Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utveksling og karriere Hva betyr internasjonal erfaring for min karriere? Karrieresenteret v/Erna S. Kjensjord 21.April 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utveksling og karriere Hva betyr internasjonal erfaring for min karriere? Karrieresenteret v/Erna S. Kjensjord 21.April 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utveksling og karriere Hva betyr internasjonal erfaring for min karriere? Karrieresenteret v/Erna S. Kjensjord 21.April 2015

2 2 Velkommen til jobbsøkerkurs! MÅL FOR KURSET Å skape bevissthet om: -Hva sier arbeidsgivere om internasjonal erfaring? Hva ønsker de seg? -Identifisere: hva har jeg med meg fra utvekslingsoppholdet: kompetanse, innsikt, motivasjon? -Hva betyr det for mine forventninger til arbeidslivet? -Hvordan vektlegge erfaringen i en jobbsøkerprosess? -Hvilke muligheter finnes for å bygge internasjonal erfaring videre

3 3 Program Kl. 14.15 – 17.00 Del 1: ARBEIDSLIVETS BEHOV/MULIGHETER IAESTE – sommerjobb i utlandet Hva sier arbeidsgivere om «internasjonal erfaring»? Del 2: MOTIVASJON : jobbønsker - Hva kan et utvekslingsopphold bety? - Hva betyr det for meg? Del 3: EGENPRESENTASJON - Hva slags kompetanse kan jeg si at jeg har? - Hvordan vektlegge denne kompetansen i CV og søknad? Hvordan bygge videre på det jeg har tilegnet meg?

4 Karrieresenteret UiA «Vi bygger bro mellom UiAs studenter og arbeidsliv» Veiledning Kurs og workshops Møteplasser (karrieredager, www.kompetansetorget.uia.no) www.kompetansetorget.uia.no Formål: forberede deg best mulig til jobbsøkerprosessen og arbeidslivet som venter. Resultatet: Presentasjon (CV, søknad, intervju) og bevissthet om muligheter

5 Det handler om å finne sammenhengen mellom… 5 Hva kan jeg? Hva vil jeg? Behov

6 Slik vurderes kompetansen Personlighet Relevant Erfaring Oppnådde Resultater Utdannelse

7 7 BEHOVENE

8 Arbeidslivet: «Reis ut!» NHO: https://www.nho.no/Prosjekter-og-programmer/Female-Future/--reis-ut/https://www.nho.no/Prosjekter-og-programmer/Female-Future/--reis-ut/ SiU: Studenter som reiser ut stiller sterkere på jobbmarkedetStudenter som reiser ut stiller sterkere på jobbmarkedet Noen stillingsannonser: Miljødirektoratet, rådgiver Forsvarsdepartementet, rådgiver Mattilsynet 8

9 9

10 Behovet for språkkompetanse ”Engelsk er fortsatt det viktigste språket for å kommunisere med omverdenen, men det er stor mangel på folk som kan andre fremmedspråk, som fransk eller tysk […]Mange norske selskaper sliter med å finne ansatte med gode nok språkkunnskaper, og det er et problem som er voksende.” Lars-Kåre Legernes, adm.direktør i Norges handelskammer til E24, 29.10.11 MEN: behov som ikke alltid er spesifisert i stillingsannonser 10

11 Hva språk- og kulturkompetanse kan bety… Hellekjær (2007): «Fremmedspråk i norsk næringsliv - engelsk er ikke nok!» (intervju med ledere i norsk næringsliv) Ca. 50% av informantene fra eksportbedrifter oppga at de enten hadde fornærmet eller var usikre på om de hadde fornærmet potensielle handelspartnere som følge av utilstrekkelige språkferdigheter eller manglende kulturkompetanse. Over 20% oppga at de kom til kort i sosiale sammenhenger i internasjonale fora fordi de ikke evnet å delta i samtaler på like fot med andre mer språkkyndige deltakere (…) Videre oppga over 40% at deres bedrift hadde unngått, eller muligens hadde unngått, å oppsøke enkelte markeder på grunn av språkbarrierer (Hellekjær 2007, s.26, s.56) 11

12 Hva sier tidligere utvekslingsstudenter? Kandidatundersøkelsen 2013: Blant de som har tatt deler av utdanningen i utlandet (n=534), svarer et klart flertall på 73 prosent at studieoppholdet har vært en fordel for dem ved jobbsøking (Figur 5.4). Omtrent det samme svarer at studieoppholdet har vært en fordel i arbeidshverdagen. DIREKTE ANVENDBAR KUNNSKAP vs. INDIREKTE KOMPETANSE (forståelse, perspektiver, årvåkenhet) 12

13 13 Hva vil jeg? Å tenke på før du søker jobb: Hva liker jeg å gjøre? Hva får jeg til? Mestring = lykke/tilfredshet Hvordan trives jeg med å jobbe – selve arbeidssituasjonen (selvstendig, ro, samarbeid, prosjekter, utadrettet, med folk, tempo, kontor osv.) Har jeg en drøm eller et mål? –Kort og lang sikt Handler min motivasjon om noe av det jeg opplevde «ute»? Bruk 2 min, gule lapper: Hva motiverte meg til å dra på utveksling? Hva likte jeg spesielt godt ved dette? Se etter muligheter for å få jobbe med internasjonale spørsmål, bruke språket, møte det flerkulturelle Norge, delta i europeisk samarbeid etc.

