Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS102 Advokat Lars Baklund. Ansvarlig selskap (ANS) og selskap med delt ansvar (DA) Minst to deltagere i ANS og DA, sel. § 1-1 Ubegrenset personlig ansvar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS102 Advokat Lars Baklund. Ansvarlig selskap (ANS) og selskap med delt ansvar (DA) Minst to deltagere i ANS og DA, sel. § 1-1 Ubegrenset personlig ansvar."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS102 Advokat Lars Baklund

2 Ansvarlig selskap (ANS) og selskap med delt ansvar (DA) Minst to deltagere i ANS og DA, sel. § 1-1 Ubegrenset personlig ansvar for deltakere i ANS og DA Reglene om ANS og DA har store likhetstrekk og er regulert i selskapsloven kapittel 1 og 2 I et ANS er det økonomiske ansvaret solidarisk både i forhold til selskapet og mellom deltakerne I et DA hefter deltagerne kun for en bestemt brøkdel av selskapets forpliktelser (prorata)

3 Ansvarlig selskap (ANS) og selskap med delt ansvar (DA) Ansvarlige selskaper skal registreres i Foretaksreg. Ansvarlig selskap stiftes ved at det inngås en selskapsavtale, sel. § 2-3 Ikke nødvendig med innskudd i selskapet Selskapsmøtet er selskapets høyeste organ, sel. § 2-8 Kreves enstemmighet hvis ikke annet er avtalt, sel. § 2-12 Selskapet kan ha et styre og en daglig leder, sel. §§ 2-13 og 2-18 Konkurranseforbud, sel. § 2-23 Overskudd og underskudd deles likt mellom deltakerne hvis ikke annet er avtalt, sel. § 2-25 Må ha samtykke fra øvrige deltagere for å overdra selskapsandel, sel. § 2-28 Eierandeler går ikke over ved arv, sel. § 2-31 Uttreden, sel. § 2-32 flg

4 Samvirkeforetak (SA) Samvirkeloven Sammenslutning som har til formål å ivareta medlemmenes interesser som etterspørrere eller tilbydere av varer eller tjenester Medlemmene vil ofte ha et eierforhold til foretakets formuesmasse Rett til overskuddsandel som regel knyttet til omsetning, ikke eierandel Økonomiske foreninger kan også være omfattet av samvirkeloven, ref. § 1 (ingen eierrettigheter)

5 Samvirkeforetak (SA) Enkelte spesiallover (borettslagsloven) Samvirkeloven § 1 Fem hovedelementer som alle må være oppfylt: Krav om at det foreligger en sammenslutning Krav om økonomisk hovedformål Krav om omsetning mellom foretak og medlem Krav om at avkastning fordeles etter omsetning Krav om begrenset deltakeransvar

6 Samvirkeforetak (SA) Sammenslutningskriteriet: Fellesaktivitet mot felles mål Økonomisk hovedformål: Skal ivareta medlemmenes interesser som etterspørrer eller tilbyder av varer eller tjenester Egne medlemmer viktigste kundegruppe (i motsetning til et AS/ASA) Omsetningskriteriet Omsetning (utveksling av varer/tjenester) mellom foretak og medlem Hvis hovedformål er omsetning med utenforstående er vi utenfor samvirkebegrepet

7 Samvirkeforetak (SA) Fordelingskriteriet Lovteksten angir tre former for anvendelse av overskudd Stående i virksomheten – intern kapitaloppbygging Etterbetaling til medlemmene Forrenting av innskutt kapital (andelsinnskuddet) Begrenset deltakeransvar, samvirkel. § 3 Hefter kun med sine andelsinnskudd overfor selskapets kreditorer (tilsvarende som et AS/ASA)

8 Samvirkeforetak (SA) Samvirkelovens stiftelsesregler er enklere og kortfattede enn aksjelovens regler, samvirkel. §§ 8 tom 13 Innskudd i foretaket i ulike varianter, samvirkel. § 3 jf § 16 Ikke krav til minste innskuddskapital Vanlig med innskudd i forbindelse med stiftelsen Spareinnskudd (egen kapital) Låneinnskudd (annens kapital) Medlemskontingent er ikke innskudd iht loven Ordinær omsetning er ikke innskudd Innskudd i objekter må kunne balanseføres

9 Samvirkeforetak (SA) Andelsinnskudd Kjennetegnes ved at det lyder på et bestemt beløp, vilkår for medlemskap og betales ved innmelding Spare- og låneinnskudd Tre-delt formål: Tilføre foretaket kapital Tilby medlemmer gunstige sparealternativ Gjøre foretaket mindre avhengig av ekstern finansiering


Laste ned ppt "JUS102 Advokat Lars Baklund. Ansvarlig selskap (ANS) og selskap med delt ansvar (DA) Minst to deltagere i ANS og DA, sel. § 1-1 Ubegrenset personlig ansvar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google