Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra semesterstart V15 læring til høst 15 Mål: Studenter få samme svar uansett hvor de henvendelser seg mht tilgang til emner i lys av studentenes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra semesterstart V15 læring til høst 15 Mål: Studenter få samme svar uansett hvor de henvendelser seg mht tilgang til emner i lys av studentenes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra semesterstart V15 læring til høst 15 Mål: Studenter få samme svar uansett hvor de henvendelser seg mht tilgang til emner i lys av studentenes rettigheter og plikter OVERORDNET: STUDENTER IKKE SENDES RUNDT

2 Årsenhet (Anne-Lise ordner Bjørknes); UNG-studenter & bachelorprogramstudenter, minimum 1.-3.-semesters studenter: meldes til undervisning i obligatoriske eller sterkt anbefalte emner (forutsetter avtaler mellom programpunkt og emneeierenhet), Programpunktet informere om dette i forkant av de aktuelle semestrene. Masterprogramstudenter får bistand av sitt programpunkt som tar kontakt med emneeierenhet hvis studenten i sin godkjente plan har emne fra annen enhet Innvekslingsstudenter - emne (disse har et eget felles mottaksmøte): hvordan håndterer instituttene i de tilfeller studentene IKKE får plass på ønskede emner – kommunikasjonen med studenten? ; Effektiviserende/ryddende tiltak? Pågående prosjekt som arbeider for at HMS-undervisningen gjøres om til e- læringsmoduler. Mål at dette er ferdig til 01.08.15. Vi snakker mer om dette på første arbeidsstue for undervisningsplanleggingen. Spørsmål fra (potensielle) enkeltemnestudenter vedrørende studierett, påmelding til emner etc, henvises til MN-studieinfo (OBS: FS-emnesamlebilde-påmeldingstype – ikke forskjellsbehandling) ALLE studenter som av ulike grunner meldes direkte av programpunktet og / eller emneeierenheten (når studierett er i orden) må få beskjed av den som melder dem opp om at påmeldingen forutsetter at studenten selv ordner semesterregistrering og betaling av semesteravgift innen gjeldende frister. Informasjon SKAL sendes fra FS.

3 Enkeltemnesøkere jf http://www.mn.uio.no/studier/opptak/enkeltemner.html http://www.mn.uio.no/studier/opptak/enkeltemner.html Overordnet: Ingen enkeltemnestudent – uansett nivå gis tilgang til emne før studierett er på plass (Person som på eget ansvar eventuelt følger åpen undervisning har INGEN «fortrinnsrett» når ev. restplasser i undervisningen legges ut) Bachelor: studierett fra før? (Sjekk FS!) -Ellers søke via Søknadsweb innen 01.08.15 -Tildeles studierett 14.-17. august -Skal selv etteranmelde seg til undervisning fra og med 18.08.15 (Husk REALFAG må sjekkes med fagprofil)

4 Enkeltemne master (OBS: REALMAS m/ INT må søke HVERT semester – betinger «friske» engelsk-kunnskaper) -Studierett fra før? (Sjekk FS!) -Ellers søke via Søknadsweb innen 07.08.15 -Tildeles studierett 14. – 17. august OBS-ekstra for REALMAS m/ INT-studenter: må oppgi emneønsker i nettskjema (OBS: emnene i dette tar utgangspunktet i oversikten: http://www.uio.no/english/studies/courses/matnat/?filter.l evel=master&filter.semester=h15 (Vi ber derfor om at hvilke emner som fremkommer på denne listen er kvalitetssikret lokalt). REALMAS m/ INT-studenter får (bare) emnebegrenset studierett (emneendringsønsker må først meldes MN-studieinfo) -Skal selv etteranmelde seg til undervisning fra og med 18.08.15; http://www.uio.no/english/studies/courses/matnat/?filter.l evel=master&filter.semester=h15 Konkret eksempel

5 «Enkeltemne» ph.d./hospitanter OBS: Studieprogram i emnesamlebilde «Eksterne» personer selv søke om hospitantplass, For emner som gis intensivt: -enheten kan gjøre avtale (for å sikre at vi har arbeidsressurser); -i så fall samle opp dokumenterte søknader på hospitantsstatus lokalt, oversende samlet til MN-studieadm. alle opplysninger (fullstendig navn (etter/for), fødselsdato og personnummer + kjønn, statsborgerskap, privat bostedsadresse i hjemland)


Laste ned ppt "Erfaringer fra semesterstart V15 læring til høst 15 Mål: Studenter få samme svar uansett hvor de henvendelser seg mht tilgang til emner i lys av studentenes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google