Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilpasset opplæring Noen utfordringer Eksempler fra norskfaget

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilpasset opplæring Noen utfordringer Eksempler fra norskfaget"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilpasset opplæring Noen utfordringer Eksempler fra norskfaget
Ra ungdomskole Cecilie Isaksen Eftedal og Hilde Larsen Damsgaard

2 Noen påstander TPO tilhører ofte kategorien honnørord/ festtaleord. Alle er for tilpasset opplæring, men i praksis tilpasser vi undervisningen i liten grad I den grad vi differensierer, gjør vi det primært på mengde. Noen elever får få oppgaver, andre får mange

3 Elever som strever Lesesvake elever får sjelden hjelp til
andre fag enn de fagene de evt. får spesialundervisning i Vanskelig med muntlige fag som krever god leseforståelse Vanskelig for en del elever å lytte, se og skrive på en gang. Løsningen blir ofte ikke å gjøre noen av delene Elever som ikke mestrer, tar ofte stor plass eller de ”forsvinner” Sammenheng mellom problematferd og lærevansker av ulike slag

4 De som mangler utfordringer
Kjedelig for raske elever når ting må gjentas mange ganger De flinkeste elevene får ofte flere oppgaver av samme slag – sjelden kvalitativt ulike oppgaver som krever en annen problemløsning Elever som kjeder seg, som ikke møter utfordringer, skaper ofte sin egen spenning!

5 Lærebøkenes styring Lærebøkene styrer i stor grad innholdet i undervisningen Lærebøkenes nivådeling/ differensiering avgjør vår tilpasning En del lærebøker er svært vanskelig tilgjengelig for mange elever

6 Noen utfordringer Differensiering virker uoverkommelig for mange når det er opptil 30 elever i klassen Vi vet ikke hvordan vi skal fange opp alle elevene der de er Det tar tid å lage lærestoff selv, å tilpasse til ulike elever

7 Noen muligheter Kanskje kan det å bruke tid på tilpasning av lærestoff spare oss for en del av den tiden som brukes på problematferd og på mangel på motivasjon? Kanskje vi kan samarbeide om opplegg slik at ikke alle differensierer alt?

8 Alternativ tilnærming
Forenkle lærestoffet gjennom powerpointpresentasjoner, tankekart, stikkord, tospalter, tegninger, lydkutt, bilder osv. Oppgi kilder til fordypning Større arbeider, evt. med delmål Gi oppgaver av ulik vanskegrad; konkrete faktaoppgaver, refleksjonsoppgaver, vurderingsoppgaver, frie større oppgaver innenfor interessefelt

9 Prosessorientert arbeid
Individuell tilbakemelding i prosessorientert arbeid – fokus på det hver enkelt kan og det vedkommende bør jobbe mer med, lage flere utkast av samme arbeid Aktuell arbeidsmåte også i matematikk?

10 Eksempler på tilpasset opplæring
NORSK ungdomsskolen

11 Presentasjon av nytt lærestoff
Powerpoint med bilder, lite tekst, lydkutt, kilder, henvisning til annen informasjon Gir oversiktlig og begrenset informasjon til de som trenger det, og mulighet til fordypning for de elevene som trenger det Tegneserier.ppt

12 Noen fordeler ved en slik presentasjon
Elevene fenges av presentasjonen Mulig å ta notater, øve seg på ”forelesningsformen” Svake elever kan få presentasjonen lagt inn i egen PC De fleste elever og foreldre har tilgang til stoffet også hjemmefra Papirutgave med flere lysbilder på et ark kan kjøres ut til de som trenger det Både en forenkling og henvisning til videre, utdypende arbeid Appellerer til ulike læringsmåter

13 Arbeid med mapper 1. Lærerpresentasjon av stoff til mappa
2. Differensierte arbeidskrav Presenteres i sammenheng med fagstoffet. Legges i fronter, tilgjengelig for elever og foreldre ved arbeidets start 3. Differensiert vurdering i samsvar med arbeidskravene. Legges i fronter ved arbeidets start

