Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velferdsteknologi -teknologi i omsorg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velferdsteknologi -teknologi i omsorg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velferdsteknologi -teknologi i omsorg

2 Teknologi i omsorg: Fridom og sjølvstende til den enkelte bruker
Støtte til pårørende Bedre ressursutnytting i tenestene

3 Teknologi i omsorg «Velferdsteknologi handlar ikkje om teknologi,…. men om menneske» (N.P.Nissen) Krev ending i - Tenkemåte - Organisering - Arbeidsprosessar - Tenestetilbod 10 % teknologi, 90 % endringsarbeid Tenkemåte: Kva kan vi hjelpe deg med- kva kan vi hjelpe deg til å klare sjølv? Korleis kan vi legge til rette for eigenmestring? Korleis kan vi hjelpe folk til å klare å bu i eigen heim lenger og utsette innlegging i sjukeheim? Korleis kan vi jobbe smartare og bruke tida vår på direkte menneskekontakt? Finnes det teknologi for eksempel vk? Smartare fagsystem? Korleis kan vi jobbe smartare i institusjon? Større fridom? Mindre fotfølging og ein til ein? Trygge uteområde? Tverrfagleg samhandling Organisering: Kommunerolla Frivillig arbeid Pårørande rolla Eige ansvar Arbeidsprosessar: Kven gjer kva? Rollefordeling Bygg –smarte løysingar Fleksibilitet-ha tilgang til nødvendig informasjon Tenesteforløp Sømløse tenester Tenestetilbod: Mobil helse Vk Varsling-

4 Utfordringsbildet "Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av  forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag." -Sitat Kåre Hagen

5 Utfordringsbildet Tolking av lovverket Teknologitilpassing
Minst mulig inngripende Teknologitilpassing Kommunerolle Legge til rette for Sørge for Ta ansvar for Organisering Kostnadsfordeling

6 Kva gjer vi no, kva er vårt ansvar som sjukepleiarar?
Tenke- kva kan vi gjere annaleis? Arbeidsmåte?-elektronisk nøkkel, kvardagsrehabilitering Teknologi? –dørvarsling, fallmatte «Ååå eg skulle ønske att!!» Vere positiv til å teste nye ting 

7 ALV-Møre Tverrprofesjonell kompetansebygging -kommune
-høyskole/universitet -næringsliv -borger Forsking Seminar Undervisning Utprøvingsprosjekt


Laste ned ppt "Velferdsteknologi -teknologi i omsorg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google