Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fv.7 Hardangertunnelen Del 2 Strategisk analyse. Dagens hovudvegnett Riksvegar Fylkesvegar Jondal Arna Trengereid Tysse Os Eikelandsosen Gjerdmundshamn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fv.7 Hardangertunnelen Del 2 Strategisk analyse. Dagens hovudvegnett Riksvegar Fylkesvegar Jondal Arna Trengereid Tysse Os Eikelandsosen Gjerdmundshamn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fv.7 Hardangertunnelen Del 2 Strategisk analyse

2 Dagens hovudvegnett Riksvegar Fylkesvegar Jondal Arna Trengereid Tysse Os Eikelandsosen Gjerdmundshamn Granvin Norheimsund Tørvikbygd Årsnes Fv.49 Fv.48 Rv.7 E39 E134 Venjaneset Hatvik Fv.7 E16 Nesttun

3 Sannsynleg framtidig hovudvegstruktur med ny E39, E16 og ringvegsystem i Bergen mm. AKTUELLE/MOGLEGE PROSJEKT: 1.E39, Bergen-Os 2.E39 Os-Stord 3.E16 Bergen – Voss 4.E39, Nyborgtunnelen 5.E134, Seljestad-Haukeli 6.Rv.7 Hardangerviddatunnel 7.Ringveg i Bergensområdet Jondal Arna Trengereid Tysse Os Eikelandsosen Norheimsund Gjerdmundshamn Tørvikbygd Årsnes Venjaneset Hatvik Voss 1 4 3 2 5 6 7 Granvin Håfjellstunnelen

4 E39 Hardanger Hardangertunnel 1.Del av kortaste aust-vest samband (Fv7/Rv7) 2.Omkøyringsveg/beredskapsveg for E16 4.Tverrsamband Bergen-E134 E 134 Rv.7 3.Regionbygging Bergen-Hardanger og Bergen - Samnanger/Fusa Samnanger Fusa Hardangertunnel – transportfunksjonar

5 1. Kortaste aust-vest sambandet er via Hardangertunnelen

6 Trengereid Granvin Fv.7 E16 Hardangertunnel Med ny veg Tysse- Espeland: Ekstra innkorting : 6 km

7 Trengereid Granvin Fv.7 E16 Hardangertunnel Med ny veg Tysse- Espeland: Ekstra innkorting : 7 min

8 2. Fv.7 via Hardangertunnel er beredskapsveg for E16

9 Beredskapsveg for E16 Hardangertunnel og evt. framtidig ny veg Tysse-Espeland som omkøyringsveg/ beredskapsveg for E16. Trengereid E16 Rv.7 Hardangertunnel Fv.7

10 3. Hardangertunnelen som grunnlag for regionbygging Bergen-Hardanger - Voss

11 4. Framtidig tverrsamband Bergen – E134 via Hardangertunnelen

12 Jondal Eikelandsosen Tysse Arna Trengereid 3: 26 3: 13 3:00 3: 17 Granvin Norheimsund Alternative køyreruter Bergen – E134 Reisetid - dagens vegnett

13 Jondal Eikelandsosen E39, kryss Endelausmarka Tysse Espeland Arna Trengereid Alt. 1 Alt. 2 Fjøsanger Alternative framtidige tverrsamband Bergensområdet – E134 («Hordalandsdiagonal») Alternativ 1: via Norheimsund (Kvam) Alternativ 2: via Eikelandsosen (Fusa) Odda Liavatnet Vågsbotn Norheimsund Hardangertunnel

14 Jondal Hardangertunnel Eikelandsosen E39, kryss Endelausmarka Tysse Espeland Arna Trengereid Alt. 1a Alt. 1b Alt. 2a Fjøsanger Hovudalternativ og varianter Bergen – E134 Via Kvam Alternativ 1a: Norheimsund-Trengereid-Arna Alternativ 1b: Norheimsund-Tysse-Espeland Via Fusa Alternativ 2a: Eikelandsosen-E39/Endelausmarka Alternativ 2b: EikelandsosenTysse-Espeland Alt. 2b Odda Liavatnet Vågsbotn Norheimsund

15 Jondal Eikelandsosen Tysse Arna Trengereid Fjøsanger Reisetid rekna som snitt reisetid til følgjande knutepunkt i Bergensregionen: Liavatnet Fjøsanger Arna Vågsbotn Nygårdstangen Odda Liavatnet Vågsbotn Norheimsund Nygårdst.

16 Jondal Hardangertunnel Eikelandsosen E39, kryss Endelausmarka Tysse Espeland Arna Trengereid Alt. 1a Alt. 1b Alt. 2a Fjøsanger Alt. 2b Odda Liavatnet Vågsbotn Norheimsund Utrekna reisetid til «tyngdepunktet» i Bergensregionen frå alternative kontaktpunkt for ny Hordalandsdiagonal: Fjøsanger : 8 min Espeland : 9 min Arna : 10 min

17 Jondal Hardangertunnel Eikelandsosen E39, kryss Endelausmarka Tysse Espeland Arna Trengereid Alt. 1 Alt. 2 Fjøsanger Potensiell framtidig reisetid Ferjefri løysing (visjon ) - hovudalternativ 1 og 2 Odda Liavatnet Norheimsund 1: 40 1: 31

18 Jondal Hardangertunnel Eikelandsosen E39, kryss Endelausmarka Espeland Arna Trengereid Fjøsanger Potensiell framtidig reisetid Ferjefri løysing (visjon ) - hovudalternativ og variantar 1: 39 1: 31 1: 38 1: 40 Alt. 1a Alt. 1b Alt. 2a Alt. 2b Norheimsund

