Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer med betongrør og kummer i Norge Av Terje Reiersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer med betongrør og kummer i Norge Av Terje Reiersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer med betongrør og kummer i Norge Av Terje Reiersen

2 Noe av innholdet på hjemmesiden

3 Historisk utvikling rør Betongrør fra 50-tallet har historisk vært vår største konkurrent En ny æra begynte i 1970 (NS 3027/3028) Ytterligere forbedringer (skjøt-teknologi) gjennom Alfanor og PRE-BAS på 80-tallet Etter at betongrørs styrke ble øket 30-40 % gjennom nye vegnormaler i 1992 har betongrør oppnådd et meget ”sterkt” renommé Ovalarmering for å begrense rissvidden i bruksgrensetilstand

4 Eksempel på merking av rør 1.Produsentens reg.nr. hos Kontrollrådet 2.Produksjonsuke og år 3.Nominell innvendig diameter i mm 4.Maksimal overdekning over topp rør 5.Vekt i tonn 6.Produsentens identitetsmerke 7.Kontrollrådets merke (Sertifiseringsorgan) 8.Produktstandard/Produsentgruppe 9.Innstøpt glidepakning 10.Angir tetthet (T = tetthetsgaranterte rør) 11.Angir om røret er armert/uarmert 12.Angivelse på rør som må posisjoneres spesielt ved legging. OPP 12

5 Ny armeringsutforming Enkel med bøyleOval armering

6 Prefabrikkerte kumelementer Støpejernslokk Støpejernsramme Justeringsring Kjegle Mellomdekkering Bunnseksjon Betonglokk Justeringsring Topplate Bunnseksjon med renneløp

7 Kumskjøter TypeDimensjonAnmerkning BASAL1000 - 3000Spesifikasjon i.h.t. Basal. Falsskjøt med glidepakning, type F118. BASAL ig1000 - 2000Spesifikasjon i.h.t. Basal. Skjøt med innstøpt gummipakning, (ig).

8 Anleggsutførelse

9 Ny NS 3420 og Håndbok 018

10 Spesielle forhold overvann Tung anleggstrafikk og tele

11 Forhold som må vurderes v/anleggsdrift Dimensjonerende akseltrykk er 260 kN ved 0,5 meter overdekning. –Av aksellasten er: 150 kN statisk last 110 kN dynamisk tillegg fra støt (75 % av statisk last) Ved større laster må rørene dimensjoneres spesielt eller overdekningen økes. Dynamisk tillegg fra støt: En ujevn og/eller dårlig vedlikeholdt anleggsvei vil gi vesentlig større støttillegg enn 75%. Forsøk har vist støttillegg på opp til 300%.

12 Forhold som må vurderes v/anleggsdrift Dumper med aksellast inntil 250 kN forekommer Et støttillegg på inntil 300 % må i visse tilfeller forventes Meget ujevn anleggsveien. Høy hastighet anleggstrafikk meget stor massetransport Antatt aksellast inkl. støttillegg:1000 kN Tillatt aksellast inkl. støttillegg: 260 kN

13 Punktbelastning mot betongrør Særlig stikkrenner kan være utsatt for punktdeformasjon fra stein som presses mot rørvegg Luftgjennomgang i stikkrenner (skorsteinseffekt) vil kunne gi en betydelig frostsone rundt rennen Er omkringliggende masser telefarlige og samtidig inneholder stein, vil stein under fundament over tid bevege seg mot røret (ref: bondens jorde) Granittsteinen på bildet ble knust ved 14 tonns belastning. Da røret senere ble belastet med en stålsylinder (ø30mm) oppsto brudd i betongrøret ved 24 tonn.

14 Påvirkning fra tele

15 Prognos förnyelsebehov utifrån livslängder (Stockholms Vatten) André Meyer SV

16 Kloakkstopp Stockholm André Meyer SV

17 NYHETER Utvikling av renneutforming

18 Energitap i avløpsnett Dårlig hydraulisk utforming Eksempler fra Trondheim

19 Energitap i avløpsnett Matematisk 3D-modell (SINTEF) X/Y – kum - X – kum: 90 graders innløp - Y – kum: 45 graders innløp

20 Energitap i avløpsnett Fysisk modellforsøk Resultater - eksempel

21 Energitap i avløpsnett Foreslåtte verdier –Bedre gjengivelse av virkeligheten –Verdier som er høye nok til å være sikker på at ledninger er ”riktig” dimensjonert og vil fungere godt

22 Nytt VA-Miljøblad nr. 14 Forslag til k b :

23 Eksempel på ”prosjektering” av vannkum

24 Vannkonsoll DNLastkrav PN 16 10039 kN 15081 kN 200139 kN 250210 kN 300300 kN 400515 kN

25 Utforming av kummer DISKUSJON: Kombinertkum har noen fallgruber som må hensyntas: Stålkonsoll og krefter fra vanntrykk Utforming renneløp (kurvatur og rennehøyde) Innstøping av plastmuffer SeparatkummerKombinertkum


Laste ned ppt "Erfaringer med betongrør og kummer i Norge Av Terje Reiersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google