Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfriskningskurs i norsk, 10.11.2004: Nynorsk. Historisk bakgrunn Norrøn tid: Gammalnorsk Hansa-tida: Nedertysk språkinvasjon 1300-t: Svartedauden og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfriskningskurs i norsk, 10.11.2004: Nynorsk. Historisk bakgrunn Norrøn tid: Gammalnorsk Hansa-tida: Nedertysk språkinvasjon 1300-t: Svartedauden og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfriskningskurs i norsk, 10.11.2004: Nynorsk

2 Historisk bakgrunn Norrøn tid: Gammalnorsk Hansa-tida: Nedertysk språkinvasjon 1300-t: Svartedauden og dansk styre Frå gammalnorsk til nynorsk Nynorsk frå 1500-talet og framover 1864: Ivar Aasen: Norsk Grammatik 1873: Ivar Aasen: Norsk Ordbog 1885: Jamstillingsvedtak i Stortinget 1935: 1/3 nynorsk, 2/3 bokmål 2000: 17% nynorsk 2004: Prøveordning med fritak for skriftleg sidemål i Oslo

3 Mål i fagplanen: Meistre begge målformer Målformer Studentene skal beherske begge målformene (nynorsk og bokmål), med samme krav til begge. Målformene er sidestilt – dvs uten at den ene er sidemål – og arbeidsmappa og presentasjonsmappa for andre semester og for tredje semester skal gjenspeile det prinsippet. Det innebærer like mange eller like mye arbeid på begge målformene i hvert av disse semstrene. Studenter som ikke oppfyller kravet om målformsvekting i mappeproduktene kan ikke regne med å få godkjente arbeidsmapper. Avdeling for lærerutdanning: Fagplan norsk 1 2004/2005

4 Eksempel på tilbakemelding til norskstudent: «Typiske feil er ordstilling, feil kjønn, feil verbbøying (e-/a-verb) og ord som ikkje finst på nynorsk. I tillegg er det nokre formuleringar som du burde ha fiksa på sjølv om du hadde skrive på bokmål».

5 Mål for økta  Brukbar nynorsk  Betre bokmål  Hjelpemiddel  Hjelp til sjølvhjelp Strategiar  Lær hovudreglane og dei viktigaste unntaka  Styr unna dei verste feila  Høyr på ditt eige talemål  Skriv betre bokmål  Skriv og les nynorsk

6 Teori Verb  Svake  Sterke  Samsvarsbøying Substantiv  Hankjønn  Hokjønn  Inkjekjønn Adjektiv og adverb  Samsvarsbøying  Gradbøying Setningsbygnad  Dobbel bestemming  Substantivsjuke  Passiv  Genitiv  Laust og fast samansette verb Ordval og stil  Anbehetelse  Hypernynorsk

7 Substantivbøying Jentane, guttane, husane? Hankjønn -ar (unntak: -nad, a) Hokjønn -er (unntak: -ing) Inkjekjønn –et, -_, -a

8 Adjektiv og adverb Bokmål ei lita jente En liten gutt Et lite hus Nynorsk Ei lita jente Ein liten gut Eit lite hus

9 Adjektiv – samsvarsbøying Bokmål: egen, eget Sin egen jente Sin egen gutt Sitt eget hus Nynorsk: eiga, eigen, eige Si eiga jente Sin eigen gut Sitt eige hus

10 Verbbøying Tre klasser -a -te -de Uregelrette Regelrette

11 Verb – samsvarsbøying Predikativ Mannen er dømd Kvinna er dømd Eit menneske er dømt Somme menneske er dømde Attributt Ein dømd mann Ei dømd kvinne Eit dømt menneske Dømde menneske

12 Stil: setningar og ordval Munnleg stil vs. kansellistil Stilretningar innafor nynorsk:  Moderat nynorsk  Radikal nynorsk  Konservativ nynorsk (høgnorsk) Ordval Setningsbygnad

13 Litteratur Almenningen, Olaf, Eva Bjørkvold og Aud Søyland (2001): Den beste boka i praktisk nynorsk for lærarstudentar. Samlaget. Oslo. Magne Rommetveit: På godt norsk. Synonym- og omsetijingsordliste frå bokmål til nynorsk. Samlaget Nynorskordboka. Samlaget Alf Hellevik: Nynorsk ordliste. Samlaget Finn-Erik Vinje: Skrivereglar

14 Lenkjer www.hognorsk.no www.dagogtid.no www.sprakrad.no, gå inn på «For skolen», «nynorsk.nett.no»www.sprakrad.no www.dokpro.uio.no/ordboksoek www.aasentunet.no/ www.nm.no


Laste ned ppt "Oppfriskningskurs i norsk, 10.11.2004: Nynorsk. Historisk bakgrunn Norrøn tid: Gammalnorsk Hansa-tida: Nedertysk språkinvasjon 1300-t: Svartedauden og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google