Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kva er framtidas organisasjonsspørsmål?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kva er framtidas organisasjonsspørsmål?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kva er framtidas organisasjonsspørsmål?
Øyvind Glosvik Foredrag, Flora kommune, 12. februar 2005 Øyvind Glosvik, Florø

2 Innhald i foredraget Innleiing (skal vere morosam – ei fæl utfordring – tenkt mykje på den..) Opphavleg ide (forkasta - kjedeleg) Endeleg innhald (bestemt seint ein fredags-kveld – litt raudvin hjalp) Presentasjon (kva gjorde vi før Power-point? Konklusjon Avslutning (skal liksom vere litt morosam, den óg - eigentleg den første ideen til innleiing..) Øyvind Glosvik, Florø

3 Innleiing - om ein tur til Finland
Øyvind Glosvik, Florø

4 Dette har eg gjort før.. ”Å vere statsetat i framtida – perspektiv og utfordringar for statsforvaltninga” Foredrag for Reindriftsadministrasjonen, Enontekiö, 9. februar 1988 Øyvind Glosvik, Florø

5 Konklusjon i foredraget 1988:
”..starta med å seie at eg ikkje trur at omgrepet ”statens brød er magert, men trygt”, vil vere særleg treffande i åra som kjem. Det å leve av statens brød kjem til å vere utfordrande, frustrerande, spennande, relativt godt betalt og kanskje gjevande. Men neppe så veldig magert og kanskje ikkje så trygt som det eingong var!” Øyvind Glosvik, Florø

6 Innspel til foredraget frå kontorsjef Christian Hambro, Statskonsult
Øyvind Glosvik, Florø

7 Kalte Dagfinn Høybråten for «ayatollah»   Nå går han av med en fallskjerm verd opptil 11 millioner kroner   Forskningsrådets avgåtte toppsjef Christian Hambro kan få opptil 11 millioner kroner i lønn og andre ytelser de neste ni årene, takket være en unik sluttavtale. Av ALF BJARNE JOHNSEN                                          KLAR TALE: Toppsjef Christian Hambro sjokkerte politikere under en middag der han mente at Dagfinn Høybråtens syn på abort, bioteknologi og Mehmet-saken kunne sammenlignes med islamsk fundamentalisme og prestestyret i Iran. Foto: RUNE HOLM SCHULSTAD Åremålsansatte Hambro - som sammenlignet Dagfinn Høybråten med ayatollah Khomeini - hadde sin siste arbeidsdag som administrerende direktør i Forskningsrådet sist fredag, 30. april. Dette var kort tid etter at han under en middag med sjokkerte politikere i Stortingets næringskomité mente at Høybråtens syn på abort, bioteknologi og Mehmet-saken kunne sammenlignes med islamsk fundamentalisme og prestestyret i Iran.

8 ”Åhhh! Han kan spå!” Nei, det kan han ikkje!
Framtida eksisterer ikkje - enno Peike på mogelege konsekvensar av tunge trendar i fortida Noko har skjedd, men vi bryr oss ikkje Vi bryr oss, men konsekvensane forvirrar oss, dei er ikkje eintydige Øyvind Glosvik, Florø

9 2. Opphavleg idé Øyvind Glosvik, Florø

10 Kjedeleg! New Public Management Kontrakter og kontraktsstyring
Rettighetskommunar Privatisering og konkurranseutsetjing Brukarstyring og borgardeltaking Profesjonalisering av leiarrolla Citizen charter/servicegarantiar Kjedeleg! Øyvind Glosvik, Florø

11 3. Endeleg innhald.. Øyvind Glosvik, Florø

12 Overordna tema Kva drivkrefter og trendar påverkar dei organisasjonane vi arbeider i og er avhengige av i det daglege? Kva sosiale spenningar kan prege livsform og yrkesutøving dei neste 20 åra? Øyvind Glosvik, Florø

13 Døme: IKT og utdanning endrar borgarane
Spenning For den kommunale organisasjonen vil dei verkelege utfordringane framstå i utøving av jobb i kvardagen Døme: Rolleendring frå maktutøvar til lærande kunnskapsforvaltar Øyvind Glosvik, Florø

