Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spør på 1 Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett (St. Olavsgt. 23,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spør på 1 Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett (St. Olavsgt. 23,"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Spør på http://todaysmeet.com/erik2 1 Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett (St. Olavsgt. 23, rom 403) oerik.rosag@jus.uio.no o2285 9752 ofolk.uio.no/erikro

3 Spør på http://todaysmeet.com/erik2 Ressurser Fakultetets semesterside Ressurssiden Nettstedet for disse forelesningene Meg! 2

4 Spør på http://todaysmeet.com/erik2 Formålet med disse forelesningene Pant Tvangsfullbyrdelse Konkurs Dynamisk tingsrett 3

5 Spør på http://todaysmeet.com/erik2 Konflikter om formuesgoder Rettigheter til ting Rettigheter i ting Fast eiendom Løsøre Fordringer Etc 4

6 Spør på http://todaysmeet.com/erik2 Forskjellige typer konflikter Kontrakt – kontrakt Kreditorbeslag – kontrakt [Kontrakt – ekspropriasjon] Forskjellige typer kontrakter Forskjellige typer kreditorbeslag 5

7 Spør på http://todaysmeet.com/erik2 6 Mer på https://wiki.uio.no/jus/tredjemannsvern/index.php/Dynamisk_tingsretthttps://wiki.uio.no/jus/tredjemannsvern/index.php/Dynamisk_tingsrett

8 Spør på http://todaysmeet.com/erik2 Forskjellige argumenttyper Ugyldighet Skyld/ tillit/ god tro Bevis/ notoritet/ faktisk tilstand Først i tid Vederlag Subsidiaritet 7

9 Spør på http://todaysmeet.com/erik2 8 Tinglysning Dokumentasjon Dokumentinnlevering Dagboka Grunnboka Tinglysningspåtegning

10 Spør på http://todaysmeet.com/erik2 Hjelpebegreper Rettsvern Sikringsakt 9

11 Spør på http://todaysmeet.com/erik2 10 De viktigste lovene Konkursloven Dekningsloven Tingslysningsloven Panteloven Godtroloven Tvangsloven Gjeldsbrevloven

12 Avtaler generelt 11

13 Spør på http://todaysmeet.com/erik2 Avtaler skal holdes Tvang som ressurs Obligatoriske og tinglige krav Et ganske alminnelig huskjøp 12

14 Tvangsfullbyrdelse 13

15 Spør på http://todaysmeet.com/erik2 14 Gangen i tvangsfullbyrdelse Mislighold Tvangsgrunnlag Utlegg Tvangssalg

16 Spør på http://todaysmeet.com/erik2 15 Fordelingen av kjøpesummen Omkostninger Fordeling etter prioritet Dekningsprinsippet

17 Pantavtaler 16

18 Spør på http://todaysmeet.com/erik2 17 Hovedproblemer i pant Hvorfor pant? Kontraktsrettslige problemer Rettsvernproblemer

19 Spør på http://todaysmeet.com/erik2 18 Oversikt over panteloven Avtalepant i fast eiendom Avtalepant i løsøre Avtalepant i fordringer Utleggspant Legalpant

20 Spør på http://todaysmeet.com/erik2 19 Pantedokumentasjon (Negotiabelt) gjeldsbrev Pantedokument Pantsettelseserklæring ”Pantobligasjon” ”Gjort obligasjon” Skadesløsbrev

21 Spør på http://todaysmeet.com/erik2 20 Hjemmelskravet Utgangspunktet Tilbakeholdsrett Motregning Direktekrav Leasing

22 Spør på http://todaysmeet.com/erik2 21 Tingsinnbegrepspant Tingsinnbegrep = tingssamling I praksis betyr det pant under ett i løsøre som er Varelager Driftstilbehør (drifstsløsøre, produksjonsmidler) vanlig motorvogner anleggsmaskiner jernbanemateriell redskaper, besetning, avling m.v. i landbruksnæring fiskeredskaper

23 Spør på http://todaysmeet.com/erik2 Pant i fordringer Pant i fordringer – prinsippet Pantsettelse av bankinnskudd Forholdet til motregning 22

24 Spør på http://todaysmeet.com/erik2 23 Motregning i konkurs Konkurskreditor Konkursdebitor kreditors (mot)fordring debitors (hoved)fordring

25 Spør på http://todaysmeet.com/erik2 24 Fordelen med å kunne motregne K betaler fullt beløp, får fullt beløp K betaler fullt beløp, får dividende Motregning som oppgjørsteknikk er ikke poenget Med motregningsrett:Uten motregningsrett:

26 Spør på http://todaysmeet.com/erik2 Opptrinnsrett - problemet Tomme prioriteter Opplåningsrett Opptrinnsrett 25

27 Kreditorbeslag 26

28 Spør på http://todaysmeet.com/erik2 Kreditorbeslag Utleggspant Konkurs 27

29 Spør på http://todaysmeet.com/erik2 28 Hovedregelen (deknl § 2-2) tilhører skyldneren på beslagstiden som kan … omgjøres i penger De ”reelle” eierforholdene er avgjørende (Rt 1935 981 (Bygland- dommen))

30 Spør på http://todaysmeet.com/erik2 29 Forskjellige typer gjeldsforfølgning Fellesforfølgning (kollektiv forfølgning) og enkeltforfølgning Konkurs (kkl del 2) Tvangsakkord (kkl kap VI og XIV) (Frivillig) gjeldsforhandling (kkl del 1) Gjeldsordning (lov nr 99/1992) Utlegg (tvangsl kap 7 og pantel kap 5)

31 Spør på http://todaysmeet.com/erik2 30 SELGER Ting på vei inn Stansningsrett overgitt DEBITOR kjl § 61 Visualsering av beslagsretten kjl § 7 (2) deknl § 2-2 KJØPER Ting på vei ut Interesselære, rettsvern overgitt deknl § 2-2

32 Spør på http://todaysmeet.com/erik2 31 Balanse = positiv egenkapital OMLØPSMIDLER370 933 ANLEGGSMIDLER53 627 SUM EIENDELER424 560 EGENKAPITAL362 728 KORTSIKTIG GJELD61 832 SUM GJELD & EGENKAPITAL424 560

33 Spør på http://todaysmeet.com/erik2 32 Underbalanse = negativ egenkapital OMLØPSMIDLER370 933 ANLEGGSMIDLER53 627 SUM EIENDELER424 560 EGENKAPITAL-97 272 KORTSIKTIG GJELD561 832 SUM GJELD & EGENKAPITAL424 560

34 Spør på http://todaysmeet.com/erik2 33 Gangen i konkurs Insolvens Begjæring og åpning Bobestyrer og kreditorutvalg Aktivasiden i boet Omstøtelse mv Passivasiden i boet: Prøvelse av fordringer Fordelingsreglene Slutning

35 Spør på http://todaysmeet.com/erik2 34 Fordelingen av boets midler mellom kreditorene Hovedregelen (deknl § 9-6) Særlig priviligerte kreditorer [Kreditorer med panterett, tilbakeholdsrett ol (deknl §§ 8-14 fg)] Kreditorer med motregningsrett (deknl § 8-1 fg) Kreditorer med flere skyldnere (deknl § 8-7 fg) [Kreditorer med fortrinnsrett (deknl §§ 9-2 fg)] [Kreditorer som må stå tilbake (deknl § 9-7]


Laste ned ppt "Spør på 1 Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett (St. Olavsgt. 23,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google