Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Petroleumslogistikk ved HiM og MFM Presentasjon for Petropolen 21.mai 2015 Rektor Hallgeir Gammelsæter, HiM.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Petroleumslogistikk ved HiM og MFM Presentasjon for Petropolen 21.mai 2015 Rektor Hallgeir Gammelsæter, HiM."— Utskrift av presentasjonen:

1 Petroleumslogistikk ved HiM og MFM Presentasjon for Petropolen 21.mai 2015 Rektor Hallgeir Gammelsæter, HiM

2 Alle bachelorstudentene i logistikk ved HiMolde kan velge ett semester hvor en jobber i bedrift i Norge eller i utlandet så sant de oppfyller karakterkravet for utplassering. Studenten jobber da med faglige relevante oppgaver i bedriften og skriver en fordypningsoppgave om en bestemt problemstilling. Utdanningsprogram

3

4 MSc in Petroleum Logistics (ny) Samarbeid med Gubkin Russian State University of Oil and Gas - en.gubkin.ruen.gubkin.ru –Ledende russisk universitet –Dekker alle områder: Leting, utvinning og transport (logistikk) – på land og til sjøs. –Gubkin er til stede i «hele» Russland fra arktiske strøk til sør

5 MSc in Petroleum Logistics Programstruktur: –1. og 3. semester i Norge, men med bidrag fra forskere ved Gubkin –2. semester ved Gubkin –4. semester er masteroppgave i Norge eller Russland –Mulighet for to vitnemål Noen sentrale emner: –Basics of Petroleums Logistics –Global Energy –Transportation and Forwarding of Hydrocarbons in a Supply –International Oil and Gas Logistics –Basics of Oil and Gas Technology

6

7 Trial Lecture and Defence of the Thesis for the PhD degree Ellen Karoline Norlund holds her trial lecture and defends her PhD- thesis at Molde University College – Specialized University in Logistics. Time for Trial Lecture: Friday 22 May at 10.15 – 11.00, room A- 112 Trial Lecture Title: “The management of environmental externalities of logistics services from a shipper perspective. Theory vs practice” Time for Defence: Friday 22 May at 13.15 - room A-112 Title of Thesis: "Green transportation planning in offshore supply"

8 1. Green transportation planning in offshore supply (E. Norlund) 2. Investment planning in Norwegian gas transport sector (K. Shaton) 3. Platform supply under weather uncertainty (Y. Maisiuk) 4. Management of information flow in oil and gas upstream supply chain (A. Karalkova) 5. Algorithms for supply vessel planning with multiple commodities (E. Sopot) 6. Emergency preparedness in offshore operations (M. Brachner) 7. Smart Solutions for Offshore Petroleum Production: Field Infrastructure Design, Production Logistics, Economic Evaluation of the Completion (Y. Redutskyi) 8. Capacity and flows planning in offshore petroleum logistics (Y. Kisialiou) 8 Relevante PhD-prosjekt ved HiM

9

10 Senter for Petroleumslogistikk ved Molde Campus

11 Hovedoppgaver:  Igangsetting av FoU-aktiviteter  Lage arena for økt næringslivsforbindelse  Hjemmeside/profilering  Årlig fagkonferanse  Drifte (og dra nytte av) en sterk styringsgruppe 13.09.2013 11 Styringsgruppe:  Torbjørn Svendsen, Gassco  Lars Haug, Norsea Group  Kristoffer Jensen, iKuben (Prezioso)  Finn Amundsen, Molde Kunnskapspark  Hallgeir Gammelsæter – rektor HiM  Geir Svenning – avd.leder EUV HiM  Oddmund Oterhals - Prosjektleder

12  KomVekst og NPF M&R har samarbeidet om Offshore logistikkonferansen siden 2010  HiM med medlem av programkomiteen  Møteplass for logistikkansatte i bransjen 13.09.2013 12

13 EPIAF EFFECTS OF PETROLEUM INVESTMENTS IN THE ARCTIC FRONTIER Presentasjon: Senter for petroleumslogistikk Molde, 18.3.2015

14 MÅLSETNING Forbedre kunnskapsgrunnlaget om lokale/regionale ringvirkninger fra etablering av petroleumsrelaterte aktiviteter i nye områder – Identifisere mekanismer (agglomerasjon/klyngemekanismer) og deres betydning for regional utvikling og vekst Nærhet til kunder/leverandører Velfungerende markeder for spesialisert arbeidskraft Læringseffekter/kunnskapsoverføring Forbedre modeller for estimering/predikering av ringvirkninger Treffsikre virkemidler – Analysere og gi anbefalinger om hvilke virkemidler og incentivordninger kan bidra til å styrke lokale/regionale ringvirkninger Inkludere regional infrastruktur som driver for lokalt innhold Økt kunnskap om betydningen av valgt utbyggings-/teknologiløsning på omfanget av ringvirkninger 14

15 PARTNERE OG ØKONOMISKE RAMMER I EPIAF 15


Laste ned ppt "Petroleumslogistikk ved HiM og MFM Presentasjon for Petropolen 21.mai 2015 Rektor Hallgeir Gammelsæter, HiM."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google