Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LEKSJON 1 musikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LEKSJON 1 musikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 LEKSJON 1 musikk

2 SYMBOL Noter og pausetegn er musikkens tall og bokstaver.
De angir lengde på tonen som spilles/synges og de angir tonehøyden.

3 i programmet FinaleNotepad
NOTE – OG PAUSEVERDIER Skjema i programmet FinaleNotepad

4 Tilsvarende for firedeler, åttedeler
NOTETEGN Vi bruker helnoter, halvnoter, firedeler, åttedeler (og sekstendeler) for å skrive ned lengden på en note. Helnoten varer hele takten, gjerne fire rytmeslag. Det går to halvnoter i en slik takt. Hver har to rytmeslag hver. Tilsvarende for firedeler, åttedeler (og sekstendeler).

5 PAUSETEGN Det er det samme for pausetegn.
Pausetegn viser et tidsopphold i en melodi eller rytme.

6 setter man en prikk etter helnoten.
PUNKTERT HELNOTE 6 Hvis man skal ha en note som varer seks slag, setter man en prikk etter helnoten.

7 lager man en bindebue mellom en helnote og firedelnote.
HELNOTE + FIREDEL 5 Hvis man skal ha en note som varer fem slag, lager man en bindebue mellom en helnote og firedelnote.

8 HELNOTE 4 Hvis man skal ha en note som varer fire slag,
tegner man en helnote.

9 setter man en prikk etter halvnoten.
PUNKTERT HALVNOTE 3 Hvis man skal ha en note som varer tre slag, setter man en prikk etter halvnoten.

10 HALVNOTE 2 Hvis man skal ha en note som varer to slag,
tegner man en halvnote.

11 PUNKTERT FIREDEL 1,5 Hvis man skal ha en note
som varer halvannet slag, som første ordet/noten i nasjonalsangen, setter man en prikk etter firedelnoten.

12 tegner man en firedelnote.
1 Hvis man skal ha en note som varer ett slag, tegner man en firedelnote.

13 ÅTTEDEL 0,5+0,5 Hvis man skal ha en note
som varer halvparten av et slag, tegner man en åttedelnote.

14 ØVELSE Velg: Voice-4/4 i FinaleNotepad.
Skriv fire takter med ulike noteverdier

15 ØVELSE Velg: Voice-3/4 i FinaleNotepad.
Skriv fire takter med ulike noteverdier

16 ØVELSE Velg: Voice-2/4 i FinaleNotepad.
Skriv fire takter med ulike noteverdier

17 ØVELSE Velg: Voice-6/8 i FinaleNotepad.
Skriv fire takter med ulike noteverdier


Laste ned ppt "LEKSJON 1 musikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google