14 4. Presentasjon: Kva er framtidas organisasjons-spørsmål?
Øyvind Glosvik, Florø

15 Fellesskap Individualisme
Svekking av dei integrerande organisasjonane Tidsklemmer – korleis få tid til å slutte opp om fellesskap? På veg mot andre og lausare fellesskap? Auka utdanningsnivå fører til sterkare borgarar Øyvind Glosvik, Florø

16 Flate Ny-hierarkiske Moderne menneske treng færre leiarar
Leiing vert likevel oppfatta som viktigare enn før Vi har ikkje råd til å halde oss med pyntelag av leiarar I internasjonal samanheng er er ”leiing på norsk” noko heilt for seg sjølv Øyvind Glosvik, Florø

17 Inkluderande Lean and arbeidsliv mean
Kor langt skal vi gå i krava til produktivitet? Får vi eit ekskluderande arbeidsliv med elitepreg? Går vi mot ”magrare og sintare” organisasjonar? Meir makt til færre og sintare menneske i kommunane? Øyvind Glosvik, Florø

18 For- Multi- enkling standard
Jakta på forenkling gjennom outsorcing og spesialisering eit trugsmål? Over tid adopterer organisasjonar mange oppskrifter og løysingar Krav kan vere inkonsistente. Multistandardorganisasjonar handterer dette Øyvind Glosvik, Florø

19 Øyvind Glosvik, Florø

20 Teljetyrraniet Tillit
Såkalla ”objektive” fakta er blitt oppheva til reine trolldomen Ei voldsom tru på at berre dei tinga som enkelt kan teljast, er viktige Sterk fokus på prøving, kontroll og ”kvalitet” i meininga ”kvanititet” Er vi i ferd med å telje oss fram til ei grunnleggjande mangel på tillit mellom oss? Øyvind Glosvik, Florø

21 IKT-teknologi Personlege møte
Vil kommunikasjonsteknologien fjerne oss frå kvarandre? Commune.com, eller ordføraren som møter borgarar? Frå E-post til E- demokrati og E-forvaltning? Øyvind Glosvik, Florø

22 ”Out there” Her hjå oss Virtuelle fellesskap framfor konkrete fellesskap? Service og kunnskap over internett Nokre organisasjonar blir mindre stadbundne enn før Kor vert det av den lokale dimensjonen i det globale, virtuelle fellesskapet? Øyvind Glosvik, Florø

23 Nettverk Enkelt- organisasjonen
Løysing av oppgåver i lause nettverk Fleksible organisasjonsformer framfor faste og stabile – men kor fleksible kan vi bli? Evna til sjølvorganisering og samarbeid aukar (?) Vi blir alle kunnskapsarbeidarar gjennom eigne nettverk – som arbeids- gjevar ikkje klarar seg utan! Øyvind Glosvik, Florø

24 5. ..og konklusjon..? Øyvind Glosvik, Florø

25 Opne og flate Lean and mean Forenkling Teljetyrraniet Enkeltorganisasjonar IKTeknolog Fellesskap Out-there Her hjå oss Individualisme Personlege møte Nettverk Tillit Multistandard Inkluderande arbeidsliv Ny-hierarkiske Øyvind Glosvik, Florø

26 Opne og flate Lean and mean Forenkling Teljetyrraniet Enkeltorganisasjonar IKTeknolog Fellesskap Out-there Her hjå oss Individualisme Personlege møte Nettverk Tillit Multistandard Inkluderande arbeidsliv Ny-hierarkiske Øyvind Glosvik, Florø

27 IKT- teknolog Felles-skap Nett- verk Tillit
Øyvind Glosvik, Florø

28 6. Avslutning Øyvind Glosvik, Florø

29 Det er mogeleg eg tek heilt feil...
--det har skjedd før.... Øyvind Glosvik, Florø

30 Finnmark Dagblad, 15.september 1989
Øyvind Glosvik, Florø

31 Finnmark Dagblad, 15.september 1989
Øyvind Glosvik, Florø

32 Ha ein god fag- og festdag!
Takk for meg! Ha ein god fag- og festdag! Øyvind Glosvik, Florø


Laste ned ppt "Kva er framtidas organisasjonsspørsmål?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google