14 Forut for CV og søknad: Kompetansekartlegging Hva kan jeg nå? Fagkunnskaper, forståelse, metodisk tenkning, argumentasjon, balansere synspunkt, planlegge oppgaver, jobbe i team, presentere…(?) Hva betyr nettopp min kombinasjon av studier (spesialisering/valgfag), arbeidserfaring, annen erfaring (utenlandsopphold, hobbyer, verv, organisasjonsarbeid), personlige egenskaper? Hva har jeg erfart om meg selv? Hvordan fungerer jeg i ulike roller – hva er mine styrker? Trives jeg med å legge frem ting muntlig? Har jeg kreative sider? Forberedelser til jobbsøking – deg selv

15 Hva slags kompetanse har jeg utviklet? 15 Hva betyr utenlandsoppholdet? -Språk? -Kultur? -Annen undervisningsform? -Kunnskap om land? -Nettverk -Erfaringer utenom studiene Kunnskap = forståelse, perspektiv Personlig utvikling? Tilpasningsdyktighet? Initiativ? Nysgjerrighet? Utholdenhet? Problemløsningsevner? Fleksibilitet? Utadvendthet? Sosial kompetanse? Selvstendighet? Evne til å tolke og forstå

16 Hva betyr erfaringen for meg? 1) Hva sier det om meg at jeg dro på utveksling? 2) Hva lærte jeg om meg selv i løpet av utvekslingsoppholdet? Både når det gjelder motivasjon og personlige egenskaper! Skriv ned svarene på 1) og 2) på hver sin gule lapp. Presenter deretter for sidemannen. 16

17 Kompetanse gjennom internasjonal erfaring Hva innebar det å være ny i et land? Hva betyr det å ha kjent på det? «være i andres sko» «større tålmodighet i møte med andre kulturer/språkbakgrunner» «interesse for mennesker med annen kulturell bakgrunn» Har du vært i situasjoner du aldri ville havnet i «her hjemme»? Hvilke? «jeg lærte å koke suppe på spiker» (om det å gjøre det beste ut av få ressurser) MOT – evne til «å hoppe uti det», takle og like utfordringer SOSIAL KOMPETANSE – blitt opptatt av inkludering OMSTILLINGSEVNE/FLEKSIBILITET 17

18 Faglig kompetanse - studieinnhold Hvilke tema? Innsyn i annet lands politikk? Annet perspektiv på økonomi, på internasjonale spørsmål? Kunnskap om interkulturell kommunikasjon og samarbeid? Hva slags institusjon studerte du ved – internasjonal anerkjent? Kan dette vektlegges? Krav til opptak? Hva var annerledes ved undervisningen der? Hva har du lært gjennom det? 18

19 PRESENTASJONEN – CV/SØKNAD/INTERVJU Nøkkelkvalifikasjoner? Hva kan du utføre, hva kan du bidra med? Still deg disse spørsmålene før du begynner å skrive søknaden: – Hvilke behov har arbeidsgiver? – Hvordan kan jeg bruke min kompetanse for å løse dem? – Hva kan jeg tilføre? Det er lov å være opptatt av virksomhetens overordnede mål/verdier/visjoner! 19

20 Jobbe i utlandet? I EURES – The European Job Mobility Portal: https://ec.europa.eu/eureshttps://ec.europa.eu/eures http://www.trainee.no/ http://graduateland.com/no/ http://www.ispo.co.uk/ Netthandel o.l, eks: https://www.zalando.no/jobb-hos-zalando/https://www.zalando.no/jobb-hos-zalando/ Se også Kompetansetorget: eks) Freelance translatorFreelance translator INTERNASJONALE TRAINEEPROGRAM: UDs aspirantkurs Norske traineeprogram (Statkraft, DnB m.fl) 20

21 Jobbe i utlandet? II INTERNSHIP/PRAKTIKANTPLASSER Norske ambassader: http://norway.org/ (Se ambassadepraktikant)http://norway.org/ambassadepraktikant Praktikant Sørlandets Europakontor FN: WFPWFP SOMMERJOBB IAESTE FRIVILLIG ARBEID? Organisert eller ordne selv? Noen eksempler: Voluntørtjenesten Solidaritetsbrigade Latin-Amerika (høsten 2015) Solidaritetsbrigade Latin-Amerika http://aiesec.gr/ http://www.projects-abroad.no/ 21

22 Jobbe i Norge med internasjonale spørsmål? RESEARCH! Hvem fremmer samarbeid internasjonalt? «Det internasjonale Agder»: http://www.nordeninfo.no/finn-partnere-og- nettverk/det-internasjonale-agder.aspxhttp://www.nordeninfo.no/finn-partnere-og- nettverk/det-internasjonale-agder.aspx Nordisk samarbeid: http://www.nordeninfo.no/det-nordiske-samarbeidet.aspxhttp://www.nordeninfo.no/det-nordiske-samarbeidet.aspx Europeisk samarbeid: http://south-norway.no/http://south-norway.no/ Ambassader Utenriksdepartementet NORAD FN Organisasjoner: Røde Kors, Redd Barna, Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp osv. …men også lokalt: kommuner, fylkeskommuner, Strømme-stiftelsenkommuner 22

23 23 Kontaktinformasjon Karrieresenteret E-post: karrieresenteret@uia.nokarrieresenteret@uia.no Telefon: 38 14 23 83 / 38 14 15 36 Nett: www.uia.no/karrieresenteretwww.uia.no/karrieresenteret Blogg: www.uiakarriere.wordpress.com Facebook: www.facebook.com/uiakarriere


Laste ned ppt "Utveksling og karriere Hva betyr internasjonal erfaring for min karriere? Karrieresenteret v/Erna S. Kjensjord 21.April 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google