Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektplanen og rolleavklaringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektplanen og rolleavklaringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektplanen og rolleavklaringer
Mette Marit Jenssen, SePU

2 Prosjektplanen

3 Implementering 2015- 2017 Moduler lærergrupper Moduler ledergrupper
Moduler lærergrupper Moduler ledergrupper Høst 2015 Støttende relasjoner til alle elever Innovasjonsprosess, strategier for implementering og utvikling av skolens kultur Vår 2016 Pedagogisk analyse Bruk av kartleggingsresultater i utviklingsarbeid Høst 2016 Forventning, mestring og motivasjon Utvikling av lærernes ferdigheter i analyse og tiltaksutvikling. Vår 2017 En god og støttende læringskultur Institusjonalisering, videreføring av arbeidet ved skolene etter prosjektets avslutning.

4 Arbeidets innhold høsten 2015
Tidspunkt Innhold lærere Innhold skoleledere Høst Modul 1: Støttende relasjoner Arbeide med modultekst Refleksjon i lærergruppemøter (1t annen hver uke) Moduloppgaven besvares og sendes pr e-post til lærergruppens veileder for tilbakemelding  Utvikling av egen praksis:  Egenvurdering Lærerne observerer hverandre  Veiledningsbesøk Modul 1: Innovasjonsprosessen i et utviklingsarbeid Muntlige drøftingsoppgaver i grupper på tvers av skoler (ca. 2 møter pr semester) Moduloppgaven besvares og sendes pr e-post til nettverksgruppens veileder for tilbakemelding kl – 15.30: Samling for skoleeiere, skoleledere, prosjektledere, gruppeledere og veiledere kl – 11.30: Samling for veiledere 21. september: Felles fagdag

5 Arbeidets innhold våren 2016
Tidspunkt Innhold lærere Innhold skoleledere Høst Modul 2: Pedagogisk analyse Arbeide med litteratur og støttemateriell Opplæring i pedagogisk analyse (3 møter) Anvende pedagogisk analyse med utgangspunkt i egen praksis Moduloppgaven besvares og sendes pr e-post til lærergruppens veileder for tilbakemelding  Lærerne observerer hverandre  Bruke kartleggingundersøkelsen i arbeidet med pedagogisk analyse Veiledningsbesøk Modul 2: Bruk av resultatene fra kartleggingsundersøkelsen Arbeide med modultekst Muntlige drøftingsoppgaver i grupper på tvers av skoler (2 møter) Moduloppgaver besvares og sendes pr e-post til nettverksgruppens veileder for tilbakemelding Samling for skoleeiere, skoleledere, prosjektledere, gruppeledere og veiledere Samling for veiledere 25. januar: Felles fagdag

6 Gjennomføring av kartleggingsundersøkelsen
I august/september vil dere motta et brev fra Høgskolen i Hedmark med plan for den første kartleggingen. Det er skolekoordinatoren som har ansvaret for å administrere kartleggingsundersøkelsen. Før nettportalen åpner må skolen sørge for å få underskrift på samtykkeerklæringer. Kartleggingsundersøkelsen gjennomføres i løpet av oktober/november. Brukernavn og passord får den enkelte skole via en fra Conexus

7 Rolleavklaringer

8 Prosjektgruppen Består av følgende representanter:
Haugalandsløftet: Marit Ness Tre rektorer Representanter fra administrativt skoleeiernivå Tiilitsvalgte SePU: Mette Marit F. Jenssen Planlegge og evaluere prosjektet Være referansegruppe til modultekster og annet materiell som SePU utvikler Delta på 2-4 prosjektgruppemøter i året

9 Prosjektleder Haugalandsløftet
Prosjektleder Relasjonsbasert klasseledelse Være bindeleddet mellom skolene og SePU Sende ut informasjon i utviklingsprosjektet til skolene Koordineringsansvar i forbindelse med fagdager, møter osv.

