Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INFORMASJON OM ELDREOMSORGENS ABC 16.04.15. Ved Kristin Aas Nordin Fag- og administrativ koordinator/ Spesialsykepleier Regionalt kompetansesenter for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INFORMASJON OM ELDREOMSORGENS ABC 16.04.15. Ved Kristin Aas Nordin Fag- og administrativ koordinator/ Spesialsykepleier Regionalt kompetansesenter for."— Utskrift av presentasjonen:

1 INFORMASJON OM ELDREOMSORGENS ABC 16.04.15. Ved Kristin Aas Nordin Fag- og administrativ koordinator/ Spesialsykepleier Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling.

2 Visjon SESAM: Samhandling for eldres helse og livskvalitet. Forskning Fagutvikling Formidling

3 Litt historikk Fra alderspsykiatriens ABC til Eldreomsorgens ABC Ca. 20.000 har til nå gjennomført ABC opplæring ELDREOMSORGENS ABC

4 ABC-modellen ELDREOMSORGENS ABC Eldreomsorgens ABC Aldring og omsorg Geriatri Psykiske lidelser i eldre år Funksjons- hemming og aldring Demens Miljø- behandling Demens- omsorgens ABC perm 2 Demens- omsorgens ABC perm 1

5 ELDREOMSORGENS ABC Aldring og omsorg En bedriftsintern opplæringsmodell for kommunehelsetjenesten

6 MÅLSETTING Eldreomsorgens ABC er en helhetlig læringspakke hvor hovedmålsettingen er å: sette i gang en utviklingsprosess hos den enkelte deltaker, og på arbeidsplassen En enkelte deltaker skal tilegne seg faktakunnskap inne fagområdene i studiematerialet Utvikle god kontakt mellom: «Hode, Hender og Hjerte» ELDREOMSORGENS ABC

7 Målgruppe Ansatte i kommunens helse- og omsorgstjeneste som på en eller annen måte har pasientkontakt ELDREOMSORGENS ABC

8 Tre hovedelementer i studieprogrammet Studiegruppene Studiematerialet Seminarene ELDREOMSORGENS ABC

9 Studiegruppene Selvdrevne Tverrfaglig sammensatte Sammensatt på tvers av arbeidsplasser Ideelt 6 – 8 deltakere pr gruppe ”Kontrakt” for samhandling ”Spleiselag” med arbeidstid/fritid DIALOGEN og gruppeprosessen i gruppa det viktigste! ELDREOMSORGENS ABC

10 Studiegruppene Det er viktig for deltakerne å: eie sitt eget studiemateriale være motivert og få hjelp til å opprettholde motivasjonen over tid oppleve anerkjennelse fra ledelsen for deltakelsen ELDREOMSORGENS ABC

11 Studiematerialet Fagstoffet er skrevet av fagpersoner innen fagfeltet med lang klinisk praksis Fagstoffet inneholder tallrike eksempler, problemstillinger og arbeidsoppgaver som deltakerne vil kjenne igjen fra egen hverdag Dette sikrer at studiematerialet er faglig oppdatert og virkelighetsnært Tidsbruk: ca. et år pr. perm ELDREOMSORGENS ABC

12 Studiematerialet Innhold 1.Brukerveiledning og læring. Omsorg 2.Etikk 3.Kommunikasjon 4.Noen aktuelle lover 5.Aldringens psykologi. Sosial aldring 6.Biologisk aldring 1 ELDREOMSORGENS ABC 7.Biologisk aldring 2 8.Mikrobiologi. Smittevern 9.Ernæring 10.Aktivitet 11.Dokumentasjon 12.Pårørende og nettverk 13.Legemiddelbruk

13 Seminarene Fagseminarer som oppstart til hver ny studieperm – Erfaringsutveksling – Motivering for videre arbeid – Faglig påfyll Avslutningsseminar med fokus på veien videre ELDREOMSORGENS ABC

14 Erfaringer Erfaringen viser at ansatte som gjennomfører Eldreomsorgens ABC: Får hevet sin realkompetanse, til beste for brukerne Får økt forståelse for andres arbeidssituasjon Får ofte økt selvtillit og blir motivert for formell utdanning/videreutdanning ELDREOMSORGENS ABC

15 Hva kan Eldreomsorgens ABC brukes til Realkompetansevurdering Klinisk fagstige/klinisk spesialist Lokale lønnsforhandlinger ELDREOMSORGENS ABC

16 Nøkkelfaktorer for å lykkes Bruker god tid på gruppeprosessen Tverrfaglig sammensatte grupper Ulike arbeidsplasser representert i gruppene Ledelsen sentralt stiller seg bak opplegget. Deltakerne opplever anerkjennelse fra nærmeste leder, - kunnskap etterspørres Kontaktperson ELDREOMSORGENS ABC

17 Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling SUS. Ta gjerne kontakt med koordinator: Kristin Aas Nordin. Kristin.marie.aas.nordin@sus.no Tlf. 51515563/ 47604541 SE VÅRE NETTSIDER SUS.NO/SESAM


Laste ned ppt "INFORMASJON OM ELDREOMSORGENS ABC 16.04.15. Ved Kristin Aas Nordin Fag- og administrativ koordinator/ Spesialsykepleier Regionalt kompetansesenter for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google