19 Jondal Hardangertunnel Eikelandsosen E39, kryss Endelausmarka Espeland Arna Trengereid Fjøsanger Reisetider Bergen – E134 Med ferje Jondal 2: 16 2: 08 2: 27 2: 29 Alt. 1a Alt. 1b Alt. 2a Alt. 2b Norheimsund

20 Jondal Tysse Arna Trengereid Fjøsanger REGIONBYGGING Dagens situasjon - reisetid til Bergen sentrum (Nygårdstangen) Eikelandsosen Norheimsund Øystese Rosendal 2: 25 0:46 1:10 2: 02 2: 42 1:16 1: 11

21 Jondal Tysse Espeland Arna Trengereid Fjøsanger REGIONBYGGING Ny Hordalandsdiagonal via Kvam (alt. 1) - reisetid til tyngdepunktet i Bergensområdet Eikelandsosen Norheimsund Øystese Rosendal 0:40 0:23 0:43 0: 38 1: 30 1: 15 0: 50

22 Jondal Tysse Arna Trengereid Fjøsanger Eikelandsosen Norheimsund Øystese Rosendal 1:00 1: 05 0: 36 0:30 1: 24 1: 39 0: 59 REGIONBYGGING Ny Hordalandsdiagonal via Fusa (alt. 2) - reisetid til tyngdepunktet i Bergensområdet

23 Mogleg etappevis utbygging av ny transportakse Bergen-E134 via Hardangertunnel

24 Jondal Eikelandsosen Tysse Espeland Arna Fjøsanger Etappevis utbygging av Alt. 1, via Hardangertunnel Fase 0: Dagens vegnett 3:00 Norheimsund-Bergen 60 min. Norheimsund

25 Jondal Tysse Espeland Arna Fjøsanger Etappevis utbygging av Alt. 1, via Hardangertunnel Trinn 1: Hardangertunnel Hardangertunnel 2:48 Norheimsund-Bergen 48 min. Eikelandsosen Norheimsund

26 Jondal Tysse Espeland Arna Trengereid Fjøsanger Etappevis utbygging av Alt. 1, via Hardangertunnel Trinn 2: E16, Arna-Trengereid (4 felt) Hardangertunnel 2:46 Norheimsund-Bergen 46 min. Eikelandsosen Norheimsund

27 Jondal Tysse Espeland Arna Trengereid Fjøsanger Etappevis utbygging av Alt. 1, via Hardangertunnel Trinn 3: Steinsdalen-Tørvikbygd mm. Hardangertunnel 2:30 Norheimsund-Bergen 46 min. Eikelandsosen Norheimsund

28 Jondal Tysse Espeland Arna Trengereid Fjøsanger Etappevis utbygging av Alt. 1, via Hardangertunnel Trinn 4: Ny, ferjefri veg Tysse-Espeland Hardangertunnel 2:08 Norheimsund-Bergen 38 min. Eikelandsosen Norheimsund

29 Jondal Tysse Espeland Arna Trengereid Fjøsanger Etappevis utbygging av Alt. 1, via Hardangertunnel Trinn 5: Ferjefri kryssing Jondal Hardangertunnel 1:31 Norheimsund-Bergen 38 min. Eikelandsosen Norheimsund

30 Jondal Tysse Espeland Arna Trengereid Fjøsanger Etappevis utbygging av Alt. 1, via Hardangertunnel Ferdig utbygd Eikelandsosen Norheimsund 1:31

31 Framtidig diagonal Bergen – E134 bør gå via Fv.7 Hardangertunnel (Alternativ 1 framfor alternativ 2) Kortaste reisetid Best egna for etappevis utbygging Størst effekt på regionbygging Lågast investeringskostnad

32 E16 – anbefalt konsept etter utgreiing

33 E16 – alt. traseear vurdert for utgreiing

34 Jondal Hardangertunnel Eikelandsosen Tysse Espeland Arna Trengereid K5 Fjøsanger Potensiell framtidig reisetid Bergen – Voss, med ny E16 K5 (tilrådd i KVU) K4G Odda Norheimsund 1: 02 1: 04 K4G

35 Jondal Eikelandsosen Tysse Trengereid K5 Potensiell framtidig reisetid Norheimsund – Voss og Norheimsund – Bergen: K5 (tilrådd i KVU) K4G Odda Norheimsund K4G 0: 32 1: 10 Espeland K4G K5 0: 38 0: 58

36 Odda Bergen sentrum Eikelandsosen Jondal Ev.39 Tysse Ev.16 Rv.49 Rv.13 Rv.48 Voss Granvin Kvamskogen Arna Norheimsund 5.000 1.400 800 1.100 600 2.000 2400 500 10.900 Hardangertunnelen 2.800 Trafikkgrunnlag ÅDT 2020 (med Hardanger- Tunnelen)

37 Odda Bergen sentrum Eikelandsosen Jondal Ev.39 Tysse Ev.16 Rv.49 Rv.13 Rv.48 Voss Granvin Kvamskogen Arna Norheimsund - 200 -100 +200 -300 + 200 -1.800 + 600 +2.800 Effekt av Hardanger- tunnelen (endring i ÅDT) trafikkauke trafikkavlasting Hardangertunnellen

38 Finansiering Alt. 1. 100% statleg finansiering som del av Hordalandsdiagonal Bergen – E134 ? Alt. 2 Delfinansiering med bompengar - 50% bompengefinansiering mogleg med 15 års bompengeperiode - Takstnivå vert med dette ca. 65 kr.

39 Planprosess og framdrift


Laste ned ppt "Fv.7 Hardangertunnelen Del 2 Strategisk analyse. Dagens hovudvegnett Riksvegar Fylkesvegar Jondal Arna Trengereid Tysse Os Eikelandsosen Gjerdmundshamn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google