Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

(Demokratisk) terapeutisk samfunn (E. Fog) Sosial terapeut (jf.L/S..miljøets psykologiske, sosiale og materielle betingelser…) – bryter med den medisinske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "(Demokratisk) terapeutisk samfunn (E. Fog) Sosial terapeut (jf.L/S..miljøets psykologiske, sosiale og materielle betingelser…) – bryter med den medisinske."— Utskrift av presentasjonen:

1 (Demokratisk) terapeutisk samfunn (E. Fog) Sosial terapeut (jf.L/S..miljøets psykologiske, sosiale og materielle betingelser…) – bryter med den medisinske modellen Miljøterapi – Danmark, Sverige og Norge § 12 hjem (i Sverige) Tom Main og Maxwell Jones Leve-, oppleve-, læresituasjoner Et minisamfunn …….

2 Felles mål Frivillighet Demokrati Åpen kommunikasjon Nye personal- og klientroller Symptomtoleranse Realitetskonfrontasjon Gruppeteknikker

3 Demokratiets vesen:..samtalen(dialogen) + gjensidig forståelse og respekt Dialog og diskurs Følelsesmessig engasjement og diskusjon Nordiske miljøterapeuter Innlæring som en subjektiv erfaring – emosjonell innsikt (jf. psykoanalysen) Kriser analyseres i en gruppesituasjon Konfrontasjon – to typer av situasjoner: LL-situasjoner og krisesituasjoner Åpen kommunikasjon og passende følelsesnivå Ego-psykologien: Balanse mellom frustrasjon og støtte

4 Avvikende atferd som kommunikasjon Å snakke om hverandres væremåte Klientene deltar i ledelsen av institusjonen og møtene

5 Passiv pasientrolle vs. aktiv deltaking i egen behandling Å se seg sjøl i den andre – og den andre i seg sjøl Å diskutere en annen persons væremåte bryter mot våre kulturnormer Institusjonen som laboratorium Avlæring, relæring og innlæring Nøkkelsituasjoner og rutiner Framveksten av miljøterapien i Norden Miljøterapi vs. psykoterapi

6 Miljøterapi som psykologisk orientert behandling Miljøet som projeksjonsskjerm Miljøterapi – sosialpedagogikk Hjemmet som modell (jf. fosterhjemmet) Det offentlige hjemmet bygger på ”rasjonalitet” - barnet tilpasser seg for å få det det trenger/ønsker Det private – det offentlige – dobbelthetene Personalets kontinuerlige veiledningsbehov Miljøterapeutens egne verdier og hverdagslivsutforming (røyking)

7 Åpenhet og urørbarhetssonen Den sosialped. Relasjonen: samfunnsmessig styrt – personrelasjon Klienters brede livserfaring (miljøterapeutens?) Mange ulike planer pga mange miljøterapeuter gir rom for manipulering Kriser i institusjoner Åpenhet - hemmelighet – looping Teoriens plass – å gjøre noe – og å tru på det man gjør


Laste ned ppt "(Demokratisk) terapeutisk samfunn (E. Fog) Sosial terapeut (jf.L/S..miljøets psykologiske, sosiale og materielle betingelser…) – bryter med den medisinske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google