Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OM LÆREPLANER Hva er en læreplan Læreplaner og virkeligheten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OM LÆREPLANER Hva er en læreplan Læreplaner og virkeligheten"— Utskrift av presentasjonen:

1 OM LÆREPLANER Hva er en læreplan Læreplaner og virkeligheten
Læreplanens funksjoner Læreplanens innhold og form Noen sentrale norske læreplaner

2 Læreplanen – EN definisjon
En læreplan er et forsøk på å kommunisere de viktigste prinsipper og egenskaper ved et pedagogisk opplegg på en slik måte at den er åpen for kritisk gransking og mulig å overføre til praksis på en effektiv måte (Stenhouse, 1975)

3 Noen sentrale begreper
Læreplanreform Direktiver for skolen Sentralt gitte læreplaner Lokale læreplaner Individuelle læreplaner Lærerens frirom Informasjon til omverdenen realiserbarhet

4 Læreplanens tre sider (Goodlad m.fl.
Læreplanens substansielle side Hva som skal skje i skolen, både faglig innhold og arbeidsmåter Læreplanens sosiopolitiske side Aktører som er med på å påvirke en læreplan Læreplanens teknisk-profesjonelle side Gjennomføringen av læreplanen

5 Læreplaner og virkeligheten – Læreplanens ”fem ansikter”
Den ideologiske læreplan Den formelle læreplan Den oppfattede læreplan Den gjennomførte læreplanen Den erfare læreplanen

6 Læreplanens funksjoner
Statlig styringsredskap Minstekrav Rammeplaner Innhold, arbeidsmåter Mål , vurdering Veiledning overfor lærere Informasjon til foresatte Veiledning til elever og studenter

7 Læreplanens innhold og form
Mål Lærestoff Metoder Organisering Arbeidsmåter Evaluering

8 Ideologisk profilering av en læreplaner
Pedagogisk tenkning med vekt på formidling av kunnskap Pedagogisk ideologi med utgangspunkt i barnet Pedagogisk ideologi med vekt på samspillet mellom barnet og omgivelsene Pedagogisk ideologi som tar de undertryktes standpunkt

9 Noen sentrale norske læreplaner
Normalplanen 1939 – minstekrav og progressive ideer Mønsterplanen 1974 Mønsterplanen 1987 Læreplanen 1997 Læreplanen 2006

10 L 2006 Generell del = Generell del i L97 ”De sju mennesker”
Meningssøkende Skapende Arbeidende Allmenndannede Samarbeidende Miljøbevisste integrerte

11 Prinsipper for opplæringen
Læringsplakaten Sosial og kulturell kompetanse Motivasjon for læring og læringsstrategier Elevmedvirkning Tilpasset opplæring og likeverdige muligheter Lærerens kompetanse og rolle Samarbeid med hjemmet Samarbeid med lokalsamfunnet

12 Læreplaner for fag Formål Hovedområder Grunnleggende ferdigheter
Kompetansemål Vurdering i faget


Laste ned ppt "OM LÆREPLANER Hva er en læreplan Læreplaner og virkeligheten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google