Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utveksling og karriere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utveksling og karriere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utveksling og karriere
Hva betyr internasjonal erfaring for min karriere? Karrieresenteret v/Erna S. Kjensjord 21.April 2015

2 Velkommen til jobbsøkerkurs!
MÅL FOR KURSET Å skape bevissthet om: Hva sier arbeidsgivere om internasjonal erfaring? Hva ønsker de seg? Identifisere: hva har jeg med meg fra utvekslingsoppholdet: kompetanse, innsikt, motivasjon? Hva betyr det for mine forventninger til arbeidslivet? Hvordan vektlegge erfaringen i en jobbsøkerprosess? Hvilke muligheter finnes for å bygge internasjonal erfaring videre

3 Program Kl. 14.15 – 17.00 Del 1: ARBEIDSLIVETS BEHOV/MULIGHETER
IAESTE – sommerjobb i utlandet Hva sier arbeidsgivere om «internasjonal erfaring»? Del 2: MOTIVASJON : jobbønsker Hva kan et utvekslingsopphold bety? Hva betyr det for meg? Del 3: EGENPRESENTASJON Hva slags kompetanse kan jeg si at jeg har? Hvordan vektlegge denne kompetansen i CV og søknad? Hvordan bygge videre på det jeg har tilegnet meg?

4 Karrieresenteret UiA «Vi bygger bro mellom UiAs studenter og arbeidsliv» Veiledning Kurs og workshops Møteplasser (karrieredager, Formål: forberede deg best mulig til jobbsøkerprosessen og arbeidslivet som venter. Resultatet: Presentasjon (CV, søknad, intervju) og bevissthet om muligheter

5 Det handler om å finne sammenhengen mellom…
Hva kan jeg? Hva vil jeg? Behov

6 Slik vurderes kompetansen
Personlighet Relevant Erfaring Oppnådde Resultater Utdannelse Utdannelsen blir mange ganger som en inngangsbillett, men på sikt er det erfaring, resultater og ikke minst personligheten som teller mest. Hvordan har du brukt utdanningen din og hvilken person er du? For dere er det viktig å fremheve den erfaringen dere faktisk har, også gjennom å tenke på studiene som jobb.. Dere får erfaring herfra hele tiden! Slik vurderes kompetansen

7 I denne sammenhengen er vi her med tanke på hva det betyr å reise på utveksling i forhold til jobb senere. Arbeidsmarkedet blir stadig mer internasjonalt og stadig flere tar deler av en utdanning ute, noe som dere også har valgt å gjøre.. Handler dette oppholdet om noe mer enn eventyrlyst og ønske om å oppleve og erfare en ny kultur og et nytt sted? BEHOVENE

8 Arbeidslivet: «Reis ut!»
NHO: https://www.nho.no/Prosjekter-og-programmer/Female-Future/--reis-ut/ SiU: Studenter som reiser ut stiller sterkere på jobbmarkedet Noen stillingsannonser: Miljødirektoratet, rådgiver Forsvarsdepartementet, rådgiver Mattilsynet Stillingsannonsene etterspør, på ulikt vis, kunnskap om internasjonale forhold. Når den faglige kompetansen de spør etter er den rette, kan nettopp erfaringene og kompetansen fra utvekslingsoppholdet være det som avgjør.

9 Tverrfaglige ferdigheter!
Ifølge 64 prosent av arbeidsgiverne som har svart, får ansatte med internasjonal erfaring oftere større ansvar på jobb. De fleste arbeidsgiverne i undersøkelsen ønsker seg også ansatte med personlige egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning. 42 prosent flere Erasmus-studenter viste slike egenskaper da de kom hjem sammenlignet med andre studenter som ikke reiste ut. Studien har brukt metoder som har undersøkt respondentenes faktiske egenskaper, og ikke egenvurdering.

10 Behovet for språkkompetanse
”Engelsk er fortsatt det viktigste språket for å kommunisere med omverdenen, men det er stor mangel på folk som kan andre fremmedspråk, som fransk eller tysk […]Mange norske selskaper sliter med å finne ansatte med gode nok språkkunnskaper, og det er et problem som er voksende.” Lars-Kåre Legernes, adm.direktør i Norges handelskammer til E24, MEN: behov som ikke alltid er spesifisert i stillingsannonser

