettslige problemer Rettsvernproblemer

19 Spør på 18 Oversikt over panteloven Avtalepant i fast eiendom Avtalepant i løsøre Avtalepant i fordringer Utleggspant Legalpant

20 Spør på 19 Pantedokumentasjon (Negotiabelt) gjeldsbrev Pantedokument Pantsettelseserklæring ”Pantobligasjon” ”Gjort obligasjon” Skadesløsbrev

21 Spør på 20 Hjemmelskravet Utgangspunktet Tilbakeholdsrett Motregning Direktekrav Leasing

22 Spør på 21 Tingsinnbegrepspant Tingsinnbegrep = tingssamling I praksis betyr det pant under ett i løsøre som er Varelager Driftstilbehør (drifstsløsøre, produksjonsmidler) vanlig motorvogner anleggsmaskiner jernbanemateriell redskaper, besetning, avling m.v. i landbruksnæring fiskeredskaper

23 Spør på Pant i fordringer Pant i fordringer – prinsippet Pantsettelse av bankinnskudd Forholdet til motregning 22

24 Spør på 23 Motregning i konkurs Konkurskreditor Konkursdebitor kreditors (mot)fordring debitors (hoved)fordring

25 Spør på 24 Fordelen med å kunne motregne K betaler fullt beløp, får fullt beløp K betaler fullt beløp, får dividende Motregning som oppgjørsteknikk er ikke poenget Med motregningsrett:Uten motregningsrett:

26 Spør på Opptrinnsrett - problemet Tomme prioriteter Opplåningsrett Opptrinnsrett 25

27 Kreditorbeslag 26

28 Spør på Kreditorbeslag Utleggspant Konkurs 27

29 Spør på 28 Hovedregelen (deknl § 2-2) tilhører skyldneren på beslagstiden som kan … omgjøres i penger De ”reelle” eierforholdene er avgjørende (Rt (Bygland- dommen))

30 Spør på 29 Forskjellige typer gjeldsforfølgning Fellesforfølgning (kollektiv forfølgning) og enkeltforfølgning Konkurs (kkl del 2) Tvangsakkord (kkl kap VI og XIV) (Frivillig) gjeldsforhandling (kkl del 1) Gjeldsordning (lov nr 99/1992) Utlegg (tvangsl kap 7 og pantel kap 5)

31 Spør på 30 SELGER Ting på vei inn Stansningsrett overgitt DEBITOR kjl § 61 Visualsering av beslagsretten kjl § 7 (2) deknl § 2-2 KJØPER Ting på vei ut Interesselære, rettsvern overgitt deknl § 2-2

32 Spør på 31 Balanse = positiv egenkapital OMLØPSMIDLER ANLEGGSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD & EGENKAPITAL

33 Spør på 32 Underbalanse = negativ egenkapital OMLØPSMIDLER ANLEGGSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD & EGENKAPITAL

34 Spør på 33 Gangen i konkurs Insolvens Begjæring og åpning Bobestyrer og kreditorutvalg Aktivasiden i boet Omstøtelse mv Passivasiden i boet: Prøvelse av fordringer Fordelingsreglene Slutning

35 Spør på 34 Fordelingen av boets midler mellom kreditorene Hovedregelen (deknl § 9-6) Særlig priviligerte kreditorer [Kreditorer med panterett, tilbakeholdsrett ol (deknl §§ 8-14 fg)] Kreditorer med motregningsrett (deknl § 8-1 fg) Kreditorer med flere skyldnere (deknl § 8-7 fg) [Kreditorer med fortrinnsrett (deknl §§ 9-2 fg)] [Kreditorer som må stå tilbake (deknl § 9-7]


Laste ned ppt "Spør på 1 Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett (St. Olavsgt. 23,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google