Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfriskningskurs i norsk, : Nynorsk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfriskningskurs i norsk, : Nynorsk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfriskningskurs i norsk, 10.11.2004: Nynorsk

2 Historisk bakgrunn Norrøn tid: Gammalnorsk
Hansa-tida: Nedertysk språkinvasjon 1300-t: Svartedauden og dansk styre Frå gammalnorsk til nynorsk Nynorsk frå 1500-talet og framover 1864: Ivar Aasen: Norsk Grammatik 1873: Ivar Aasen: Norsk Ordbog 1885: Jamstillingsvedtak i Stortinget 1935: 1/3 nynorsk, 2/3 bokmål 2000: 17% nynorsk 2004: Prøveordning med fritak for skriftleg sidemål i Oslo

3 Mål i fagplanen: Meistre begge målformer
Målformer Studentene skal beherske begge målformene (nynorsk og bokmål), med samme krav til begge. Målformene er sidestilt – dvs uten at den ene er sidemål – og arbeidsmappa og presentasjonsmappa for andre semester og for tredje semester skal gjenspeile det prinsippet. Det innebærer like mange eller like mye arbeid på begge målformene i hvert av disse semstrene. Studenter som ikke oppfyller kravet om målformsvekting i mappeproduktene kan ikke regne med å få godkjente arbeidsmapper. Avdeling for lærerutdanning: Fagplan norsk /2005

4 Eksempel på tilbakemelding til norskstudent:
«Typiske feil er ordstilling, feil kjønn, feil verbbøying (e-/a-verb) og ord som ikkje finst på nynorsk. I tillegg er det nokre formuleringar som du burde ha fiksa på sjølv om du hadde skrive på bokmål».

5 Mål for økta Strategiar Brukbar nynorsk Betre bokmål Hjelpemiddel
Hjelp til sjølvhjelp Strategiar Lær hovudreglane og dei viktigaste unntaka Styr unna dei verste feila Høyr på ditt eige talemål Skriv betre bokmål Skriv og les nynorsk

6 Teori Verb Substantiv Adjektiv og adverb Setningsbygnad Ordval og stil
Svake Sterke Samsvarsbøying Substantiv Hankjønn Hokjønn Inkjekjønn Adjektiv og adverb Gradbøying Setningsbygnad Dobbel bestemming Substantivsjuke Passiv Genitiv Laust og fast samansette verb Ordval og stil Anbehetelse Hypernynorsk

7 Substantivbøying Jentane, guttane, husane?
Hankjønn -ar (unntak: -nad, a) Hokjønn -er (unntak: -ing) Inkjekjønn –et, -_, -a

8 Adjektiv og adverb Bokmål ei lita jente En liten gutt Et lite hus
Nynorsk Ei lita jente Ein liten gut Eit lite hus

9 Adjektiv – samsvarsbøying
Bokmål: egen, eget Sin egen jente Sin egen gutt Sitt eget hus Nynorsk: eiga, eigen, eige Si eiga jente Sin eigen gut Sitt eige hus

10 Verbbøying Tre klasser -a -te -de Uregelrette Regelrette

11 Verb – samsvarsbøying Predikativ Mannen er dømd Kvinna er dømd
Eit menneske er dømt Somme menneske er dømde Attributt Ein dømd mann Ei dømd kvinne Eit dømt menneske Dømde menneske

12 Stil: setningar og ordval
Munnleg stil vs. kansellistil Stilretningar innafor nynorsk: Moderat nynorsk Radikal nynorsk Konservativ nynorsk (høgnorsk) Ordval Setningsbygnad

13 Litteratur Almenningen, Olaf, Eva Bjørkvold og Aud Søyland (2001): Den beste boka i praktisk nynorsk for lærarstudentar. Samlaget. Oslo. Magne Rommetveit: På godt norsk. Synonym- og omsetijingsordliste frå bokmål til nynorsk. Samlaget Nynorskordboka. Samlaget Alf Hellevik: Nynorsk ordliste. Samlaget Finn-Erik Vinje: Skrivereglar

14 Lenkjer www.hognorsk.no www.dagogtid.no
gå inn på «For skolen», «nynorsk.nett.no»


Laste ned ppt "Oppfriskningskurs i norsk, : Nynorsk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google