11 Hva språk- og kulturkompetanse kan bety…
Hellekjær (2007): «Fremmedspråk i norsk næringsliv - engelsk er ikke nok!» (intervju med ledere i norsk næringsliv) Ca. 50% av informantene fra eksportbedrifter oppga at de enten hadde fornærmet eller var usikre på om de hadde fornærmet potensielle handelspartnere som følge av utilstrekkelige språkferdigheter eller manglende kulturkompetanse. Over 20% oppga at de kom til kort i sosiale sammenhenger i internasjonale fora fordi de ikke evnet å delta i samtaler på like fot med andre mer språkkyndige deltakere (…) Videre oppga over 40% at deres bedrift hadde unngått, eller muligens hadde unngått, å oppsøke enkelte markeder på grunn av språkbarrierer (Hellekjær 2007, s.26, s.56) Prosjektet analyserer på grunnlag av mer enn 1000 utfylte spørreskjemaer fra mellom- og toppledere bruken av og behovet for fremmedspråkkunnskaper i norsk næringsliv. Resultatene viser at engelsk er helt uunnværlig, men også tysk brukes forbausende hyppig og at det utover tysk er et tydelig behov for ferdigheter i språk som fransk og spansk. Hvorfor har jeg dette med? Jo, for å belyse poenget at arbeidsgiverne ikke alltid er sikre eller tydelige på hva slags kompetanse de har behov for – og det blir opp til deg å overbevise om at ditt opphold i et annet land er av direkte verdi for arbeidsgiveren.

12 Hva sier tidligere utvekslingsstudenter?
Kandidatundersøkelsen 2013: Blant de som har tatt deler av utdanningen i utlandet (n=534), svarer et klart flertall på 73 prosent at studieoppholdet har vært en fordel for dem ved jobbsøking (Figur 5.4). Omtrent det samme svarer at studieoppholdet har vært en fordel i arbeidshverdagen. DIREKTE ANVENDBAR KUNNSKAP vs. INDIREKTE KOMPETANSE (forståelse, perspektiver, årvåkenhet) Språk- og kulturkompetanse kan være direkte anvendbart, men det kan også ligge mye «skjult» kompetanse (innsikt, forståelse, perspektiver) som påvirker hvordan du løser dine oppgaver.

13 Hva vil jeg? Å tenke på før du søker jobb: Hva liker jeg å gjøre?
Hva får jeg til? Mestring = lykke/tilfredshet Hvordan trives jeg med å jobbe – selve arbeidssituasjonen (selvstendig, ro, samarbeid, prosjekter, utadrettet, med folk, tempo, kontor osv.) Har jeg en drøm eller et mål? –Kort og lang sikt Handler min motivasjon om noe av det jeg opplevde «ute»? Bruk 2 min, gule lapper: Hva motiverte meg til å dra på utveksling? Hva likte jeg spesielt godt ved dette? Se etter muligheter for å få jobbe med internasjonale spørsmål, bruke språket, møte det flerkulturelle Norge, delta i europeisk samarbeid etc. Vi vet at det utlyses mange stillinger daglig fortsatt, og at utdannelse er en meget god inngangsbillett; hva da med veien inn til jobbsøkingen for dere? Mene noe om motivasjon på sikt, men finne motivasjon på veien dit. Hva motiverer deg? 1. Tema/områder (interesser) 2. Arbeidsoppgaver (ferdigheter) 3. Arbeidssituasjonen / rolle (personlighet) Må skrive om hvor du har motivasjonen din – i søknaden.

14 Forberedelser til jobbsøking – deg selv
Forut for CV og søknad: Kompetansekartlegging Hva kan jeg nå? Fagkunnskaper, forståelse, metodisk tenkning, argumentasjon, balansere synspunkt, planlegge oppgaver, jobbe i team, presentere…(?) Hva betyr nettopp min kombinasjon av studier (spesialisering/valgfag), arbeidserfaring, annen erfaring (utenlandsopphold, hobbyer, verv, organisasjonsarbeid), personlige egenskaper? Hva har jeg erfart om meg selv? Hvordan fungerer jeg i ulike roller – hva er mine styrker? Trives jeg med å legge frem ting muntlig? Har jeg kreative sider? Dette er spørsmål som du bør stille deg når du skal prøve å fange helheten i kompetansen din – hva den røde tråden er, hva som utpeker seg. For noen av dere vil det være interessen for å reise, eller å møte andre kulturer, være den røde tråden – eller i hvert fall en «driver» for de valgene du har tatt.

15 Hva slags kompetanse har jeg utviklet?
Hva betyr utenlandsoppholdet? Språk? Kultur? Annen undervisningsform? Kunnskap om land? Nettverk Erfaringer utenom studiene Kunnskap = forståelse, perspektiv Personlig utvikling? Tilpasningsdyktighet? Initiativ? Nysgjerrighet? Utholdenhet? Problemløsningsevner? Fleksibilitet? Utadvendthet? Sosial kompetanse? Selvstendighet? Evne til å tolke og forstå NIFU Step sin undersøkelse viser også at over halvparten opplever at arbeidsgiver mangler kjennskap til utdanning fra utlandet. Altså: de er positive – men vet ikke helt hva det egentlig innebærer når jobbsøkerne oppgir at de har studert ute. Enkelte undersøkelser har vist til språkkunnskaper, kunnskap om andre land og kulturforståelse, men også utvikling av mer personlige egenskaper (som vi vet spiller en stor rolle for hvem som får jobben). Arbeidsgiverne ser på utdanning som en inngangsbillett, men er opptatt av at den som får jobben skal egne seg som person og passe inn i arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Dette betyr: dere må være reflekterte og dere må vise arbeidsgiver hva det betyr at dere har studert ute! Hva har dere lært, erfart og hvordan kan dere dra nytte av dette i en praktisk jobbsammenheng?

