Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skriving og lesing som grunnleggende ferdighet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skriving og lesing som grunnleggende ferdighet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skriving og lesing som grunnleggende ferdighet
Trondheim 16. april 2015 Skriving og lesing som grunnleggende ferdighet Astrid og Iris Inspirasjonsforedrag, faktisk!

2 Program Erfaringsdeling Skolebesøkene Skrivestien
Pedagogisk loppemarked: refleksjon over egen praksis Evaluering

3 Erfaringsdeling Bispehaugen Kolstad Byåsen
Hver skole har 15 minutter inkludert tid til spørsmål

4 Det må brukes mer tid på skriving i norske klasserom!
Normprosjektet 2012–2016 er det største forskningsprosjektet om skriveopplæring som noen gang er gjort i norsk skole. Over elever og 500 lærere har deltatt. Målet med prosjektet er å øke den kunnskapen om hvilke skriveferdigheter en kan forvente av elever på ulike trinn. (Normprosjektelevene og kontrollgrupper har gjennomført skriveprøven)

5 Tenkeskriving FEM PRINSIPPER FOR GOD SKRIVEOPPLÆRING 1. Skrive mye på fagenes premisser, og bruke skriving i kunnskapstilegnelsen. 2. Bruk formativ vurdering for å fremme elevenes skriveutvikling 3. Gjør elevene til strategiske skrivere 4. Gi rammer som støtte for elevenes skriving 5. Skap et klasserom der en diskuterer tekst og skriving Beskriv deg selv som skrivelærer i dine fag, basert på de fem prinsippene for god skriveopplæring - hva lykkes du godt med? -hva bør du jobbe mer med? Skriv i tre minutter Del med sidemannen

6 Å skape kultur for lesing
Lærerengasjement Lærer som deltaker/ modelleser Elevambisjoner Hvorfor lese – hvordan lese - lese og forstå? Tekster til og for alle ”Et vell” av tekster Tilgang til tekster Klasserommet som lesearena Veiledet lesing – frilesing Kommunikasjonsformer i klasserommet læresamtale, prosess-produkt Skrivepraksiser Prosess - produkt 7 strategier for bedre leseforståelse (artikkel på hjemmesiden)

7 Hva er viktig? Dybdelæring Kompetanser Selvregulering
-Kompetanser i fag og fagområder -Kompetanser i å lære -selvregulering -Kompetanser i kommunikasjon, samhandling og deltakelse -lesekompetanse -skrivekompetanse -Kompetanser i å utforske og skape Dybdelæring Utvikle helhetlig og varig forståelse innenfor et fag eller på tvers av et fag-område Kompetanser Ta i bruk kunnskaper og ferdigheter. Selvregulering Å kunne reflektere over egen læring og å kunne bruke læringsstrategier og strategier for å regulere egen læringsprosess

8 Skolebasert kompetanseheving
Skoleleder må lede lærerkollegiet til felles forståelse og god samhandlingspraksis. Kollektiv læring. Etablere felles mål og kommunisere forventninger til hverandre Utvikle profesjonelle arbeidsmiljøer der lærere reflekterer over egen praksis basert på felles kunnskap. Utvikle en kultur for deling

9 Skape en kultur for deling
Ulike måter å dele på: Café-dialog Lesson study Pedagogisk loppemarked

10 Veien videre? Skrivestien?
Fagsamling Utprøving i egen praksis Refleksjonssamling

11 Mål for kompetanseutviklingen
Det overordnede målet med Skrivestien er at den enkelte elev skal få best mulig skriveopplæring med fokus på skriving som grunnleggende ferdighet Skrivestien er et verktøy som kan brukes i en skolebasert kompetanseutvikling i skriving som grunnleggende ferdighet Den kompetansen som hver enkelt lærer og skolen som helhet opparbeider seg gjennom kompetanseutviklingen må planfestes for å sikre videre progresjon

12 «Lesson Study» – læreres samarbeidslæring satt i system

13 Lesson study Eks: - Tenkeskriving - Argumenterende skriving
God metode fordi: Flere lærere har ansvar Avgjør selv hva de vil lære mer om Observasjon av egne valg Har selv kontroll på tidsbruk En gruppe lærere kommer sammen og bestemmer seg for hva de ønsker å lære og å forbedre i egen praksis Eks: - Tenkeskriving - Argumenterende skriving - Responsarbeid Planlegger ei undervisningsøkt grundig og hvordan de vil observere undervisninga Økta gjennomføres av en lærer og observeres av de andre Lærerne møtes og reflekterer over hva de har observert 2-3 slike «sykluser» i løpet av et skoleår. Pkt.4; lurt å bruke tenkeskriving i forkant av refleksjonssamtalen. Etter pkt.4, velge vei….Lærerne har selv kontroll over egen tidsbruk. Bearbeide planene og gjennomføre økta en gang til i en annen elevgruppe og observere konsekvenser av endrede planer Dele sine erfaringer med resten av personalet

14 Meld dere på Skrivestien: www.skrivesenteret.no
Dette får dere: -Kontaktperson -Veiledningsperm -Diverse artikler Meld dere på Skrivestien:

15 Pedagogisk loppemarked
Spesialavfall (det bør vi kvitte oss med) (1) Skrytelista (dette fungerer) (2) Idéhjørnet (ideer du har fått underveis på kurset) (3) Det glemte bakrommet (gode metoder som er lagt bort) (4)

16 Pedagogisk loppemarked
Tenke selv/skrive individuelt på hvert punkt Drøfte i grupper (skolevis) Henge opp lapper på plakatene Oppsummere felles


Laste ned ppt "Skriving og lesing som grunnleggende ferdighet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google