Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EKSAMEN VÅREN 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EKSAMEN VÅREN 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 EKSAMEN VÅREN 2015

2 Før eksamensdagen Eleven har selv ansvar for at PC er i orden
Ulovlig programvare og ulovlig funksjonalitet i programvare må ikke ligge på PC 'en Husk å overføre alle ønskelige filer til G: FØR eksamensdagen Elevkortet må være aktivert for å få ut utskrifter. Det fungerer også som legitimasjon – TA DET MED! Ha med nødvendig utstyr og hjelpemidler

3 Ved fremmøte Fremmøte senest kl. 08:15.
Henvend deg til hovedvakten og vis legitimasjon Kandidatnummer, brukernavn og passord ligger klart på pulten Mobiltelefoner slåes helt av og leveres til vaktene Ikke start PC 'en før du har fått beskjed om dette av vakten, dersom PC skal brukes

4 Når eksamen starter kl. 9.00 Eleven har ansvar for å kontrollere at han/hun har fått riktig eksamens-oppgave. Ved bruk av Word i besvarelsen skal dere benytte eksamens mal «Word – NY – delt – eksamensoppgave» Lagre dokumentet på hjemmeområdet G men kandidatnr og fagkode Eks. NOR1231_GRE007 Ingen navn i besvarelsen

5 Under eksamen Røyking er ikke tillatt under lufteturer
Ikke ta kontakt med noen andre enn vakta Ikke bytte kalkulator evt. annet utstyr med andre under prøva Høretelefoner er ikke tillatt Ikke lov å bruke egen minnepenn under eksamen Elever skal ikke logge seg av og på uten tillatelse

6 Ved levering Kontakt vakten når du skal levere besvarelsen
Ved utskrift gir dere elevkortet til vakten som henter utskrift. Dere kan også skrive ut under eksamen Besvarelsen skal leveres enten i PGSA eller på papir, avhengig av fagkode Dere har 15 minutter til å ordne papirene Ved levering på papir skal dere også fylle inn med fagkode, kandidatnummer og sidetall

7 Besvarelser i pgs Pålogging i pgs, pgsa.udir.no
Innlogging med brukernavn og passord Kan hente oppgaven Her leveres besvarelsen Kvittering for levert Besvarelser som leveres i pgs skal også sikkerhetskopieres til minnepenn, etter at den er levert i pgs

8

9 Utdelt ark: VG1203 – Engelsk Dato 18.05.2014 Elev: Mus Micke
Født: (ddmmåå) Kandidatnr: GRE0007 Brukernavn: MUMI0031 Passord: fx23e

10

11

12 Lever besvarelsen NOR1211_GRE007
Deretter åpner du dokumentet du trenger for å svare på eksamensoppgaven Dokumentnavn er prøvekode og kandidatnummer NOR1211_GRE007 NB! Besvarelsen større enn 10 MB - zippes før levering! Velg punktet “Lever besvarelsen” i venstremenyen. I dialogboksen trykker du på knappen “Bla gjennom”..

13

14 Når du trykker på “Ferdig”-knappen får du se kvitteringen

15 Sykdom Meld fra til skolen snarest mulig Legeattest kreves
Må melde dere til ny utsatt prøve beholder standpunkt Beholder retten til førstegangsvitnemål (Vg3 elever)

16 Ny, utsatt og særskilt prøve
Både elever og privatister har rett til å melde seg opp til ny, utsatt og særskilt prøve. Oppmeldingen er og 15. september. Oppmeldingsskjema leveres skolen ved:  Ny prøve er for dem som ikke bestod sin eleveksamen Utsatt prøve er for dem som hadde gyldig forfall på eksamensdagen Særskilt prøve er for dem som ikke har bestått standpunktkarakter

17 Plagiat og manglende kildehenvisning
Det kjøres plagiatkontroll Husk å oppgi kilder, og merk tydelig evt. sitater med anførselsestegn dersom du kopierer fra en kilde Konsekvens: Bevarelsen vurderes til lav måloppnåelse

18 Klagerett Skriftlig: Kan klage på karakter. Det vil vurderes om karakteren er urimelig Muntlig: Kan kun klage på formelle feil Frist 10 dager https://utdanning.ostfoldfk.no Eksamen, klagerett

19 Juks NB! Skolen kan foreta kontroller på om dere har brukt riktig innlogging, riktig nett og om du har ulovlig programvare på PC’en Rektor fatter enkeltvedtak mister standpunkt eksamenskarakteren annulleres må vente i 1 år førstgangsvitnemålet forsvinner

20 Viktig informasjon Eksamensreglement for Østfold fylkeskommune finner dere på hjemmesiden: Skolen i år, eksamen Bruk av PC Retningslinjer for gjennomføring av eksamen Rammedokumentene for alle lokalgitte eksamener finner du her: https://utdanning.ostfoldfk.no Eksamen, rammedokumenter

21 Innlevering av bøker og PC
Husk å levere lærebøker og PC innen fristen for å unngå fakturakrav !


Laste ned ppt "EKSAMEN VÅREN 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google