Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sjelesorgens teologi – tradisjoner og posisjoner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sjelesorgens teologi – tradisjoner og posisjoner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sjelesorgens teologi – tradisjoner og posisjoner
Equmeniakyrkan, Göteborg 22.april 2015 Leif Gunnar Engedal

2 «det urolige hjerte» Augustin:
«Du har skapt oss til deg, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg» Confessiones ( år 398)

3 pilegrimen og gardskona

4 En Gud som bøyer seg mot jorden

5 Sjelesorgens fundament: en trinitarisk teologi om «Guds urolige hjerte»
«Gud er navnet på et fellesskap som åpner seg i hellig kjærlighet mot verden» En bevegelse i Gud Deus adventus – Han som kommer Å være menighet er å være delaktig i «bevegelsen i Gud» * I sjelesorgen handler Han som bøyer seg – og som kommer

6 Sjelesorgens «dyder» - og gardskonas praksis
«ansiktets lys» «sjelens lydhørhet» «et glass vann» «velsignelsen»

7 Sjelesorgens sammenhenger
Sjelesorg i praksis handler om: (1)Den treenige Guds nærvær og handlinger i verden (2)Den troende menighets sosiale og sakramentale fellesskap (3)Den troende menighets tjeneste i og for verden (4)Livshjelp til enkeltmennesker og fellesskap

8 Paradigmer i sjelesorgens teori
Det kerygmatiske paradigme Det terapeutiske paradigme Det eklesiologiske paradigme Det sosio-politiske paradigme

9 «det kerygmatiske paradigme»
Åpenbaringen Guds ord Pastoren/sjelesørgeren …… Konfidenten Synden Oppgjøret - Skriftemålet Frigjøring og oppreisning

10 «det terapeutiske paradigme»
* Personen Relasjonen Prosessen

11 «det ekklesiale paradigme»
Tilhørigheten i fellesskapets «vi» Det sosiale fellesskap Det sakramentale fellesskap

12 «det sosio-politiske paradigme»
Urett og undertrykkelse Maktstrukturer Frigjøring gjennom empowerment

13 fra paradigmer til «dimensjoner»
Hverdags-dimensjon: agora-sjelesorg Terapeutisk dimensjon: krise;konflikt;intrapsykisk og relasjonell nød Kerygmatisk dimensjon: evangelium midt i livet; oppgjør; tilgivelse; skriftemål Rituell dimensjon: kasualia og ritualer Profetisk dimensjon: sosio-politisk kritikk Filosofisk dimensjon: eksistensielle samtaler med søkende Åndelig veilednings- dimensjon: lengsel og fordypning av gudsrelasjon

14 Sjelesorgens alfa & omega

15 Sjelesorgens muligheter
Equmeniakyrkan Göteborg 22.april 2015 Leif Gunnar Engedal

16 Eksistensielle utfordringer i en sekularisert og postmoderne kultur ?
Det svåraste för människan är att vara utesluten, att inte få gensvar, att inga ögon väntar, att inget hjärta slår för henne, att hon inte behövs på jorden, ej heller i andra världar ML: H N (2010)

17 frykt og lengsel ? Ȍvergivenhet heter vår fruktan.
Tilhörighet vår lengtan. Fruktan och längtan styr världen, men endast Längtan duger till nyckelsmed ML: H N (2010)

18 Identitetsdannelse – en komplisert konstruksjon med mange biter og bidragsytere

19 Sentrale muligheter - viktige begreper i sjelesorgens teori
Healing Guiding Sustaining Reconciling Empowering Liberating

20 «den trofaste hyrden» Kjenner sauene – og elsker dem
Kjenner «landskapet» – vet hvor farene lurer og hvor næringsrik kost finnes Gir alt for å verne mot farer og lede på gode stier

21 «a wounded healer» Kjenner lidelsen og fortvilelsen som sin egen
Vet at lidelse hører livet til og at mørket kan åpne seg mot lyset Frykter ikke smerte og gråt, men tåler og rommer Ser langfredagens mørke som veien til oppstandelse og nytt liv

22 «agents of hope» Kjenner mørket , men orienterer seg mot lyset
Ser etter ressurser og muligheter Evner å formidle håp – både «hverdagens små håp» og troens store håp

23 «den nære fremmed» - medvandreren
Øver trofasthet og innlevelse Har tro på de små skritt Lavmælt og alminnelig nærvær Evner å vise vei uten å gå i veien Solidarisk medvandrer

24 Hvor ligger utfordringene for oss ?
Hverdags-dimensjon: agora-sjelesorg Terapeutisk dimensjon: krise;konflikt;intrapsykisk og relasjonell nød Kerygmatisk dimensjon: evangelium midt i livet; oppgjør; tilgivelse; skriftemål Rituell dimensjon: kasualia og ritualer Profetisk dimensjon: sosio-politisk kritikk Filosofisk dimensjon: eksistensielle samtaler med søkende Åndelig veilednings- dimensjon: lengsel og fordypning av gudsrelasjon

25 Et «asketisk» program for sjelesørgere: Hva trenger vi å øve på?
(1)Øve «person-kompetansen» (2)Øve den kommunikative kompetansen (3)Øve den hermeneutiske kompetansen (4)Øve den teoretiske kompetansen (5)Øve den «åndelige kompetansen»

26


Laste ned ppt "Sjelesorgens teologi – tradisjoner og posisjoner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google