Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Når skal tette kummer velges Produktkrav Anleggskrav Nivåer av tetthet Valg av tetthetsnivå.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Når skal tette kummer velges Produktkrav Anleggskrav Nivåer av tetthet Valg av tetthetsnivå."— Utskrift av presentasjonen:

1 Når skal tette kummer velges Produktkrav Anleggskrav Nivåer av tetthet Valg av tetthetsnivå

2 Produktkrav tetthet (rør og kummer) Typetest Når rørene er montert utsettes de for et vanntrykk på 0,5 bar (5 mVS) i en prøveperiode på 15 minutter. I løpet av denne tiden tillates ikke dråpedannelse i skjøt eller rørvegg. Løpende prøving Basal Standard 10 % ved t < 125 Veggtykkelse (t)1 pr ant. produserte t < 40< 250 40 < t < 100< 500 100 < t < 125< 1000 125 < t-

3 Typeprøving av ig-skjøt rør Prøvekrav for tetthet over rørskjøt m/vinkelendring og tverrlast

4 Typeprøving tetthet av kummer Ig – kum Kum med løs pakning DNPrøvetrykkUttrekkTverrlast 1000, 12000,5 bar12 mm15 kN 14000,5 bar14 mm16,7 kN 1600, 20000,5 bar14 mm20 kN DNPrøvetrykk 1000, 1200, 14000,5 bar 1600, 20000,5 bar

5 Tetthetskrav anlegg H75.1 Forenklet tetthetsprøving med vann Tilført vannmengde skal være mindre enn 0,2 l/m2 innvendig kumoverflate i løpet av 30 minutter Ved valg av annen metode for tetthetsprøving av kummer enn forenklet tetthetsprøving, må det kontrolleres at kumringer og kjegle vil stå i mot de krefter som vil opptre under tetthetsprøving H75.2 Tetthetsprøving av kummer med luft For kummer DN < 1000 gjelder kravene i NS-EN 1610:1998 For kummer DN > 1000 og 1 meter vannsøyle *) I henhold til NS-EN1610 DN Tid for trykkfall Tillatt trykkfall 1000*10 min0,15 m 120025 min0,5 m 140031 min 30 s0,5 m 160038 min 30 s0,5 m 200053 min 40 s0,5 m 240070 min 40 s0,5 m

6 Kumskjøter TypeDimensjonAnmerkning BASAL1000 - 3000Spesifikasjon i.h.t. Basal. Falsskjøt med glidepakning, type F118. BASAL ig1000 - 2000Spesifikasjon i.h.t. Basal. Skjøt med innstøpt gummipakning, (ig).

7 Anbefalt tetthetsnivå kummer Redusert tetthetskrav Produktkrav: BASAL kum, ikke T-merket. Ingen krav til tetthet i gods eller skjøt. Det anbefales benyttet gummipakning i skjøt. Anbefalt bruksområde: Der lekkasje ikke har vesentlig betydning for omliggende konstruksjoner, omgivelser eller som forurensning. Anbefales benyttet til kummer til overvann, sandfang og vannkummer med drenering, samt der grunnvannstanden ligger dypere enn kummen og hvor det ikke er fare for oppstuvning. Spesielle forhold ved montering: Viktig med strekkutjevning av pakning, hvis optimal tetthet ønskes. Tetthetskrav anlegg: Ingen

8 Anbefalt tetthetsnivå kummer Vanlig tetthetskrav Produktkrav: T-merket BASAL kum. Skjøt og gods er dokumentert med prøvetrykk på 5 meter vannsøyle i 15 minutter uten drypp. Det skal benyttes gummipakning i skjøt. Anbefalt bruksområde: Der lekkasje kan føre til begrenset skade på konstruksjoner, omgivelser eller som forurensning. Anbefales benyttet til kummer til spillvann, fellesavløp og vannkummer uten drenering. Spesielle forhold ved montering: Viktig med strekkutjevning av pakning for å oppnå tetthet i skjøt. Tetthetskrav anlegg: Ved vannfylling (uten trykk) tillates en etterfylling på 0,2 l/m2 i løpet av en prøvetid på 30 minutter. MERK SPESIELT AT akseptkriteriet ved prøving i fabrikk er ”ingen drypp” i løpet av 15 minutter. Dette kravet vil derfor også godtas som akseptkriterie for reklamasjon på anlegg ved lekkasje gjennom gods. Fordi pakningen blir montert ute på anlegget og at kummen kan bli utsatt for et sidetrykk gjelder ikke reklamasjonsretten lekkasje gjennom skjøt.

9 Anbefalt tetthetsnivå kummer Høyt tetthetskrav Produktkrav: T-merket BASAL ig-kum. Skjøt og gods er dokumentert med prøvetrykk på 10 meter vannsøyle i 15 minutter uten drypp, samt tverrlast i skjøt på 50 kN. Anbefalt bruksområde: Ved spesielle forhold der konstruksjoner, omgivelser eller resipient er spesielt sårbar for lekkasje eller forurensning. Anbefales benyttet til kummer som skal være varig tette og tørre. Spesielle forhold ved montering: Spissende og pakning skal smøres med egnet glidemiddel. Tetthetskrav anlegg: Ved vannfylling (uten trykk) tillates en etterfylling på 0,2 l/m2 i løpet av en prøvetid på 30 minutter. MERK SPESIELT AT akseptkriteriet ved prøving i fabrikk er ”ingen drypp” i løpet av 15 minutter. Dette kravet vil derfor også godtas som akseptkriterie for reklamasjon på anlegg ved lekkasje gjennom gods og kumskjøt.

10 Valg av tetthetsnivå Byggherre velger Samme krav, uavhengig av funksjon? Type kumTetthetskrav RedusertVanligHøytVarig tørr Spillvann?? Overvann?? Sandfang?? Vann?? Fellesavløp?? Tanker/ utskillere ????


Laste ned ppt "Når skal tette kummer velges Produktkrav Anleggskrav Nivåer av tetthet Valg av tetthetsnivå."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google