Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksamensinformasjon Vg3

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksamensinformasjon Vg3"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksamensinformasjon Vg3
Oslo kommune Utdanningsetaten Persbråten videregående skole Eksamensinformasjon Vg3 Hovedregel: Alle Vg3 elever skal opp til eksamen i norsk skriftlig, to skriftlige trekkfag og et muntlig (M/P) fag

2 Beskjed om skriftlig trekk
Persbråten videregående skole Beskjed om skriftlig trekk Onsdag 13. mai kl Etter felles frokost for alle i vg3, får elevene ark med det skriftlige trekket utlevert

3 Persbråten videregående skole
Rom: Pershall Persbråten videregående skole Rom: Pershall Persbråten videregående skole Rom: Elite Persbråten videregående skole Rom: Pershall

4 Eksamensplan Persbråten videregående skole Tirsdag 19.5.
Uke Dato 21 Tirsdag 19.5. Eksamen: Matematikk R1 og S1, Fremmedspråk/morsm. nivå 1 Onsdag 20.5 Eksamen: Matematikk R2/S2, morsmål nivå II, Spansk II, Tysk II, Fransk II, Spansk I+II, Tysk I+II Forberedelse: Engelsk Vg1, Økonomistyring, Økonomi og Ledelse Informasjonsteknologi 2, Historie og Filosofi 2 Torsdag 21.5 Eksamen: Engelsk Vg1, Morsmål/fr.språk nivå III, Økonomistyring, Økonomi og Ledelse, Informasjonsteknologi 2, Historie og Filosofi 2 Fredag 22.5 Eksamen: Fysikk2 Forberedelse: Rettslære 2  22 Tirsdag 26.5 Eksamen: Rettslære 2, Kjemi 2, Matematikk 1P/1T Onsdag 27.5. Eksamen: Treningslære 1, Matematikk 2P, Biologi 2 Torsdag 28.5. Eksamen: Norsk sidemål Forberedelse: Norsk som andrespråk Fredag 29.5. Eksamen: Norsk hovedmål, Norsk som andrespråk 23 Tirsdag 2.6. Forberedelse: Politikk & Menneskerettigheter, Entreprenørskap & bedriftsutvikling2 Onsdag 3.6. Eksamen: Treningslære 2, Internasjonal engelsk, Politikk og Menneskerettigheter, Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2, Samfunnsfaglig engelsk

5 Datoer for muntlig eksamen
Persbråten videregående skole Datoer for muntlig eksamen 23 Fredag 5.6 Offentliggjøring muntlig trekk Vg3 (til 9.6) 24 Mandag 8.6 Forberedelsesdag til 9.6 Tirsdag 9.6 Muntlig eksamen Vg3 Onsdag 10.6 Offentliggjøring muntlig trekk Vg3 (til 12.6) Torsdag 12.6 Forberedelsesdag til 12.6 Fredag 12.6 25 Mandag 15.6 Offentliggjøring muntlig trekk Vg1/Vg2/Vg (til 17.6) Tirsdag 16.6 Forberedelsesdag til 17.6 Onsdag 17.6 Muntlig eksamen Vg1, Vg2 og Vg3

6 Sykdom ved eksamen Persbråten videregående skole
Hvis eleven blir syk ved eksamen: Eleven eller pårørende må ringe skolen om morgenen eksamensdagen og gi beskjed. Eleven eller pårørende må få levert eller få sendt legeerklæring snarest mulig og senest innen 3 dager.

7 Høsteksamen Persbråten videregående skole Er for elever som:
har gyldig forfall til den ordinære eksamen. Det blir foretatt nytt trekk av fag. for elever som har fått 1 - en til eksamen, skriftlig eller muntlig prøve for elever som har fått 1 - en i standpunktkarakter i fag som ikke ble trukket ut til eksamen. Prøvene er gratis. Eleven må gi skolen beskjed om han/hun ønsker å gå opp til ny, utsatt eller særskilt prøve. (Standpunktkarakteren blir stående ved en slik eksamen) Frist for oppmelding er 10. september. Prøvetidspunkt: november / desember.

8 Offentliggjøring av karakterer og ev. klagefrister
Persbråten videregående skole Offentliggjøring av karakterer og ev. klagefrister Dato Hva Hvor 8.6 Offentliggjøring av st.punktkarakterer Fronter + at karakterutskrift deles ut av kontaktlærer. 12.6 Hurtigklagefrist st.punktkarakterer Leveres kontoret 18.6 Ordinær klagefrist st.punktkarakterer 22.6 (20.6) Offentliggjøring av eksamenskarakterer Fronter (kan også fås ved oppmøte på skolen) 24.6?? Hurtigklagefrist eksamenskarakterer 2.7 Ordinær klagefrist eksamenskarakterer Karakteren ved muntlig eksamen blir opplyst rett etter eksaminasjonen er ferdig. Klagefrist er 10 dager etter avholdt eksamen. For eksamen 9.6 er fristen 19.6 For eksamen 12.6 er fristen Hurtigklagefrist er 17.6 For eksamen 17.6 er fristen 26.6

9 Vitnemål Persbråten videregående skole
Vitnemålet kan hentes i resepsjonen tirsdag 23. juni mellom klokken kl Etter 23.juni kan vitnemål hentes i skolens kontortid. ( ) Hvis noen andre enn eleven skal hente det, må vedkommende ha med skriftlig fullmakt fra deg. Ønsker eleven å få vitnemålet tilsendt, må han/hun levere frankert adressert konvolutt på forhånd i resepsjonen. Vitnemålene blir overført elektronisk til Nasjonal vitnemålsdatabase. Disse benyttes av

10 ONSDAG 17. JUNI klokken 18.00 AVSLUTNINGSFEST VG3
Persbråten videregående skole AVSLUTNINGSFEST VG3 ONSDAG 17. JUNI klokken 18.00


Laste ned ppt "Eksamensinformasjon Vg3"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google