10 Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning (SePU)
Faglig ansvarlig for utviklingsarbeidet Fagdager Modultekster Nettverkssamlinger for skoleeiere, skoleledere, prosjektledere, gruppeledere og veiledere Nettverkssamlinger for veiledere Tilrettelegge og organisere Overordnet prosjektplan Delta i overordnet prosjektgruppe Tilrettelegge kartleggingsundersøkelsen Være en god samarbeidspartner med Haugalandsløftet

11 Skoleeier Involvere seg i arbeid med målsettinger og resultatoppfølging Være informert og holde seg oppdatert i forhold til prosjektet Støtte skoleleder i å planlegge og gjennomføre utviklingsarbeidet Forberede og gjennomføre spredning for de andre skolene i kommunen

12 Skoleleder Velge en prosjektkoordinator (innen ), sette sammen lærergrupper og velge gruppeledere (innen ). Utarbeide en implementeringsplan Jobbe for å forankre prosjektet blant skolens ansatte Tilrettelegge for prosjektet på egen skole ved blant annet å sette av minimum en time annenhver uke av fellestiden til prosjektarbeidet og legge til rette for gjennomføring av observasjon Delta på fagdagene og i nettverksgruppene Sørge for at ledelsen viser lojalitet, prioriterer prosjektet og støtter sine ansatte i arbeidet Delta på møter i skolens prosjektgruppe Skaffe seg innblikk i arbeidet i lærergruppene

13 Skolens prosjektleder
Lage et eget rom for prosjektet på skolens læringsplattform og legge ut informasjon som kommer fra prosjektleder og SePU Opprette en egen mappe for hver lærergruppe Praktisk organisering på egen skole (møterom, møteplaner osv) Støtte gruppene i deres arbeid Støtte gruppelederne i deres rolle Koordinere veiledning med PP-tjenesten Kalle inn til møter og lede skolens prosjektgruppe Være et bindeledd mellom SePU/Haugalandsløftet og egen skole Administrere kartleggingsundersøkelsen

14 Veiledere fra PP-tjenesten
Delta på forelesninger og nettverk Sette seg godt inn i modultekster og fagmateriell Delta i skolenes prosjektgruppe Koordinere veiledning med skolenes prosjektledere Veilederne skal gjennomføre skriftlig og muntlig veiledning med lærergruppene minimum to ganger i semesteret

15 Gruppeleder Sørge for å innhente informasjon på skolens læringsplattform Lede lærergruppemøtene og sørge for fremdrift Sørge for at det skrives referater fra møtene og at innleveringene sendes til veileder Delta på møtene med skolens prosjektgruppe Være et bindeledd mellom lærergruppen og skolens prosjektgruppe/skoleledelsen

16 Lærere Sørge for å innhente informasjon på skolens læringsplattform
Møte tidsnok og være forberedt til lærergruppemøtene Delta aktivt og vise lojalitet til prosjektet Vurdere og videreutvikle sin relasjonsbaserte klasseledelse Støtte, utfordre og anerkjenne sine kollegaer Gjennomføre observasjoner av kollegaer Delta på kartleggingsundersøkelsen Informere elever og foresatte både om prosjektet og kartleggingsundersøkelsen

17 Hvordan oppnå best resultat i et utviklingsprosjekt?
Fullan (1992) påpeker at 25% av resultatet på utviklingsarbeidet skyldes den pedagogiske ideen eller tiltaket, mens 75% av resultatet kan knyttes til arbeidet med gjennomføringen i den enkelte skole og i det enkelte klasserom. «You get what you give” Videre er det avgjørende at et utviklingsarbeid foregår systematisk og over tid. Bare på den måten kan det bidra til endring i skolens kultur. Et av virkemidlene til denne endringen er at lærerne reflekterer sammen i lærergrupper over egen praksis (Hargreaves) og er resultatorienterte (Dufour og Marzano, 2011)

18 Oppgaver i grupper, skolens prosjektplan
Hvordan sikrer vi tid til gjennomføring av gruppemøter og observasjon/tilbakemelding? Hvordan skaper vi forutsigbarhet for de ansatte om arbeidet i prosjektet? Hvordan kan vi bidra til motivasjon og innsats blant alle deltagerne på skolen? Hvordan kan vi organisere veiledning til lærergruppene? Hvilke spørsmål har vi til SePU / prosjektgruppen?


Laste ned ppt "Prosjektplanen og rolleavklaringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google