Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Når skal tette kummer velges

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Når skal tette kummer velges"— Utskrift av presentasjonen:

1 Når skal tette kummer velges
Produktkrav Anleggskrav Nivåer av tetthet Valg av tetthetsnivå

2 Produktkrav tetthet (rør og kummer)
Typetest Når rørene er montert utsettes de for et vanntrykk på 0,5 bar (5 mVS) i en prøveperiode på 15 minutter. I løpet av denne tiden tillates ikke dråpedannelse i skjøt eller rørvegg. Løpende prøving Basal Standard 10 % ved t < 125 Veggtykkelse (t) 1 pr ant. produserte t < 40 < 250 40 < t < 100 < 500 100 < t < 125 < 1000 125 < t -

3 Typeprøving av ig-skjøt rør
Prøvekrav for tetthet over rørskjøt m/vinkelendring og tverrlast

4 Typeprøving tetthet av kummer
Ig – kum Kum med løs pakning DN Prøvetrykk Uttrekk Tverrlast 1000, 1200 0,5 bar 12 mm 15 kN 1400 14 mm 16,7 kN 1600, 2000 20 kN DN Prøvetrykk 1000, 1200, 1400 0,5 bar 1600, 2000

5 Tetthetskrav anlegg H75.1 Forenklet tetthetsprøving med vann
Tilført vannmengde skal være mindre enn 0,2 l/m2 innvendig kumoverflate i løpet av 30 minutter Ved valg av annen metode for tetthetsprøving av kummer enn forenklet tetthetsprøving, må det kontrolleres at kumringer og kjegle vil stå i mot de krefter som vil opptre under tetthetsprøving H75.2 Tetthetsprøving av kummer med luft For kummer DN < 1000 gjelder kravene i NS-EN 1610:1998 For kummer DN > 1000 og 1 meter vannsøyle *) I henhold til NS-EN1610 DN Tid for trykkfall Tillatt trykkfall 1000* 10 min 0,15 m 1200 25 min 0,5 m 1400 31 min 30 s 1600 38 min 30 s 2000 53 min 40 s 2400 70 min 40 s

6 Kumskjøter Type Dimensjon Anmerkning BASAL 1000 - 3000
Spesifikasjon i.h.t. Basal. Falsskjøt med glidepakning, type F118. BASAL ig Spesifikasjon i.h.t. Basal. Skjøt med innstøpt gummipakning, (ig).

7 Anbefalt tetthetsnivå kummer Redusert tetthetskrav
Produktkrav: BASAL kum, ikke T-merket. Ingen krav til tetthet i gods eller skjøt. Det anbefales benyttet gummipakning i skjøt. Anbefalt bruksområde: Der lekkasje ikke har vesentlig betydning for omliggende konstruksjoner, omgivelser eller som forurensning. Anbefales benyttet til kummer til overvann, sandfang og vannkummer med drenering, samt der grunnvannstanden ligger dypere enn kummen og hvor det ikke er fare for oppstuvning. Spesielle forhold ved montering: Viktig med strekkutjevning av pakning, hvis optimal tetthet ønskes. Tetthetskrav anlegg: Ingen

8 Anbefalt tetthetsnivå kummer Vanlig tetthetskrav
Produktkrav: T-merket BASAL kum. Skjøt og gods er dokumentert med prøvetrykk på 5 meter vannsøyle i 15 minutter uten drypp. Det skal benyttes gummipakning i skjøt. Anbefalt bruksområde: Der lekkasje kan føre til begrenset skade på konstruksjoner, omgivelser eller som forurensning. Anbefales benyttet til kummer til spillvann, fellesavløp og vannkummer uten drenering. Spesielle forhold ved montering: Viktig med strekkutjevning av pakning for å oppnå tetthet i skjøt. Tetthetskrav anlegg: Ved vannfylling (uten trykk) tillates en etterfylling på 0,2 l/m2 i løpet av en prøvetid på 30 minutter. MERK SPESIELT AT akseptkriteriet ved prøving i fabrikk er ”ingen drypp” i løpet av 15 minutter. Dette kravet vil derfor også godtas som akseptkriterie for reklamasjon på anlegg ved lekkasje gjennom gods. Fordi pakningen blir montert ute på anlegget og at kummen kan bli utsatt for et sidetrykk gjelder ikke reklamasjonsretten lekkasje gjennom skjøt.

9 Anbefalt tetthetsnivå kummer Høyt tetthetskrav
Produktkrav: T-merket BASAL ig-kum. Skjøt og gods er dokumentert med prøvetrykk på 10 meter vannsøyle i 15 minutter uten drypp, samt tverrlast i skjøt på 50 kN. Anbefalt bruksområde: Ved spesielle forhold der konstruksjoner, omgivelser eller resipient er spesielt sårbar for lekkasje eller forurensning. Anbefales benyttet til kummer som skal være varig tette og tørre. Spesielle forhold ved montering: Spissende og pakning skal smøres med egnet glidemiddel. Tetthetskrav anlegg: Ved vannfylling (uten trykk) tillates en etterfylling på 0,2 l/m2 i løpet av en prøvetid på 30 minutter. MERK SPESIELT AT akseptkriteriet ved prøving i fabrikk er ”ingen drypp” i løpet av 15 minutter. Dette kravet vil derfor også godtas som akseptkriterie for reklamasjon på anlegg ved lekkasje gjennom gods og kumskjøt.

10 Samme krav, uavhengig av funksjon?
Valg av tetthetsnivå Byggherre velger Samme krav, uavhengig av funksjon? Type kum Tetthetskrav Redusert Vanlig Høyt Varig tørr Spillvann ? Overvann Sandfang Vann Fellesavløp Tanker/ utskillere


Laste ned ppt "Når skal tette kummer velges"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google