16 Hva betyr erfaringen for meg?
1) Hva sier det om meg at jeg dro på utveksling? 2) Hva lærte jeg om meg selv i løpet av utvekslingsoppholdet? Både når det gjelder motivasjon og personlige egenskaper! Skriv ned svarene på 1) og 2) på hver sin gule lapp. Presenter deretter for sidemannen. I en jobbsøkerprosess handler det mye om å begrunne de valgene du har tatt, som har ført deg dit du er. Mens CV skal si hva du har gjort, skal søknad og intervju forklare hvem du er og hva som har drevet deg gjennom de ulike erfaringene.

17 Kompetanse gjennom internasjonal erfaring
Hva innebar det å være ny i et land? Hva betyr det å ha kjent på det? «være i andres sko» «større tålmodighet i møte med andre kulturer/språkbakgrunner» «interesse for mennesker med annen kulturell bakgrunn» Har du vært i situasjoner du aldri ville havnet i «her hjemme»? Hvilke? «jeg lærte å koke suppe på spiker» (om det å gjøre det beste ut av få ressurser) MOT – evne til «å hoppe uti det», takle og like utfordringer SOSIAL KOMPETANSE – blitt opptatt av inkludering OMSTILLINGSEVNE/FLEKSIBILITET

18 Faglig kompetanse - studieinnhold
Hvilke tema? Innsyn i annet lands politikk? Annet perspektiv på økonomi, på internasjonale spørsmål? Kunnskap om interkulturell kommunikasjon og samarbeid? Hva slags institusjon studerte du ved – internasjonal anerkjent? Kan dette vektlegges? Krav til opptak? Hva var annerledes ved undervisningen der? Hva har du lært gjennom det?

19 PRESENTASJONEN – CV/SØKNAD/INTERVJU
Nøkkelkvalifikasjoner? Hva kan du utføre, hva kan du bidra med? Still deg disse spørsmålene før du begynner å skrive søknaden: – Hvilke behov har arbeidsgiver? – Hvordan kan jeg bruke min kompetanse for å løse dem? – Hva kan jeg tilføre? Det er lov å være opptatt av virksomhetens overordnede mål/verdier/visjoner! «Reiseglad samfunnsviter», «Interesse for internasjonalt arbeid», «Internasjonal erfaring», «Språk- og kulturkompetanse» (I tillegg til å ha faglig grunnlag for å løse oppgavene). Jeg kan også bidra med skriftlig og muntlig kommunikasjon i møte med tyske samarbeidspartnere. Jeg kjenner tyske prinsipper og normer, noe som bidrar til et velfungerende samarbeid. Jeg har en bakgrunnskunnskap som er nyttig/viktig/avgjørende når en skal delta i utviklingsarbeid sammen med andre nasjoner. Studieoppholdet i Brussel ga meg en god innføring i EU og EØS’ regelverk, i tillegg fikk jeg innsikt i hvordan de politiske prosessene fungerer. Denne kunnskapen kommer godt med når….

20 Jobbe i utlandet? I EURES – The European Job Mobility Portal: https://ec.europa.eu/eures Netthandel o.l, eks: https://www.zalando.no/jobb-hos-zalando/ Se også Kompetansetorget: eks) Freelance translator INTERNASJONALE TRAINEEPROGRAM: UDs aspirantkurs Norske traineeprogram (Statkraft, DnB m.fl) Mange traineeopplegg har deler av oppholdet i utlandet (eksempelvis Statkraft, DnB mf.l.) UDs aspirantkurs: her ønsker de at søknadsbrevet skal oppgi: Utenlandsopphold (land, periode, studier/jobb) Refleksjoner rundt utenlandstilværelsen og utfordringer

21 Jobbe i utlandet? II INTERNSHIP/PRAKTIKANTPLASSER
Norske ambassader: (Se ambassadepraktikant) Praktikant Sørlandets Europakontor FN: WFP SOMMERJOBB IAESTE FRIVILLIG ARBEID? Organisert eller ordne selv? Noen eksempler: Voluntørtjenesten Solidaritetsbrigade Latin-Amerika (høsten 2015)

22 Jobbe i Norge med internasjonale spørsmål?
RESEARCH! Hvem fremmer samarbeid internasjonalt? «Det internasjonale Agder»: Nordisk samarbeid: Europeisk samarbeid: Ambassader Utenriksdepartementet NORAD FN Organisasjoner: Røde Kors, Redd Barna, Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp osv. …men også lokalt: kommuner, fylkeskommuner, Strømme-stiftelsen

23 Kontaktinformasjon Karrieresenteret
E-post: Telefon: / Nett: Blogg: Facebook:


Laste ned ppt "Utveksling og karriere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google