Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ET HELHETLIG OG TILPASSET TILBUD TIL RETT TID

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ET HELHETLIG OG TILPASSET TILBUD TIL RETT TID"— Utskrift av presentasjonen:

1 ET HELHETLIG OG TILPASSET TILBUD TIL RETT TID
BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet Barne - og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Drammen, Spebarnsteamet

2 BUPA Sykehuset Buskerud
BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet

3 BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet
Behandlingstilbud til gravide og barn i alderen 0 – 3 år og deres familier Intensiv poliklinisk tilbud, midt mellom poliklinikk og dagtilbud Etablert ved en ordinær poliklinikk med et opptaksområde på 5 kommuner med en barnebefolkning på ca BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet

4 BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet
Målgruppe Familier som opplever alvorlige vansker i samspill mellom barnet og de voksne Barnet Omsorgspersonen Belastning i barnets miljø BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet

5 BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet
Tar ikke imot Mødre med rusproblemer før gjennomgått avrusning Mødre som er innlagt til behandling på døgn for post partum psykoser eller alvorlige depresjoner Utredning av omsorgsevne hos foreldre etter barnevernsloven BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet

6 BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet
Oppstart Første medarbeider, klinisk pedagog ble tilsatt Sosionom Psykolog (50 %) Målet er et team på 4 ansatte BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet

7 BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet
Henvisninger Antall henviste familier i perioden – : Før fødsel: 7 0 – 2 mndr: 7 3 – 12 mndr: 14 13 – 24 mndr: 7 Over 25 mndr: 9 Ca. 85 % av de henviste familiene hadde flerkulturell bakgrunn. BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet

8 BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet
Antall mottatte saker I løpet av 1 ½ år mottok vi 44 saker hvorav: 25 ble avsluttet i perioden 8 av disse ble avsluttet i løpet av 5 mndr. I halvparten av de avsluttede sakene var behandlingsperioden under 1 år BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet

9 BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet
Henvist av Helsestasjonen = 20 Voksenpsykiatrien = 7 Barnevern = 6 Føde/Jordmor = 6 Annen BUP = 2 Privat psykolog = 1 Fastlege = 2 BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet

10 BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet
Henvisningsgrunn 34 samspillsvansker som hovedgrunn 6 egenproblematikk ved barnet 4 livskriser Og i 20 av sakene hadde mor psykiske problemer BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet

11 BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet
Tilbud Fokus på samspill og tilknytning Individuelt tilpasset utredning og behandlingsopplegg Samspillsbehandling, direkte og/eller videobasert Familiebehandling/ parsamtaler BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet

12 BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet
Tilbud Individuelle samtaler Gruppebehandling Hjemme hos familiene Nettverksarbeide Kriseintervensjon Veiledning Ambulant tilbud til helsestasjonene BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet

13 BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet
Tilbud Konsultasjon/ saksdrøftelse Årlig seminar for aktuelle fagpersoner i 1. og 2. linjetjenesten BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet

14 BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet
Tilbud Nyfødt intensiv: En av spebarnsteamets medarbeidere er knyttet til nyfødt intensiv i 20 % stilling. Fokus for arbeidet er foreldre/barn samspill, parsamtaler og veiledning til medarbeidere på avd. Det søkes R.BUP om midler til å innføre et strukturert veiledningsprogram for foreldre med premature barn, Vermontprogrammet. Spesialsykepleier skal gis opplæring og veiledning og vil gjennomføre programmet. BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet

15 Type behandling som er gitt
Foreldre/barn samspill = 33 Individuelle samtaler med mor = 29 Individuelle samtaler med far = 10 Parsamtaler = 21 Gruppe = 8 Hjemmebesøk = 20 Nettverksarbeid = 26 Veiledning/rådgivning = 16 BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet

16 BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet
Samarbeidspartnere Helsestasjon Barnevern Kommunal Jordmor PPT Føden/ Barsel Spebarns- teamet Barnehage Sosialkontor Pleie og omsorg BUP Voksen psykiatrien BUPA Drammen, Poliklinisk enhet, Spebarnsteamet


Laste ned ppt "ET HELHETLIG OG TILPASSET TILBUD TIL RETT TID"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google