14 Tilpassede arbeidskrav
Grunnleggende, begrenset informasjon. Svært konkrete spørsmål med henvisning til lærerpresentasjonen – godt hjelpemiddel for ”svake” elever Kombinasjon av faktaopplysninger hentet fra ulike kilder, vurderinger og egenrefleksjoner – egner seg godt for elever som trenger utfordringer Mappekrav tegneserie

15 Tilpasset vurdering Innholdet og nivået i vurderingsskjemaene er identiske med arbeidskravene Ved å la elevene velge ut en del av mappe-arbeidet som de presenterer muntlig, gjør man det mulig for elever som strever i norsk skriftlig å fremføre deler av arbeidet sitt muntlig Tar hensyn til elevers ulike styrkeområder Alle mestrer å få levert et arbeid Vurderingen er forutsigbar Vurdering av mappearbeid om tegneserier

16 Erfaringer Elevene motiveres av lærerens presentasjon
Mulig å slå sammen grupper når presentasjonen foregår, bruke mer ressurser når elevene skal jobbe selv Alle klarer å levere et produkt fordi fagstoffet er enkelt nok for de som strever Forutsigbarhet mht krav og vurderinger skaper trygghet Visuelt spenstige presentasjoner inspirerer elevene til å gjøre godt arbeid Også elever som har krav på spesialundervisning kan følge klassens arbeid

17 Flere erfaringer ”Flinke” elever kan sette sitt eget preg på arbeidet, finne annet lærestoff Mye større bevissthet hos lærerne: hva er viktig? hvordan presentere stoffet? hvorfor gjør vi det på denne måten? hvilke temaer bør tilrettelegges på denne måten? Overførbart til andre fag, nye temaer, ”oppleggsbank” Ikke bruke samme presentasjonsform hele tiden

18 Prosessorientert arbeid
1. Idémyldring Først individuell og så felles ”brainstorming” på et tema gir alle idéer til å begynne å skrive Eks. Storm, vennskap, krig, modig 2. Elevene skriver innledningen og gir hverandre respons Skrivingen fortsetter 3. Elevene gir hverandre muntlig tilbakemelding på nytt. Stilene leveres.

19 Prosessorientert arbeid
4. Læreren retter og gir tilbakemelding i skjema Hver elev får en individuell tilbakemelding som inneholder hva som er bra, og hva vedkommende må jobbe mer med (feiltyper) Tilbakemelding på tekst i norsk Elevene bruker skoletid til å finne egne feil og rette dem. Læreren veileder elevene individuelt mens de retter 7. Stilen skrives på nytt med basis i tilbakemeldings-skjemaet

20 Prosessorientert arbeid
Elever som har dysleksi, skriver på PC. Andre elever kan også skrive 2. utkast på PC hvis de ønsker det Fokusere på noen ting av gangen, for eksempel innledningen. Da kan elevene få en karakter på det vi øver spesielt på, og en på helheten i det de skriver Godbiter – læreren plukker ut en setning eller et avsnitt fra hver elev – presenterer det i klassen

21 ”Tradisjonell undervisning” - ordklasser
Klare kunnskapsmål Felles tavlegjennomgang av lærestoff Elever som er sene skrivere, kan få kopi av forenklede lærernotater limt inn i bok Arbeidsoppgaver med ulik vanskegrad Prøve med ulik vanskegrad

22 Tilpassede kurs Kurs tilpasset resultatene på prøven
Noen elever får mer avanserte oppgaver innenfor grammatikk Noen elever får i liten gruppe med det aller viktigste, tørre å velge vekk, lære ved å gjøre også Ny prøve – viser fremgang!

23 Reelt tilpasset opplæring
Krevende? Ja, absolutt, men likevel både mulig og helt nødvendig!


Laste ned ppt "Tilpasset opplæring Noen utfordringer Eksempler fra norskfaget"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google