Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor organisasjon? Hvorfor har dere engasjert dere?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor organisasjon? Hvorfor har dere engasjert dere?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor organisasjon? Hvorfor har dere engasjert dere?

2 1) Politisk interessearbeid Felles interesser Bedre vilkår Tilrettelegging Lettere hverdag Informasjonsarbeid Talerør/representasjon Virkelighetsbeskrivelser Politisk påvirknings- arbeid

3 2) Samlingspunkt for medlemmer Felles møteplass Møte noen i samme situasjon Utveksle erfaringer Lære av hverandre Lære av fagfolk Sosialisering, bli kjent med andre Mestrings- arbeid / Likemanns- arbeid

4 Hva er avgjørende for at en organisasjon eller et nettverk skal fungere? «folk blir bare med i en organisasjon hvis de får konkrete medlemsfordeler som rabatter, reiseavtaler eller bedre tilgang på varer»

5 Litt «teori» om å organisere seg Mennesker velger hvilke grupper de vil søke tilhørighet hos i stor grad basert på hva slags identitet (forståelse av seg selv) de kan få gjennom gruppa. Et positivt fellesskap vil ofte være tegn på at her kan man ha en identitet og selvforståelse som skaper selvtillit og gir ressurser man kan bruke også andre steder i livet. Ren økonomisk egeninteresse kan være en årsak til at man melder seg inn et sted, men da vil medlemskapet antakelig henge mindre sammen med identitet.

6 Oppfattes ikke tilhørigheten til en organisasjon som en del av identiteten, er det mindre motivasjon for å engasjere seg frivillig eller rekruttere nye. Eksempel: Man kan gjerne ha lønnet arbeid et sted og «drite i» organisasjonen, men hvis man skal engasjere seg frivillig gjør man det delvis fordi man ønsker å ha organisasjonen som en del av sin identitet. Litt «teori» om å organisere seg

7 Fra passive til aktive

8  Gi dem ansvar og eierskapsfølelse  Tilpass tilbudet  Vis muligheten for å bli med Hvordan skape identitet?

9 Hva er avgjørende for at en organisasjon eller et nettverk skal fungere? Skap noe som flere vil være «en del av» og ikke bare «med på» Gi rom for flere interesser og identiteter Vis at medlemskap er positivt

10

11 Tips Bruk tid på det som engasjerer Ha en sosial organisasjon Ta godt vare på de som bidrar Gjør det enkelt å ta del og bidra Tenk litt utenfor boksen Vær åpen for nye forslag Kast dere etter de mulighetene som kommer

12 Velkommen som styreleder Som styreleder har man ansvar for å kalle inn til og lede styremøtene og årsmøtet. Styreleder har overordnet ansvar for at styret behandler de saker som hører under styrets ansvarsområde og for å holde styret oppdatert og informert i ulike saker. En leders oppgave vil blant annet være å delegere oppgaver til de andre styremedlemmene. Det vil i mange tilfeller også være naturlig at lederen taler på vegne av organisasjonen i ulike sammenhenger. Styreleder har ansvar for å gjennomføre medarbeidersamtale med daglig leder og ha jevnlig kontakt med daglig leder.

13 Velkommen som økonomiansvarlig Den økonomiansvarlige skal til enhver tid ha oversikt over organisasjonens inntekter, utgifter og eiendeler, samt skaffe informasjon om frister og annet vedrørende pengesøknader. Den økonomiansvarlige har sammen med styret ansvaret for at budsjett lages og følges opp. Økonomiansvarlig har ofte ansvar for utarbeiding av søknader, økonomisk rapportering, føring av medlemslister og utarbeiding av årsregnskap. Økonomiansvarlig er ofte sentral i innkreving av medlemskontingent. Det er viktig at man framstår ryddig og troverdig for å kunne få økonomisk støtte til drift. Ta ting etter hvert, og samle alt i en egen perm. Vær ikke redd for å spørre de andre i styret om hjelp!

14 Velkommen som sekretær I tillegg til å føre referat fra møtene, kan sekretæren gjerne ha ansvar for utsending av brev, Facebook/twitter-oppdateringer, skrive søknader, utarbeide rapporter, skrive i avisen, sørge for annonsering og kunngjøring av møter. En møteinnkalling bør inneholde følgende: Navn på organisasjon Tid og sted Aktivitet/type møte (styremøte, medlemsmøte, temamøteetc) Om det koster noe Program eller saksliste Evt navn på foredragsholder og tittel på foredrag Hvis det er innkalling til styremøte, så bør hver sak kommenteres og ha et forslag til vedtak dersom noe skal vedtas. Lengre saksutredninger kan legges ved som vedlegg. Alle saker skal ha løpende nummerering, som nullstilles for hvert nytt styreår. I referatet føres samme saksnummerering som i innkallingen.

15 Styrets oppgaver 1.Strategisk tenkning Styret har ansvar for strategisk tenkning. Dette innebærer blant annet: Utarbeide visjon og mål for organisasjonen (3-10 års perspektiv) Organisasjonsstruktur (omorganisering/effektivisering/nedsetting av råd og utvalg) Velge nye arbeidsområder/profilområder Profilering/infoarbeid/media Nye inntekter/offentlig støtte Hvordan forbedre kommunikasjon med medlemmene

16 Styrets oppg. 2 2. Service Styret skal være en ressurspool for de ansatte og bidra med kunnskap på sine områder. Dette forutsetter aktiv kommunikasjon mellom styre og ansatte.

17 Styrets oppg. 3 3) Sikre sunn drift/kontroll a) Økonomisk kontroll b) Følge opp de ansatte c) Sikre at aktivitetene er i samsvar med målsettingene for organisasjonen

18 Styrets oppg. 4 I henhold til aksjeloven § 6-12 til 6-13 skal styret: Sørge for forsvarlig organisering av virksomheten Fastsette planer, budsjetter og retningslinjer Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og sikre betryggende kontroll Iverksette de undersøkelser de finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Det er nok at ett styremedlem ber om mer informasjon om saken. Styret skal ha tilfredsstillende behandlingsgrunnlag før de fatter vedtak.


Laste ned ppt "Hvorfor organisasjon? Hvorfor har dere engasjert dere?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google