Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer med betongrør og kummer i Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer med betongrør og kummer i Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer med betongrør og kummer i Norge
Av Terje Reiersen

2 Noe av innholdet på hjemmesiden

3 Historisk utvikling rør
Betongrør fra 50-tallet har historisk vært vår største konkurrent En ny æra begynte i 1970 (NS 3027/3028) Ytterligere forbedringer (skjøt-teknologi) gjennom Alfanor og PRE-BAS på 80-tallet Etter at betongrørs styrke ble øket % gjennom nye vegnormaler i 1992 har betongrør oppnådd et meget ”sterkt” renommé Ovalarmering for å begrense rissvidden i bruksgrensetilstand

4 Eksempel på merking av rør
OPP 12 Produsentens reg.nr. hos Kontrollrådet Produksjonsuke og år Nominell innvendig diameter i mm Maksimal overdekning over topp rør Vekt i tonn Produsentens identitetsmerke Kontrollrådets merke (Sertifiseringsorgan) Produktstandard/Produsentgruppe Innstøpt glidepakning Angir tetthet (T = tetthetsgaranterte rør) Angir om røret er armert/uarmert Angivelse på rør som må posisjoneres spesielt ved legging.

5 Ny armeringsutforming
Enkel med bøyle Oval armering

6 Prefabrikkerte kumelementer
Betonglokk Justeringsring Topplate Bunnseksjon med renneløp Støpejernslokk Støpejernsramme Justeringsring Kjegle Mellomdekkering Bunnseksjon

7 Kumskjøter Type Dimensjon Anmerkning BASAL 1000 - 3000
Spesifikasjon i.h.t. Basal. Falsskjøt med glidepakning, type F118. BASAL ig Spesifikasjon i.h.t. Basal. Skjøt med innstøpt gummipakning, (ig).

8 Anleggsutførelse

9 Ny NS 3420 og Håndbok 018

10 Spesielle forhold overvann Tung anleggstrafikk og tele

11 Forhold som må vurderes v/anleggsdrift
Dimensjonerende akseltrykk er 260 kN ved 0,5 meter overdekning. Av aksellasten er: 150 kN statisk last 110 kN dynamisk tillegg fra støt (75 % av statisk last) Ved større laster må rørene dimensjoneres spesielt eller overdekningen økes. Dynamisk tillegg fra støt: En ujevn og/eller dårlig vedlikeholdt anleggsvei vil gi vesentlig større støttillegg enn 75%. Forsøk har vist støttillegg på opp til 300%.

12 Forhold som må vurderes v/anleggsdrift
Dumper med aksellast inntil 250 kN forekommer Et støttillegg på inntil 300 % må i visse tilfeller forventes Meget ujevn anleggsveien. Høy hastighet anleggstrafikk meget stor massetransport Antatt aksellast inkl. støttillegg: 1000 kN Tillatt aksellast inkl. støttillegg: 260 kN

13 Punktbelastning mot betongrør
Særlig stikkrenner kan være utsatt for punktdeformasjon fra stein som presses mot rørvegg Luftgjennomgang i stikkrenner (skorsteinseffekt) vil kunne gi en betydelig frostsone rundt rennen Er omkringliggende masser telefarlige og samtidig inneholder stein, vil stein under fundament over tid bevege seg mot røret (ref: bondens jorde) Granittsteinen på bildet ble knust ved 14 tonns belastning. Da røret senere ble belastet med en stålsylinder (ø30mm) oppsto brudd i betongrøret ved 24 tonn.

14 Påvirkning fra tele

15 Prognos förnyelsebehov utifrån livslängder (Stockholms Vatten)
Ansätta livslängder för olika material. Till dess ledning inte uppfyller funktionskrav. Lutning på kurvan – vissa går sönder fort andra kan hålla hur länge som helst. André Meyer SV

16 Kloakkstopp Stockholm
Plastmaterial dominerar avseende stopp. Möjlig förklaring – små dimensioner mest – mindre än btg generellt,mest Lagt de senaste ”dåliga” åren? Mer känsliga? André Meyer SV

17 NYHETER Utvikling av renneutforming

18 Energitap i avløpsnett Dårlig hydraulisk utforming
Eksempler fra Trondheim

19 Energitap i avløpsnett Matematisk 3D-modell (SINTEF)
X/Y – kum - X – kum: 90 graders innløp - Y – kum: 45 graders innløp

20 Energitap i avløpsnett Fysisk modellforsøk
Resultater - eksempel

21 Energitap i avløpsnett Foreslåtte verdier
Bedre gjengivelse av virkeligheten Verdier som er høye nok til å være sikker på at ledninger er ”riktig” dimensjonert og vil fungere godt

22 Nytt VA-Miljøblad nr. 14 Forslag til kb:

23 Eksempel på ”prosjektering” av vannkum

24 Vannkonsoll DN Lastkrav PN 16 100 39 kN 150 81 kN 200 139 kN 250
300 300 kN 400 515 kN

25 Utforming av kummer DISKUSJON:
Separatkummer Kombinertkum Kombinertkum har noen fallgruber som må hensyntas: Stålkonsoll og krefter fra vanntrykk Utforming renneløp (kurvatur og rennehøyde) Innstøping av plastmuffer


Laste ned ppt "Erfaringer med betongrør og kummer i Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google