Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbudsbrev (’term sheet’) og prosess frem til låneavtale

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbudsbrev (’term sheet’) og prosess frem til låneavtale"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbudsbrev (’term sheet’) og prosess frem til låneavtale
Advokat Kaare P. Sverdrup

2 Lånetilsagn/term sheet Temaer
Forholdet mellom Term Sheet og låneavtale Viktige punkter å regulere Nødvendig detaljnivå Involvering av ekstern juridisk bistand

3 Term sheet Forholdet til låneavtale
Når er bindende avtale inngått? Mulighet for å presisering, utfylling og eventuelt fravikelse av term sheet? Der avtalen er uklar eller taus må den tolkes og eventuelt utfylles Bakgrunnsretten – finansavtaleloven og generelle avtalerettslige og obligasjonsrettslige prinsipper Finansavtaleloven – forbrukerlovgivning, men vil være anvendelig i næringsforhold med mindre avtalen inneholder fraskrivelser

4 Term sheet Sentrale kommersielle vilkår Struktur
Beløp, rente og gebyr Utbetaling, løpetid og nedbetalingsplan Struktur Kontantstrømmer Sikkerhetspakke Finansiell assistanse / skranker i lov eller vedtekter Øvrige forpliktelser (covenants) Standard/transaksjonsspesifikke Financial covenants Forsikringer Bakgrunnsrett / markedspraksis

5 Term sheet Conditions Precedent Frist for opptrekk/availability
Standard – er referanse tilstrekkelig? Transaksjonsspesifikke – bør listes opp Frist for opptrekk/availability Misligholdsbestemmelser – ”Events of Default” Bakgrunnsrett – krav til vesentlig mislighold? Markedspraksis Tvungen tilbakebetaling av deler av lånet – for eksempel ”change of control”

6 Term sheet Nødvendig detaljnivå
Standard/Transaksjonsspesifikke vilkår Tilgjengelig markedspraksis / bakgrunnsrett Sikkerheter Hvis krav om ny sikkerhet: banken bundet overfor låntaker Hvis ønske om frafall av sikkerhet: potensiell kredittkomité Kryssmislighold / ”cross acceleration” ”declared”/”capable of being declared” ”Change of control” bestemmelser Hva utgjør ”change of control”? Forholdet til verdipapirhandelloven – tilbudsplikt m.v.

7 Term sheet Betydning Hovedforpliktelsene må avtales så tidlig som mulig. Bankene vil ofte forsøke å ta generelle forbehold ved å henvise til at endelig låneavtale vil inneholde ’sedvanlige bestemmelser om ”renteregulering, rentesikring, sikkerhet, øvrige forpliktelser i lånets løpetid og mislighold”. Sentrale og viktige diskusjoner kan da bli utsatt Dokumentasjonsforbehold fra bankenes side? Hvis ikke, vil et signert term sheet utgjøre en fullstendig og bindende avtale mellom partene Bindende avtale = rett og plikt til å ta opp lånet Legge til rette for en effektiv prosess frem mot låneavtale Angir rammene – den som vil utenfor rammene har ”forhandlingsrisikoen” Bankenes kredittbehandling – ’kommiterte’ tilbud. Unngå ytterligere involvering av kredittkomité Akseptert term sheet kan være et substitutt for låneavtale, men da bør dette være et bevisst valg fra låntaker Hvis term sheet kun danner grunnlaget for en etterfølgende låneavtale, er arbeidet med term sheet verdifullt. Et godt term sheet gir normalt en langt mer effektiv prosess med låneavtalen

8 Term sheet Involvering av ekstern juridisk bistand
Trend – ”slaget står her” Mulig skjevhet ved at låntager setter på store ressurser mens de legger press på banken for å holde kostnadene nede Skal man ha detaljerte diskusjoner om vanskelige punkter eller utsette problemet (”TBA”)? Hvor er ekstern juridisk bistand spesielt viktig? Kompliserte transaksjoner med tanke på struktur, herunder kontantstrømmer, sikkerhetspakke og finansiell assistanse etc. Strukturmemo fra revisor Gjennomgang av conditions precedent knyttet til underliggende dokumenter (certepartier, leieavtaler etc.)


Laste ned ppt "Tilbudsbrev (’term sheet’) og prosess frem til låneavtale"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google