Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økt innsats for tilbakekall av førerkort etter Vegtrafikklovens §34 - effekt på trafikksikkerhet Evaluering av prosjekt i Møre og Romsdal Fridulv Sagberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økt innsats for tilbakekall av førerkort etter Vegtrafikklovens §34 - effekt på trafikksikkerhet Evaluering av prosjekt i Møre og Romsdal Fridulv Sagberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økt innsats for tilbakekall av førerkort etter Vegtrafikklovens §34 - effekt på trafikksikkerhet Evaluering av prosjekt i Møre og Romsdal Fridulv Sagberg Transportøkonomisk institutt Skadeforebyggende forum, 23. april 2015

2 Side2 Om prosjektet Evaluering 2014 Start 2010, etablert samarbeidsgruppe

3 Side Vegtrafikklovens § 34  Regulerer politiets adgang til å tilbakekalle førerrett for personer som ikke oppfyller lovbestemte krav til å inneha førerkort  Kriterier:  Svekket syn, helse eller førlighet  Mangelfulle kunnskaper eller kjøreferdighet  Misbruk av rusmidler (fra 2010)  Utilfredsstillende vandel (fra 2004) 3

4 Side Eksempler på aktiviteter i prosjektet  Fokus på meldeplikten for helsepersonell  Informasjonsmøter for helsepersonell  Politiet har i økende grad krevd kjørevurdering eller helseattest ved mistenkelig kjøreatferd el.l.  Statens vegvesen og politiet har holdt møter med trafikklærere  Flere mediaoppslag om helse og førerkort 4

5 Side Metode for evaluering  Antall inndragningssaker (tilrådinger fra fylkesmannen) før og etter 2010  Antall trafikkulykker før og etter 2010  Sammenligning mellom Møre og Romsdal og resten av landet  Korrigert for antall førerkort 5

6 Side Resultater: Antall inndragningssaker 6 Størst grunn til å forvente effekt på ulykker her

7 Side Aldersfordeling for inndragningssaker 7

8 Side Personskadeulykker 8  Endring fra 2001-09 til 2011-12  M&R: -30 %  Øvrige:-26 %  Ikke statistisk signifikant forskjell

9 Side Dødsulykker  Endring fra 2001-2009 til 2011-2012  M&R: - 66 %  Øvrige fylker: -35 %  Statistisk signifikant forskjell 9

10 Side Helse- eller rusrelaterte dødsulykker 10 År Tilstand 200520062007200820092010201120122013 Blandingsrus100201110 Selvvalgt ulykke?010110011 Alkoholpåvirkning121423102 Påvirket av annet000001021 Sykdom110221110 Totalt rus/sykdom341956354 Prosent av alle23,125,0 40,938,585,760,0100,036,4 Alle dødsulykker13164221375511

11 Side Konklusjoner  Resultatene tyder på at økt omfang av tilbakekalling av førerrett har redusert ulykkesrisikoen  Utfordring: Hvordan få enda bedre rutiner for å identifisere førere som ikke fyller lovens krav til førerkort?  Mer vekt på sjekk av vandel?  Jfr. UPs rapport «Hvem fortjener politiets oppmerksomhet» (2009): Ca. 35% av «skyldige» førere i ulykker er tidligere straffet  Viktig med tiltak for å hindre kjøring uten førerkort  Kontrollvirksomhet  Ny teknologi 11


Laste ned ppt "Økt innsats for tilbakekall av førerkort etter Vegtrafikklovens §34 - effekt på trafikksikkerhet Evaluering av prosjekt i Møre og Romsdal Fridulv Sagberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google