Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet ET HELHETLIG OG TILPASSET TILBUD TIL RETT TID.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet ET HELHETLIG OG TILPASSET TILBUD TIL RETT TID."— Utskrift av presentasjonen:

1 BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet ET HELHETLIG OG TILPASSET TILBUD TIL RETT TID

2 BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet BUPA Sykehuset Buskerud

3 BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet Behandlingstilbud til gravide og barn i alderen 0 – 3 år og deres familier Intensiv poliklinisk tilbud, midt mellom poliklinikk og dagtilbud Etablert ved en ordinær poliklinikk med et opptaksområde på 5 kommuner med en barnebefolkning på ca. 28.000

4 BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet Målgruppe Familier som opplever alvorlige vansker i samspill mellom barnet og de voksne Barnet Omsorgspersonen Belastning i barnets miljø

5 BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet Tar ikke imot Mødre med rusproblemer før gjennomgått avrusning Mødre som er innlagt til behandling på døgn for post partum psykoser eller alvorlige depresjoner Utredning av omsorgsevne hos foreldre etter barnevernsloven

6 BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet Oppstart Første medarbeider, klinisk pedagog ble tilsatt 01.08.01 Sosionom 01.11.01 Psykolog 01.08.03 (50 %) Målet er et team på 4 ansatte

7 BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet Henvisninger Antall henviste familier i perioden 08.01 – 30.12.02: –Før fødsel: 7 –0 – 2 mndr: 7 –3 – 12 mndr: 14 –13 – 24 mndr: 7 –Over 25 mndr: 9 Ca. 85 % av de henviste familiene hadde flerkulturell bakgrunn.

8 BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet Antall mottatte saker I løpet av 1 ½ år mottok vi 44 saker hvorav: 25 ble avsluttet i perioden 8 av disse ble avsluttet i løpet av 5 mndr. I halvparten av de avsluttede sakene var behandlingsperioden under 1 år

9 BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet Henvist av Helsestasjonen = 20 Voksenpsykiatrien = 7 Barnevern = 6 Føde/Jordmor = 6 Annen BUP = 2 Privat psykolog = 1 Fastlege = 2

10 BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet Henvisningsgrunn 34 samspillsvansker som hovedgrunn 6 egenproblematikk ved barnet 4 livskriser Og i 20 av sakene hadde mor psykiske problemer

11 BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet Tilbud Fokus på samspill og tilknytning Individuelt tilpasset utredning og behandlingsopplegg Samspillsbehandling, direkte og/eller videobasert Familiebehandling/ parsamtaler

12 BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet Tilbud Individuelle samtaler Gruppebehandling Hjemme hos familiene Nettverksarbeide Kriseintervensjon Veiledning Ambulant tilbud til helsestasjonene

13 BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet Tilbud Konsultasjon/ saksdrøftelse Årlig seminar for aktuelle fagpersoner i 1. og 2. linjetjenesten

14 BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet Tilbud Nyfødt intensiv: –En av spebarnsteamets medarbeidere er knyttet til nyfødt intensiv i 20 % stilling. Fokus for arbeidet er foreldre/barn samspill, parsamtaler og veiledning til medarbeidere på avd. Det søkes R.BUP om midler til å innføre et strukturert veiledningsprogram for foreldre med premature barn, Vermontprogrammet. Spesialsykepleier skal gis opplæring og veiledning og vil gjennomføre programmet.

15 BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet Type behandling som er gitt Foreldre/barn samspill = 33 Individuelle samtaler med mor = 29 Individuelle samtaler med far = 10 Parsamtaler = 21 Gruppe = 8 Hjemmebesøk = 20 Nettverksarbeid = 26 Veiledning/rådgivning = 16

16 BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet Samarbeidspartnere Spebarns- teamet Kommunal Jordmor Helsestasjon Barnevern Føden/ Barsel Barnehage Pleie og omsorg BUP Sosialkontor Voksen psykiatrien PPT


Laste ned ppt "BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet ET HELHETLIG OG TILPASSET TILBUD TIL RETT TID."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google