Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremtidens psykisk helsevern og rus i Finnmarkssykehuset Gunn Heatta Konst. Klinikksjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremtidens psykisk helsevern og rus i Finnmarkssykehuset Gunn Heatta Konst. Klinikksjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremtidens psykisk helsevern og rus i Finnmarkssykehuset Gunn Heatta Konst. Klinikksjef

2 Presentasjon Omstilling i Finnmarkssykehuset – Somatikk Omstilling - Klinikk psykisk helsevern og rus – Økonomisk – Faglig – Veien videre

3 Omstilling i Finnmarkssykehuset Omorganisering av de somatiske klinikkene – Enhetlig ledelse Omorganisering av Klinikk psykisk helsevern og rus – Økonomisk omstilling Nytt inntektssystem i Helse Nord – Faglig og administrativ omstilling Prosjekt ”Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling” Styresak 98/2013 Styresak 22/2014

4 Økonomisk omstilling Ny inntektsfordelingsmodell (revideres nå) – Behovskomponent – Mobilitetskomponent – Kostnadskomponent a)Ivareta eks funksjoner og arbeidsfordeling i.Nasjonale, regionale og sykehusfunksjoner ii.Særskilte kostnader b)To nivåer på behandling i.Sykehus ii.DPS

5 Omorganisering - Klinikk psykisk helsevern og rus Faglig og administrativ omstilling – Styring fra samhandlingsreformen Fra sykehus DPS kommune – Faglige styringer, bl.a. fra Oppdragsdokumenter Fra døgn dag poliklinikk og NEON-prinsippet – Mer ambulering hvor også leger og psykologer deltar DPSene hovedansvar for PHR og Akuttfunksjon gjennom døgnet – DPS veien in og ut av sykehuset – Mer robuste fagmiljøer

6 Omstilling Samler fagmiljøene Jansnes lagt ned 2014 – 5 senger til post Alta TSB-post bygges i Alta Døgn og ambulant akutteam i Lakselv flyttes til Karasjok Lokalisering til VPP i Midt-Finnmark utredet Akuttfunksjon gjennom døgnet APATeam i Vest, Midt og Øst Bakvaktsordning lik DeVaVi

7 Veien videre DPSene hovedansvar for PHR – Samlokalisering og samorganisering av rus og psykisk helsetilbud Finnmarksklinikken en del av SANKS fra og med 1. september 2014 TSB-post og TSB-poliklinikk i Alta og Karasjok (6 + 2 senger)  Brukerseng  LAR-pasienter får tilbud i Finnmark  Avrusning i Finnmark  Utdanning av spesialister innen feltet rus og avhengighet  RIO deltar i Vurderingsteamet Rusteam i Hammerfest og Kirkenes

8 Giitu/Takk


Laste ned ppt "Fremtidens psykisk helsevern og rus i Finnmarkssykehuset Gunn Heatta Konst. Klinikksjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google