Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 Kva er framtidas organisasjonsspørsmål? Øyvind Glosvik Foredrag, Flora kommune, 12. februar 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 Kva er framtidas organisasjonsspørsmål? Øyvind Glosvik Foredrag, Flora kommune, 12. februar 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 Kva er framtidas organisasjonsspørsmål? Øyvind Glosvik Foredrag, Flora kommune, 12. februar 2005

2 Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 Innhald i foredraget 1.Innleiing (skal vere morosam – ei fæl utfordring – tenkt mykje på den..) 2.Opphavleg ide (forkasta - kjedeleg) 3.Endeleg innhald (bestemt seint ein fredags- kveld – litt raudvin hjalp) 4.Presentasjon (kva gjorde vi før Power-point? 5.Konklusjon 6.Avslutning (skal liksom vere litt morosam, den óg - eigentleg den første ideen til innleiing..)

3 Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 1.Innleiing - om ein tur til Finland

4 Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 Dette har eg gjort før.. ”Å vere statsetat i framtida – perspektiv og utfordringar for statsforvaltninga” Foredrag for Reindriftsadministrasjonen, Enontekiö, 9. februar 1988

5 Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 Konklusjon i foredraget 1988: ”..starta med å seie at eg ikkje trur at omgrepet ”statens brød er magert, men trygt”, vil vere særleg treffande i åra som kjem. Det å leve av statens brød kjem til å vere utfordrande, frustrerande, spennande, relativt godt betalt og kanskje gjevande. Men neppe så veldig magert og kanskje ikkje så trygt som det eingong var!”

6 Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 Innspel til foredraget frå kontorsjef Christian Hambro, Statskonsult

7 Kalte Dagfinn Høybråten for «ayatollah» Nå går han av med en fallskjerm verd opptil 11 millioner kroner Forskningsrådets avgåtte toppsjef Christian Hambro kan få opptil 11 millioner kroner i lønn og andre ytelser de neste ni årene, takket være en unik sluttavtale. Av ALF BJARNE JOHNSEN KLAR TALE: Toppsjef Christian Hambro sjokkerte politikere under en middag der han mente at Dagfinn Høybråtens syn på abort, bioteknologi og Mehmet- saken kunne sammenlignes med islamsk fundamentalisme og prestestyret i Iran. Foto: RUNE HOLM SCHULSTAD Åremålsansatte Hambro - som sammenlignet Dagfinn Høybråten med ayatollah Khomeini - hadde sin siste arbeidsdag som administrerende direktør i Forskningsrådet sist fredag, 30. april. Dette var kort tid etter at han under en middag med sjokkerte politikere i Stortingets næringskomité mente at Høybråtens syn på abort, bioteknologi og Mehmet-saken kunne sammenlignes med islamsk fundamentalisme og prestestyret i Iran. http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=226535

8 Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 ”Åhhh! Han kan spå!” Nei, det kan han ikkje! Framtida eksisterer ikkje - enno Peike på mogelege konsekvensar av tunge trendar i fortida Noko har skjedd, men vi bryr oss ikkje Vi bryr oss, men konsekvensane forvirrar oss, dei er ikkje eintydige

9 Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 2. Opphavleg idé

10 Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 New Public Management Kontrakter og kontraktsstyring Rettighetskommunar Privatisering og konkurranseutsetjing Brukarstyring og borgardeltaking Profesjonalisering av leiarrolla Citizen charter/servicegarantiar Kjedeleg!

11 Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 3. Endeleg innhald..

12 Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 Overordna tema Kva drivkrefter og trendar påverkar dei organisasjonane vi arbeider i og er avhengige av i det daglege? Kva sosiale spenningar kan prege livsform og yrkesutøving dei neste 20 åra?

13 Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 Døme: IKT og utdanning endrar borgarane Døme: Rolleendring frå maktutøvar til lærande kunnskapsforvaltar Spenning For den kommunale organisasjonen vil dei verkelege utfordringane framstå i utøving av jobb i kvardagen

14 Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 4. Presentasjon: Kva er framtidas organisasjons- spørsmål?

15 Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 Fellesskap Individualisme Svekking av dei integrerande organisasjonane Tidsklemmer – korleis få tid til å slutte opp om fellesskap? På veg mot andre og lausare fellesskap? Auka utdanningsnivå fører til sterkare borgarar

16 Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 Flate Ny-hierarkiske Moderne menneske treng færre leiarar Leiing vert likevel oppfatta som viktigare enn før Vi har ikkje råd til å halde oss med pyntelag av leiarar I internasjonal samanheng er er ”leiing på norsk” noko heilt for seg sjølv

17 Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 Inkluderande Lean and arbeidsliv mean Kor langt skal vi gå i krava til produktivitet? Får vi eit ekskluderande arbeidsliv med elitepreg? Går vi mot ”magrare og sintare” organisasjonar? Meir makt til færre og sintare menneske i kommunane?

18 Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 For- Multi- enkling standard Jakta på forenkling gjennom outsorcing og spesialisering eit trugsmål? Over tid adopterer organisasjonar mange oppskrifter og løysingar Krav kan vere inkonsistente. Multistandardorganisasjonar handterer dette

19 Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05

20 Teljetyrraniet Tillit Såkalla ”objektive” fakta er blitt oppheva til reine trolldomen Ei voldsom tru på at berre dei tinga som enkelt kan teljast, er viktige Sterk fokus på prøving, kontroll og ”kvalitet” i meininga ”kvanititet” Er vi i ferd med å telje oss fram til ei grunnleggjande mangel på tillit mellom oss?

21 Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 IKT-teknologi Personlege møte Vil kommunikasjonsteknologien fjerne oss frå kvarandre? Commune.com, eller ordføraren som møter borgarar? Frå E-post til E- demokrati og E- forvaltning?

22 Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 ”Out there” Her hjå oss Virtuelle fellesskap framfor konkrete fellesskap? Service og kunnskap over internett Nokre organisasjonar blir mindre stadbundne enn før Kor vert det av den lokale dimensjonen i det globale, virtuelle fellesskapet?

23 Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 Løysing av oppgåver i lause nettverk Fleksible organisasjonsformer framfor faste og stabile – men kor fleksible kan vi bli? Evna til sjølvorganisering og samarbeid aukar (?) Vi blir alle kunnskapsarbeidarar gjennom eigne nettverk – som arbeids- gjevar ikkje klarar seg utan! Nettverk Enkelt- organisasjonen

24 Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 5...og konklusjon..?

25 Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 Individualisme Enkeltorganisasjonar Personlege møte Teljetyrraniet IKTeknolog Fellesskap Nettverk Tillit Lean and mean Inkluderande arbeidsliv Multistandard Forenkling Opne og flate Ny-hierarkiske Her hjå oss Out-there

26 Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 Individualisme Enkeltorganisasjonar Personlege møte Teljetyrraniet IKTeknolog Fellesskap Nettverk Tillit Lean and mean Inkluderande arbeidsliv Multistandard Forenkling Opne og flate Ny-hierarkiske Her hjå oss Out-there

27 Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 IKT- teknolog Felles- skap Nett- verk Tillit

28 Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 6. Avslutning

29 Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 Det er mogeleg eg tek heilt feil... --det har skjedd før....

30 Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 Finnmark Dagblad, 15.september 1989

31 Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 Finnmark Dagblad, 15.september 1989

32 Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 Takk for meg! Ha ein god fag- og festdag!


Laste ned ppt "Øyvind Glosvik, Florø 12.02.05 Kva er framtidas organisasjonsspørsmål? Øyvind Glosvik Foredrag, Flora kommune, 12. februar 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google