Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FoU i Praksis 2004 Trondheim 26.04.04 Berit Bratholm og Kristin R. Tholin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FoU i Praksis 2004 Trondheim 26.04.04 Berit Bratholm og Kristin R. Tholin."— Utskrift av presentasjonen:

1 FoU i Praksis 2004 Trondheim 26.04.04 Berit Bratholm og Kristin R. Tholin

2 En teoretisk og empirisk studie av didaktiske møter mellom førskolelærer- og allmennlærerstudenter. En teoretisk og empirisk studie av didaktiske møter mellom førskolelærer- og allmennlærerstudenter. Prosjektet var en god ide. Bør ha mer oppfølging. Jobbe mye med dette. Tror dette kan utvikles, etter hvert, et bedre samarbeid mellom skole og barnehage.

3 Disposisjon: Prosjektets formål Politiske føringer Problemstilling Teoretisk perspektiv Empirisk del ~praksis ~ studiested Anbefalinger

4 Prosjektets formål: Å designe gode didaktiske møter mellom førskolelærer- og allmennlærerstudenter Å skape vilkår for læringsfellesskap mellom førskolelærer- og allmennlærerstudenter

5 Politiske føringer: Rammeplan for allmennlærerutdanningen (2003:20): Studenten skal kunne samarbeide og legge til rette for gode overganger mellom barnehagen og skolen og mellom ulike nivåer i skolen. Rammeplan for førskolelærerutdanningen (2003:19): Førskolebarn skal være sentrum og den faglige aksen i arbeidet med faget. Oppmerksomheten skal særlig rettes mot de yngste barna i barnehagen, men også mot overgangen mellom barnehage og skole.

6 Prosjektets problemstilling: Hvordan skape en felles læringsarena på bakgrunn av praksis i barnehage og skole for allmennlærerstudenter og førskolelærerstudenter?

7 Teoretisk perspektiv: Sosiokulturelt læringssyn, samarbeidslæring om teori og praksis (Dysthe, Säljö) Didaktisk møte (Tiller) Yrkeskultur og yrkeskunnskap (Handal og Vaage) Produktive læringsfellesskap (Ludvigsen og Hoel)

8 UkeDatoINNHOLD 3708.09.03 Om overgang bhg –skole / Else Devold 3708.09.03 Arbeidsformer:  Felles informasjon  Gruppearbeid på tvers av utdanningene  Framlegg Innhold: Læreplan L97 og Rammeplan R96 knyttet til læring, lek, kontakt voksne/barn, lærerrollene, fysisk miljø 37-38 Førskolelærerstudentene har 2 ukers praksis i grunnskoler 38 Allmennlærerstudentene har 1 ukes praksis i barnehager 3922.09.03 Arbeidsformer:  Gruppearbeid  Framlegg  Drøftinger i plenum Innhold:  Overgang bhg./skole  De to yrkesrollene Temaene: læring, lek, kontakt voksne/barn, lærerrollene, fysisk miljø

9 Empirisk del – praksis: Faglig utbytte av praksis for allmennlærer- studentene:

10 ”Hva er en barnehage og hvordan er det der?” Allmennlærerstudenter: ”Hva er en barnehage og hvordan er det der?” Lære om hva som er viktig i barnehage: Ikke først og fremst fag, men barns utvikling, lek= læring. Sosial kompetanse; hjelpe barn til det. EQ (følelsesmessig intelligens) Fikk et godt inntrykk av hva som foregår i barnehage Ble veldig bevisst på samarbeid og potensialet det gir ved overgang bhg-skole Ble helt sikker på at jeg valgte rett studie. Jeg ønsker ikke å jobbe barnehage.

11 Allmennlærerstudenter: ”Karakteristiske trekk ved barn i førskolealderen”: Hvordan barn i 3,4,5 års alderen er/leker/ tenker/prater Fint å se barna, fra 1- åringen og oppover- helhetstankegang Lærte mye om barns oppførsel i aldesblanda grupper

12 Allmennlærerstudenter: ”Om lek og betydningen leken har for barn”: Mye lek, har lært en del om betydning av lek for barn. Lært noe om lek. Om hvordan man får barna inn i lek. Hvorfor lek er så viktig. Dette lærte vi gjennom veiledningene.

13 Empirisk del – studiested: Samarbeidslæring / Didaktisk møte: Evalueringer fra begge studentgrupper

14 Forelesninger (fø/all): Foredraget med Else Devold var veldig interessant og lærerikt Else Devolds foredrag var inspirerende og er noe både førskolelærere og allmennlærere bør arbeide opp mot

15 Gruppearbeid (fø/all): Fint å snakke sammen om erfaringene de hadde gjort seg i skolen Bra å høre om allmennlæreres erfaringer, og interessant å høre et annet perspektiv på det å være i barnehage Interessant å høre/utveksle erfaring mellom de to utdannelsene Gruppearbeidet fungerte bra i dag også, og vi hadde konstruktive samtaler

16 Plenumssamlinger Interessant å høre/utveksle erfaring mellom de to utdannelsene Ålreit å høre andres erfaringer, men ikke mye faglig utbytte.

17 Anbefalinger fra studenter - Anbefalinger fra studenter - PRAKSIS Begynne i 1.klasse (på høgskolen) Førskolestudentene har mye å lære oss om småbarnspedagogikk og lek Vi vil ha øvingslærermøte. Møtes på forhånd å diskutere forventninger! Opplegget er i utgangspunktet en veldig god tanke, men for å få det til må dette føres inn i fagplaner

18 Anbefalinger fra studenter - Anbefalinger fra studenter - STUDIESTED: Prosjektet var en god ide. Bør ha mer oppfølging. Jobbe mye med dette. Tror dette kan utvikles, etter hvert, et bedre samarbeid mellom skole og barnehage. Kanskje sette av mer tid til samarbeid rundt temaet overgang bhg/skole, mye å lære av hverandre. Førskolelærerstudentene hadde mer ped. enn oss, noe som skinte godt i gjennom.

19 Relevant litteratur: Tiller, Tom (1995): Det didaktiske møtet. Oslo: Praxis Forlag Dysthe, Olga (1996). ”Læring gjennom dialog”- kva inneber det i høgare utdanning? I: Dysthe, O. (red.):Ulike perspektiv på læring og læringsforskning. Cappelen akademisk forlag Handal, Gunnar og Sveinung Vaage (1985): Læreres yrkeskultur og yrkeskunnskap. I: Jordell (red.) Hvordan lærere blir til. Universitetsforlaget Säljö,Roger (2000): Læring i praksis. Et sosiokulturelt perspektiv. Cappelen Akademisk. Ludvigsen, S.R. og T. Løkensgaard Hoel (2002) (red.): Et utdanningssystem i endring: IKT og læring. Gyldendal akademisk


Laste ned ppt "FoU i Praksis 2004 Trondheim 26.04.04 Berit Bratholm og Kristin R. Tholin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google