Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk mal: Startside alt. 2 Viderebruk av offentlig data Kultur- og naturreise Lederseminar 11. mai 2015 Thomas Nortvedt -seniorrådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk mal: Startside alt. 2 Viderebruk av offentlig data Kultur- og naturreise Lederseminar 11. mai 2015 Thomas Nortvedt -seniorrådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk mal: Startside alt. 2 Viderebruk av offentlig data Kultur- og naturreise Lederseminar 11. mai 2015 Thomas Nortvedt -seniorrådgiver

2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Kultur- og naturreise - 11. mai 2015 Hvorfor jobbe med åpne data? Effektivisering: Når data blir delt mellom virksomheter får vi bedre samhandling, mer rasjonell tjenesteutvikling og bedre offentlige tjenester. Næringsutvikling og innovasjon: Næringslivet får mulighet til å utvikle nye tjenester, produkter og forretningsmodeller basert på tilgang til offentlig informasjon. Et mer åpent og demokratisk samfunn: Tilgang til grunnlag for beslutninger og prioriteringer i offentlig sektor gir bedre mulighet til å etterprøve forvaltningen.

3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Kultur- og naturreise - 11. mai 2015 Virkemidler Offentleglova mv. Digitaliseringsrundskrivet Retningslinjer Veileder NLOD Data.norge.no Datahotellet Datadelingsforum Norsk standard for beskrivelse og publisering av datakataloger og datasett Dialog med interessenter på sosiale medier Konkurranser/hackathons

4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Kultur- og naturreise - 11. mai 2015 Costs too much No business case Has commercial value It could breach privacy It’s classified It’s not ours and we don’t know whos it is Unsure about quality We don’t know where it is It’s not our job It’s not in a useful format I’m not authorized People will misuse it The minister will lose reputation It’s not ready yet The departmenent will lose reputation Files are too large We don’t have enough bandwith Thin edge of the wedge Can find it, but cannot access it It is out of date/too old We only have it on paper We don’t know if we’re allowed to do it legally Our secretary says no We’ve never done it before We don’t know why anyone would want it Don’t see the value Don’t have time/resources They can FOI it We’ll release it (but 90 % redact it) It is incomplete It is incorrect Comercially sensitive Mosaic theory - could put it together with other People would focus on the wrong things It may cause unnecessary public discussion We can’t confirm or deny we collect it Source: Prof. Robert Barr OBE Manchester Geomatics university of Liverpool

5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Kultur- og naturreise - 11. mai 2015 skoolgate

6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Kultur- og naturreise - 11. mai 2015

7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Kultur- og naturreise - 11. mai 2015

8 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Kultur- og naturreise - 11. mai 2015 Global Open Data Index

9 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Kultur- og naturreise - 11. mai 2015

10 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Kultur- og naturreise - 11. mai 2015 transportdata

11 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Kultur- og naturreise - 11. mai 2015 Sikre mer robust datafangst (annet enn buss og båt) Knytte lokasjonsdata til rutedata Videreutvikle standard elektronisk billettering Vegmeldinger i sanntid (Waze/Google eller Vegvesenet?) Økt bruk Utfordringer - transportdata

12 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Kultur- og naturreise - 11. mai 2015 Hvem skal lage denne?

13 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Kultur- og naturreise - 11. mai 2015 Stort potensial for kulturbaserte næringer Data som er lette å formidle og som folk har et forhold til Landsdekkende data som er lette å integrere med andre typer offentlige og private data Mye kompetanse i stort miljø med god forståelse for strukturerte og tilgjengelige data Åpne data frå et samlet kulturfelt omfatter også digitalt skapt materiale i forvaltningen Kulturdata

14 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Kultur- og naturreise - 11. mai 2015 Utfordringer knyttet til Opphavsrett Digital kompetanse Prioritering Usikkerhet knyttet til framgangsmåte Økt bruk Utfordringer - kulturdata

15 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Kultur- og naturreise - 11. mai 2015 TypeTilgjengelig Administrative grenser2013 Vegdata (inkl. nedlasting av adressedata) 2013 N50- N5000 Kartdata Raster og vektor2013 Terrengmodeller (10x10 og 50*50)2013 Stedsnavn Norge2013 Illustrasjonskart2013 Digital EFS2014 Historiske kart sjø2011 Kart og eiendomsdata 1/2 Gratis og fri viderebruk

16 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Kultur- og naturreise - 11. mai 2015 TypeTilgjengelig Sjø informasjonNei Kartserier SjøNei PosisjonstjenesterNei Historiske landkart, samt flybilderNei Grunnboken [1] Nei [1] MatrikkelNei Detaljerte kartdataNei (Adressedata vil bli gjort tilgjengelig i 2015.) Kart og eiendomsdata 2/2 Informasjon mot betaling

17 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Kultur- og naturreise - 11. mai 2015 Sjøkart – hensynet til nasjonal sikkerhet, delvis også hensynet til internasjonale avtaler om salg av autoriserte elektroniske sjøkart Grunnbok og matrikkel – hensynet til personvernet Detaljerte kartdata (FKB) – Kartverket er ikke enerådende rettighetshaver, men er dette sammen med kommunene og en rekke andre virksomheter Detaljerte ortofotokart (flybildekart) mv. – hensynet til nasjonal sikkerhet. Kartverket er rettighetshaver sammen med kommunene og en rekke andre virksomheter Når det gjelder finansiering, er det en tilleggsutfordring knyttet til detaljerte kartdata og posisjoneringsdata at etablering, drift og forvaltning her skjer med betydelig innslag av samfinansiering. Det er derfor usikkert om viljen til samfinansiering i tilstrekkelig grad fortsatt vil være til stede dersom det blir mulig å være ”gratispassasjer”. Utfordringer – kart- og eiendomsdata

18 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Kultur- og naturreise - 11. mai 2015 forskningsdata

19 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Kultur- og naturreise - 11. mai 2015 Utfordringer - forskningsdata Delingskultur Mangler insentiver for å dele Ressurssituasjon – tid og kompetanse Manglende infrastruktur

20 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Kultur- og naturreise - 11. mai 2015 Statlig sektorKommunal sektor Aggregerte dataFIN/DFØKostra? TransaksjonsdataVirksomheterKommuner? Offentlige utgifter FIN/DFØ jobber med å tilgjengeliggjøre StatRes aws DFØs månedlig rapporter skal ut i løpet av 2015 Hvor aggregerte er egentlig KOSTRA-data? Hvordan øke bruken?

21 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Kultur- og naturreise - 11. mai 2015 Snurr film…


Laste ned ppt "Norsk mal: Startside alt. 2 Viderebruk av offentlig data Kultur- og naturreise Lederseminar 11. mai 2015 Thomas Nortvedt -seniorrådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google